دکترای اقتصاد توسعه
پست سازمانی: مدیر دپارتمان مشاوره بین الملل
فعالیت های اجرایی:
عضو هیئت علمی دانشگاه
مدیریت فروش در بازار های بین المللی (چین، هند و ایتالیا)
مترجم در پروژه های صنعتی
مربی و مشاور کسب و کار

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)