بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال 1399

گزارش مذکور با هدف معرفی عملکرد گذشته اقتصاد ایران،تدوین گردیده است. امیدوارم مورد استفاده شما مخاطب گرامی قرار گیرد.

مروری بر روند اقتصادی ایران در سال 1399

در این بخش وضعیت برخی از روندهای کلان اقتصادی ایران در سال 1399 ارائه شده است. در تدوین گزارش، از منابع علمی منتشر شده در سایت های اینترنتی بانک جهانی( Group Bank World )، مجمع جهانی اقتصاد ( Forum economic World )، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD )، اتاق بازرگانی ایران، مرکز آمار ایران و کانال ها و شبکه های اجتماعی اقتصاددانان و صاحب نظران برتر و معتبر و تجربیات شخصی استفاده شده است.