احداث واحد طراحی و مونتاژ لوازم خانگی آشپزخانه

عنوان پروژه :
احداث واحد طراحی و مونتاژ لوازم خانگی آشپزخانه

کارفرما :

علی رضایی نیارکی
محل اجرا:

البرز

محصولات تولیدی:

هود برقی خانگی – اجاق گاز توکار – اجاق گاز کابین دار – اجاق گاز فردار

ظرفیت طرح : ۶۰۰۰ عدد در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۸۷۳ میلیون ریال

مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز