اخذ مجوز سالن ماساژ و حرکات اصلاحی

اخذ مجوز سالن ماساژ و حرکات اصلاحی

اخذ مجوز سالن ماساژ و حرکات اصلاحی

– در خواست کتبی متقاضی به اداره ورزش و جوانان شهرستـان مربوطـه
– بازدید از محل مورد تقاضا توسط کارشناسان واحد فنی و مهندسی
– اخذ نظریه فنی ورزشی متقاضی توسط هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک استان

موسس باید دارای شرایط زیر باشد :
پایان خدمت یا معافی (برای آقایان )، حداقل دارای مدرک سیکل ،‌ عدم اعتیاد ، عدم سوء پیشینه ،‌ تائیدیه اداره نظارت بـر اماکن عمومی و ‌فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

معرفی مدیر و مدیره با شرایط زیر :
متأهل بودن برای آقایان ،‌ دارای سابقه ورزشی ( حکم قهرمانی ،‌کارت داوری یا مربیگـری) حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ،‌ عدم سوء پیشینه ،‌ عدم اعتیاد ، تائیدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی ، پایان خدمت یا معافی (برای آقایان) و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
– موسس درصورت دارابودن کارت مربیگری دررشته درخواستی میتواند به عنوان مربی فعالیت نماید.
– موسس در صورت دارا بودن شرایط ، به عنوان مدیر می تواند انجام وظیفه نماید .
– معرفی مربی کارت دار ،‌ همراه با تائیدیه هیات مربوطه
– موسس ، مدیر و مربی یک نفر نمی تواند باشد،مدیر سالن نمیتواند به عنوان مربی فعالیت نماید.
– اجاره نامه محضری یا قولنامه عادی همراه با رضایت نامه محضری(دوساله)

مکان باید دارای شرایط زیر باشد :‌
– در سطح شهر اصفهان ۴۰ متر مساحت مفید با ارتفاع ۶۰/۲ متر
– استعلام از شهرداری یا تعهد نامه محضری در خصوص شهرداری
– تعهد نامه هیات پزشکی ورزشی استان
– اخذ نظریه صلاحیت فردی توسط حراست اداره کل ورزش و جوانان
– کروکی محل ، مهر ، آرم ،‌پرچم و آیین نامه داخلی
– واریز مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال به حساب جاری ۸۹/۱۰۷۸ بانک ملی مرکزی به نام خزانه کشوری
– متقاضی قبل از دریافت پروانه بهره برداری مجاز به فعالیت در محل مورد نظر نمی باشد .
– نصب پروانه بهره برداری در محل
امور باشگاهها و کمیسیون ماده پنج

۳.۴/۵ - (۱۰ امتیاز)