اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان خوزستان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان خوزستان

۱- تبدیل ضایعات کشتارگاهی
۲- تولید خوراک آبزیان
۳- بسته بندی عسل
۴- کشتارگاه صنعتی دام
۵- کشتارگاه صنعتی طیور
۶- عمل اوری ماهی و سایر آبزیان
۷- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع میوه ، سبزی ، صیفی و محصولات گلخانه ای
۸- تولید سیلاژ ذرت علوفه ای بسته بندی شده
۹- بسته بندی و فراوری خرما ،
۱۰- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۱۱- تبدیل ضایعات کشاورزی
۱۲- بسته بندی حبوبات، غلات و خشکبار
۱۳- احداث انبارسرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۴- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۵- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۶-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۷- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۸- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

۱.۵/۵ - (۲ امتیاز)