احداث واحد تولید سلفون PVC

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید سلفون PVC
کارفرما :
شرکت بافت پلاست ماشین
محل اجرا:
قم- سلفچگان- منطقه ویژه اقتصادی
محصولات تولیدی: PVC
ظرفیت طرح : ۱۸۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۶۱۶۵۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)