طرح بسته بندی خرما (پیارم، رطب، زاهدی و …)

ایران در حال حاضر از نظر تولید خرما جزو چهار کشور اول جهان است. این در حالیست که از نظرارزش صادراتی در رتبه پایینی در مقایسه با سایر کشورهای صادر کننده قرار دارد
که یکی ازدلایل مهم آن اینست که از نظر کیفیت و زیبایی بسته بندی خرمای ایران در بین کشورهای تولید کننده و صادر کننده در آخرین رتبه ها قرار دارد. چنانچه خرما به طریق بهداشتی و مطابق با سلایق مشتریان خارجی بسته بندی و نگهداری شود ده تا دوازده برابر ارزش افزوده صادراتی به همراه خواهد داشت.
خرما داراي مصارف بسيارمتنوعي ازقبيل تازه خوري(خارك ورطب)، مخلوط باآجيل(انواع خرماي خشك)، استفاده درطبخ برخي ازغذاها ودسرهاي سنتي(رنگينك،حلوا و…)،بصورت شيره ،سس خرما،كمپوت ومرباو…بوده،همچنين مصارف صنعتي آن ازقبيل الكل سازي،توليد اسيدسيتريك،مخمرها،قندمايع(بعنوان ماده اوليه صنايع نوشابه سازي وشكلات وبيسكويت سازي)و… مي باشد.بعلاوه براي آن پاره اي خواص طبي نيز متصورند،كه شامل تقويت عمومي ورفع دردمفاصل وكوفتگي ميباشد. درسال 1953 نيزدارويي بنامDiostulence با خواصي مشابه كورتيزون( ولي بدون عوارض جانبي آن) ازخرما تهيه گرديد.
بسته بندي خرما در حقيقت آخرين مرحله از عمليات مربوط به صادرات مي باشد . بسته و بسته بندي ثانويه بايد به گونه اي باشد كه محتواي بسته را در برابرآسيب هاي ناشي از جابجايي و انبارش ، ترابري ، رخنه نم ، آفت ها، گرد و غبار و مانند آن حفظ كند . مشخصات و ويژگيهاي بسته و بسته بندي بايد مطابق استانداردهاي مربوطه باشدو جنس بسته ها ي مورد استفاده بايد مشخصات لازم بسته بندي مواد غذايي را دارا باشدو هيچ گونه اثر سويي روي خرما نداشته باشد و موجبات تغييرات فيزيكي و شيميايي و ميكروبي آن نشود . خرما را ميتوان بصورت فشرده يا آزاد بسته بندي كرد . خرماي فشرده با هسته در كارتن هاي 5 تا 15 كيلوگرمي براي مصارف عمومي و در بسته هاي كوچك لوكس با پوشش كاغذ هاي زرورقي و بي رنگ و سلوفان و قابل بسته بندي است . اين بسته ها جهت حمل بايستي در جعبه هاي چوبي يا مقوايي مناسب بسته بندي شوند و عاري از آلودگي باشند.
براساس آمار موجود وباتوجه به سليقة بازارهاي مصرف جهاني حدود نيمي از محصول خرماي توليدي كشور قابليت صادرات دارد، با اين وجود ميزان صادرات سال گذشته اندكي بيش از 10% توليد بوده است. يكي از دلايل عمدة اين مسئله عدم وجود كالاي بسته بندي شده در شرايط بهداشتي و مطابق با استانداردهاي مورد قبول مشتريان مي باشد، بطوريكه قسمت عمدة خرماي كشور بصورت فله به ممالك حوزة جنوب خليج فارس منتقل و پس از بسته بندي به نام همان كشورها به اقصي نقاط جهان صادر مي گردد(صادرات مجدد). كه اين امر عملاً ارزش افزوده اي را كه بايستي نصيب باغداران و صنعتگران ايراني گردد به جيب بازرگانان خارجي سرازير مي نمايد. لذا با عنايت به موارد فوق و در جهت رونق بخشيدن به فعاليت هاي كشاورزي در بخش نخيلات، ايجاد اشتغال مولد بويژه براي بانوان و نهايتاً افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي اجراي طرح حاضركه فاقد ارزبري نيز مي باشد از توجيه مناسبي برخوردار است.

موارد كاربرد و وضعیت بازار و مشتریان:

عمده مواد اوليه مصرفي : خرما و …
اشتغال زايي (نفر) : 12 نفر
متراژ زمین : 2500 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2500 میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه : 3.1 سال
ظرفيت پيشنهادي طرح : 2000 تن در سال

میزان تولید در کشور:

سطح زيركشت نخلستانهاي كشور با احتساب درختان پراكنده در سال 1382 حدود 230 هزارهكتار بوده كه 12/83 درصد آن درختان بارور و 88/16 درصد بقيه درختان غيربارور (نهال) بوده است.
از حدود 191 هزار هكتار درختان بارور 18/88 درصد آن آبياري شده است.
بيشترين سطح بارور خرما با 04/18 درصد سطح بارور خرما كشور به استان هرمزگان تعلق دارد. استان هاي سيستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان، فارس، جيرفت وكهنوج و كرمان به ترتيب با 34/16،40/14،60/13، 27/13، 71/12 87/9 درصد سهم از سطح زيركشت خرماي بارور كشور در جايگاههاي بعدي قرار گرفته‌اند. هفت استان مزبور جمعاً 23/98 درصد سهم درسطح بارور خرما داشته اند.
ميزان توليد خرماي كشور حدود 965 هزارتن بوده است كه 08/96 درصد آن از اراضي آبي حاصل شده است. سهم توليد اراضي ديم 92/3 درصد بوده است. بيشترين توليد خرماي كشور به استان كرمان تعلق دارد به طوريكه با 58/16 درصد سهم در توليد خرما در جايگاه نخست قرار گرفته است.
استانهاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان،منطقه جيرفت و كهنوج، فارس، خوزستان و بوشهر به ترتيب با 68/14، 24/14، 22/14، 50/13، 10/13 و 75/12 درصد سهم در توليد كشور در جايگاههاي بعدي قرار گرفته‌اند. هفت استان مزبور 06/99 درصد خرماي كشور را توليد كرده اند.
براساس آمار موجود وباتوجه به سليقة بازارهاي مصرف جهاني حدود نيمي از محصول خرماي توليدي كشور قابليت صادرات دارد، با اين وجود ميزان صادرات سال گذشته اندكي بيش از 10% توليد بوده است. يكي از دلايل عمدة اين مسئله عدم وجود كالاي بسته بندي شده در شرايط بهداشتي و مطابق با استانداردهاي مورد قبول مشتريان مي باشد، بطوريكه قسمت عمدة خرماي كشور بصورت فله به ممالك حوزة جنوب خليج فارس منتقل و پس از بسته بندي به نام همان كشورها به اقصي نقاط جهان صادر مي گردد(صادرات مجدد). كه اين امر عملاً ارزش افزوده اي را كه بايستي نصيب باغداران و صنعتگران ايراني گردد به جيب بازرگانان خارجي سرازير مي نمايد. لذا با عنايت به موارد فوق و در جهت رونق بخشيدن به فعاليت هاي كشاورزي در بخش نخيلات، ايجاد اشتغال مولد بويژه براي بانوان و نهايتاً افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي اجراي طرح حاضركه فاقد ارزبري نيز مي باشد از توجيه مناسبي برخوردار است.