احداث واحد تولید بتن آماده

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید بتن آماده

کارفرما :

سازه گستر هیژا
محل اجرا:

کردستان- جاده سنندج کامیاران

محصولات تولیدی:

بتن آماده

ظرفیت طرح : ۱۵۰۰۰۰ متر مکعب در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۸۹۵۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۱۳ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۳

امتیاز