اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان یزد

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان یزد

۱- تولید و بسته بندی انواع غذا های آماده انسان
۲-تبدیل ضایعات کشتارگاهی
۳- قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۴- احداث واحدهای تولید خوراک طیور
۵- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انواع میوه جات، سبزیجات ، صیفی و محصولات گلخانه ای
۶- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۸- احداث انبار سرد کشاورزی
۹- فراوری و بسته بندی انگور
۱۰- درجه بندی، بسته بندی و فراوری گیاهان دارویی
۱۱- بسته بندی خشکبار و حبوبات و آجیل
۱۲- احداث واحدهای پسته پاک کنی و فرآوری پسته
۱۳- درجه بندی و بسته بندی و فرآوری انار
۱۴- تولید و بسته بندی روغن کنجد،ارده و حلوا ارده
۱۵- تولید و بسته بندی عرقیات گیاهی
۱۶-روغن کشی از دانه های روغنی
۱۷- بسته بندی و فراوری خرما
۱۸- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۶- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۸-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۹- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۰- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز