احداث واحد تولید ماکارونی

نوان پروژه :
احداث واحد تولید ماکارونی
کارفرما :
 علیرضا فلاحی
محل اجرا:
 همدان – ملایر-شهرک صنعتی سهند
محصولات تولیدی:
 ماکارونی ساده(با تخم مرغ به صورت نپخته)ماکارونی ساده(بدون تخم مرغ،به صورت نپخته)
ماکارونی سبزیجات(با تخم مرغ،به صورت نپخته)
ماکارونی سبزیجات(بدون تخم مرغ،به صورت نپخته)
ظرفیت طرح :  ۲۷۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۵۷۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۳

امتیاز