احداث واحد فرآوری ،تولید و بسته بندی میوه و سبزیجات

عنوان پروژه :
احداث واحد فرآوری ،تولید و بسته بندی میوه و سبزیجات

کارفرما :

سید محمد امین طبسی
محل اجرا:

البرز- کرج،سهیلیه،بهکام ناز

محصولات تولیدی:

انواع میوه،سبزیجات و صیفی جات خشک شده

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه

انواع میوه خشک فرآوری شده

ظرفیت طرح : ۲۵۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۸۳۴ میلیون ریال

مساحت زمین : ۳۴۰۰ متر

میزان اشتغال : ۳۰ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز