تحلیل استراتژیک صنعت

تجزیه و تحلیل صنعت یک ابزار ارزیابی بازار است که توسط کسب و کارها و تحلیلگران برای درک پویایی رقابت یک صنعت استفاده می شود. این موضوع به کسب و کارها کمک می‌کنند تا احساس کنند که چه چیزی در صنعت اتفاق می افتد، بعنوان مثال می‌توان گفت آمار تقاضا، درجه رقابت در صنعت، وضعیت رقابت این صنعت با سایر صنایع در حال ظهور، چشم انداز آینده صنعت با توجه به تغییرات تکنولوژیکی، سیستم اعتباری در صنعت و تاثیر عوامل خارجی در صنعت در این فرایند حائز اهمیت هستند.

تجزیه و تحلیل صنعت، برای یک کارآفرین یا شرکت، یک ابزار است که به آن کمک می کند تا موقعیت خود نسبت به دیگر شرکت‌کنندگان در صنعت به شکل مناسبی درک و  فرصت ها و تهدیدهای محیط خود را پیدا می کنند شناسایی کرده و به آن‌‌ها ایده ای قوی از سناریو کنونی و آینده صنعت ارائه می‌دهد. کلید بقا در این محیط کسب و کار همیشه در حال تغییر ، درک تفاوت بین خود و رقبای خود را در صنعت است.

سه نوع تجزیه و تحلیل صنعت مطرح است:

 1. مدل نیروهای رقابتی (۵ نیروی پورتر)

 2. تجزیه و تحلیل عوامل گسترده(تجزیه و تحلیل PEST)

 3. تجزیه و تحلیلSWOT

تجزیه و تحلیل صنعت یک ابزار ارزیابی بازار است که توسط کسب و کارها و تحلیلگران برای درک پویایی رقابت یک صنعت استفاده می شود. این موضوع به کسب و کارها کمک می‌کنند تا احساس کنند که چه چیزی در صنعت اتفاق می افتد، بعنوان مثال می‌توان گفت آمار تقاضا، درجه رقابت در صنعت، وضعیت رقابت این صنعت با سایر صنایع در حال ظهور، چشم انداز آینده صنعت با توجه به تغییرات تکنولوژیکی، سیستم اعتباری در صنعت و تاثیر عوامل خارجی در صنعت در این فرایند حائز اهمیت هستند.

تجزیه و تحلیل صنعت، برای یک کارآفرین یا شرکت، یک ابزار است که به آن کمک می کند تا موقعیت خود نسبت به دیگر شرکت‌کنندگان در صنعت به شکل مناسبی درک و  فرصت ها و تهدیدهای محیط خود را پیدا می کنند شناسایی کرده و به آن‌‌ها ایده ای قوی از سناریو کنونی و آینده صنعت ارائه می‌دهد. کلید بقا در این محیط کسب و کار همیشه در حال تغییر ، درک تفاوت بین خود و رقبای خود را در صنعت است..

سه نوع تجزیه و تحلیل صنعت مطرح است:

 1. مدل نیروهای رقابتی (۵ نیروی پورتر)
 2. تجزیه و تحلیل عوامل گسترده(تجزیه و تحلیل PEST)
 3. تجزیه و تحلیلSWOT

۱- مدل نیروهای رقابتی (۵ نیروی پورتر)

یکی از مشهورترین مدل هایی که تا کنون برای تجزیه و تحلیل صنعت، معروف به ۵ نیروی پورتر، توسط مایکل پورتر در کتاب ۱۹۸۰ “استراتژی رقابتی: تکنیکهای تجزیه و تحلیل صنایع و رقبا” معرفی شد.که این ۵ نیروی موثر شامل : ۱) شدت رقابت،  ۲) قدرت چانه‌زنی خریداران،  ۳)قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان،  ۴) قدرت ارائه دهندگان خدمات خوب و مکمل و ۵) تهدید کالا / خدمات جایگزین

شدت رقابت صنعت

تعداد شرکت کنندگان در صنعت و سهم بازار  نشان دهنده مستقیم رقابت صنعت است که به طور مستقیم تحت تاثیر همه عوامل ذکر شده
در بالا هستند. فقدان تمایز در محصولات به افزایش شدت رقابت منجر می شود. هزینه‌های خروج بالا مانند دارایی‌های ثابت بالا، محدودیت‌های دولت، اتحادیه های کارگری، و غیره نیز باعث می شود به سختی به مبارزه بپردازند.

قدرت ارائه دهندگان خدمات خوب و مکمل

شرکت های جدید می توانند به بازار یک صنعت خاص وارد شوند. اگر ورود به صنعت آسان باشد، شرکت ها با خطر دائمی رقبا مواجه می‌شوند. اگر ورود دشوار باشد، شرکت‌ها با مزیت رقابتی کم نمی‌توانند یک دوره طولانی منفعت کسب کنند. همچنین، در شرایط ورود، شرکت ها با یک مجموعه ثابت از رقبا مواجه می شوند.

