ایده های سرمایه گذاری در استان بوشهر

شامل عناوین سرمایه گذاری در بخش های:

کشاورزی
خدمات
صنعت و معدن
فزهنگی و هنزی و…،
انزژی
فناوری اطلاعات

از اینجا دانلود نمائید.

 

 

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)