احداث واحد تولید سقف دال عرشه مرکب

عنوان پروژه :

احداث واحد تولید سقف دال عرشه مرکب

کارفرما :

شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

سقف فولادی

ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۰۱۱ میلیون ریال

مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۲۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز