پست سازمانی: رابط دفتر تهران
فعالیت های اجرایی:
مشاور در زمینه های کشاورزی و صنایع وابسته و مدیریت کسب و کار MBA (18 سال)
طراحی و مطالعات راهبردی از قبیل امکانسنجی و طرحهای توجیهی برای پروژه های دامپروری و گلخانه و صنایع وابسته
دارای مدارک بین المللی در رابطه با طراحی تاسیسات، بیزینس پلن، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه های EPC، مطالعات امکانسنجی یا Feasibility study و .‌‌‌‌…
مربی و مشاور کسب و کار

۴.۵/۵ - (۸ امتیاز)