احداث واحد تولید شیرآلات صنعتی

عنوان پروژه : احداث واحد تولید شیرآلات صنعتی
کارفرما : محمد میرزایی فرد
محل اجرا: استان اردبیل- بیله سوار
محصولات تولیدی: شیرآلات صنعتی
ظرفیت طرح : ۴۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۲۵۲۰۶ میلیون ریال
تاریخ انجام: تیر ۹۴

امتیاز