قدرت چانه زنی تامین کنندگان

اگر صنعت به تعداد کمی از تامین کنندگان متکی باشد، از میزان قابل توجهی از قدرت چانه زنی لذت می برند. این می تواند کسب و کارهای کوچک را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا به طور مستقیم کیفیت و قیمت محصول نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

قدرت چانه زنی خریداران

مخالفت کامل زمانی اتفاق می افتد که قدرت چانه زنی با مشتریان نباشد. اگر مصرف کنندگان / خریداران از قدرت بازار برخوردار باشند، می توانند در مورد قیمت های پایین تر، کیفیت بهتر یا خدمات و تخفیف های اضافی مذاکره کنند. این مورد در صنعت با رقبای بیشتر است، اما یک خریدار تنها سهم بزرگی از فروش این صنعت را تشکیل می دهد.

تهدید کالا / خدمات جایگزین

این صنعت همیشه با صنعت دیگری در تولیدیک محصول جایگزین مشابه رقابت می کند. از این رو، تمام شرکت های صنعت دارای رقبای بالقوه از سایر صنایع هستند. این هزینه سود خود را می کند زیرا آنها نمی توانند قیمت های بیشماری را بپردازند. جایگزین ها می توانند دو شکل – محصولات با عملکرد / کیفیت مشابه، اما قیمت کمتر و یا محصولات با قیمت مشابه اما با کیفیت بهتر و یا ارائه خدمات بیشتر.

۲- تجزیه و تحلیل عوامل گسترده (تجزیه و تحلیل PEST)

تجزیه و تحلیل عوامل گسترده، همچنین به طور کلی تجزیه و تحلیل PEST  نامیده می شود که عبارتند از: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی. تجزیه و تحلیلPEST یک چارچوب مفید برای تجزیه و تحلیل محیط خارجی است.

برای استفاده از PEST به عنوان یک فرم تحلیل صنعتی، تحلیلگر هر یک از ۴ مولفه مدل را تحلیل می کند. این اجزاء عبارتند از:

 1. سیاسی

عوامل سیاسی که در صنعت تاثیر می گذارند عبارتند از سیاست های خاص و مقررات مرتبط با چیزهایی مانند مالیات، مقررات زیست محیطی، تعرفه ها، سیاست های تجاری، قوانین کار، سهولت انجام کسب و کار و ثبات سیاسی کلی.

 1. اقتصادی

نیروهای اقتصادی که دارای تاثیر هستند شامل تورم، نرخ ارز  (FX)، نرخ بهره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شرایط بازار سرمایه (توانایی دسترسی به سرمایه) و غیره هستند.

 1. اجتماعی

تاثیر اجتماعی بر صنعت، به روند در میان مردم اشاره دارد و شامل مواردی از قبیل رشد جمعیت، جمعیت شناسی (سن، جنسیت و غیره) و روند رفتار مانند سلامت، مد و جنبش های اجتماعی است.

 1. تکنولوژیکی

جنبه تکنولوژیکی تجزیه و تحلیلPEST شامل عوامل مانند پیشرفت ها و پیشرفت هایی است که کسب و کار را تغییر می دهد و شیوه زندگی مردم (یعنی ظهور اینترنت) را تغییر می دهد.

۳- تجزیه و تحلیلSWOT

تجزیه و تحلیل SWOT نشان دهنده قدرت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات است که می تواند یک روش برای تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر باشد.

 1. داخلی

عوامل داخلی که در حال حاضر وجود دارند و به موقعیت فعلی کمک می‌کنند و ممکن است همچنان ادامه داشته باشند و در این راستا کسب و کارها باید به تقویت نقاط قوت خود و از بین بردن نقاط ضعف خود بپردازند.

 1. خارجی

عوامل خارجی که حوادث احتمالی را در برمی‌گیرد. ارزیابی اهمیت آن‌ها بر اساس احتمال وقوع و تأثیر آن‌ها بر شرکت می‌باشد. همچنین در نظر باید داشت که آیا مدیریت توانایی استفاده از این فرصت ها و جلوگیری از تهدیدها را داراست؟

اهمیت تجزیه و تحلیل صنعت

تجزیه و تحلیل صنعت، به عنوان یک شکل از ارزیابی بازار، بسیار مهم است زیرا به کسب و کار به شرایط بازار کمک می کند. این به آنها کمک می کند پیش بینی تقاضا و عرضه و در نتیجه، بازده مالی از کسب و کار. این نشان دهنده رقابت در صنعت و هزینه های مربوط به ورود و خروج از صنعت است. هنگام برنامه ریزییک کسب و کار کوچک اهمیت دارد. تجزیه و تحلیل کمک می کند تا مشخص کنید که چه مرحله ای در حال حاضر یک صنعت است؛ آیا هنوز هم در حال رشد است و دامنه برای به دست آوردن مزایا وجود دارد، یا آن را به نقطه اشباع خود رسید.

با مطالعه بسیار دقیق از صنعت، کارآفرینان می توانند در عملیات صنعت و در نهایت فرصت های ناخواسته را بیابند. همچنین باید بدانیم که تجزیه و تحلیل صنعت یک روش بسیار ذهنی است و همیشه موفقیت را تضمین نمی کند. ممکن است اتفاق بیفتد که تفسیرنادرست داده ها کارآفرینان را به مسیر نادرست یا تصمیم گیری اشتباه منتهی می کند. از این رو، مهم است که انگیزهییک فرد را درک کنیم و بر اساس آن اطلاعات را جمع آوری کنیم.

برگرفته از نوشته های خانم پریسا توکلی طرقی