اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان اصفهان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان اصفهان

۱- قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲-تولید محصولات جدید لبنی
۳-خوراک آبزیان
۴- تولید غذای آماده و نیمه آماده گوشتی و غیر گوشتی
۵- فرآوری و بسته بندی تخم مرغ
۶- تبدیل ضایعات کشتارگاهی
۷- تولید انواع بستنی پاستوریزه
۸- بسته بندی و انجماد امحاء و احشاء کشتارگاهی
۹- درجه بندی و بسته بندی انواع میوه ،سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای
۱۰- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۱۱- فرآوری ضایعات کشاورزی
۱۲- بسته بندی بذور اصلاح شده
۱۳- تولید گلاب و عرقیات گیاهی
۱۴- درجه بندی و بسته بندی گیاهان داروئئ
۱۵- درجه بندی و بسته بندی انواع گل و گیاه
۱۶ – انبارهای سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۷- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۸- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۹- طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۲۰- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۱- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز