اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان هرمزگان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان هرمزگان

۱- قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲- کشتارگاه صنعتی دام( در شمال استان)
۳- فرآورده های جدید شیلاتی
۴- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای
۵- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۶-انبار سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۷- فراوری و بسته بندی خرما
۸- فراوری آلوئه ورا و پودر آلوئه ورا
۹- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۰- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۱-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۲- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۳- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز