اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان ایلام

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان ایلام

۱ – قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲-تولید انواع سس های غذایی
۳- تولید انواع فرآورده های لبنی نوین یا بسته بندی های جدید با نگاه صادراتی
۴-بسته بندی عسل
۵- کشتارگاه طیور
۶-عمل آوری و بسته بندی و انجماد ماهی و میگو
۷- تولید انواع ترشیجات و شوریجات
۸- انواع سردخانه ( بالای صفر ، زیر صفر )
۹- درجه بندی و بسته بندی حبوبات
۱۰- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۱- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۲-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۳- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۴- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز