تولید سوسیس ماهی

جایگزینی گوشت ماهی كپور نقره ای (به عنوان ماده اوليه در دسترس ونسبتا ارزان قيمت با ارزش تغذیه ای بالا) بجای گوشت قرمز در توليد سوسيس بعنوان فرآورده ای جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در كشور ما نيز تحقيقات معدودی در زمينه های مختلف توليد سوسيس از كيلكا گوشت كوسه ماهی و ماهيان درجه 3 شامل ساردین آنچوی و پنجزاری ماهيان انجام شده است سوسيس ماهی نيزدر فرمول های مختلف بطور معمول عرضه می گردد.

دستور العمل ترویجی

جابجایی و آماده سازی ماهی

از ماهی تازه صيد شده منجمد ميتوان استفاده كرد باید تلاش گردد افت كيفی ماهی در این مرحله به حداقل برسد.
شستشوی اولیه ماهی
استفاده از آب تميز و بهداشتی با فشار لازم برای شتشو استفاده گردد .
سر و دم زنی، تخلیه امعاء و احشاء و فیله سازی
در این مرحله تلاش گردد اندامهای داخلی ماهی برس زده شود و هيچگونه زایداتی مشاهده نگردد.
شستشوی ثانویه و جداسازی گوشت ماهی
در این مرحله میبایست پاكسازی كامل انجام گردد و اندامهای مانده از مراحل اوليه شتتشو گردد . برای توليد خمير درجه ی یك جدا نشدن گوشت تيره ی متصل به گوشت حتی در صورت كاهش بازدهی حایز اهميت است.
 وجود استخوان در محصول ممكن است هنگام مصرف در دهان مصرف كننده جراحت های فيزیكی ایجاد كند.
 در صورت وجود استخوان در محصول مصرف كننده به هنگام مصرف حالتی شنی در محصول احساس میكند كه ناپسند است.
 مغز استخوان دراكسایش و تند شدن چربی ها مؤثر است.
بنابراین برای دستیابی به محصول قابل پذیرش باید تا آن جا كه ممكن است درصد استخوان گوشت چرخ شده را كاهش داد.

پرکنی و گره زنی سوسیس ماهی

دستگاه پركن یك مخزن (استوانهای یا قيفی شكل)با یك قسمت هدایت كننده و یك لوله ی ناقل پركننده است كه قطر و طول آن به نوع محصول بستگی دارد. ظرفيت این دستگاه نيز متغير است. اغلب پركنها با روش خلا كار میكنند. این دستگاه با گرفتن هوای بين ذرات خمير باعث یكنواخت شدن و بهبود بافت محصول پس از مرحله ی پخت میشود و در عين حال مدت نگهداری فرآورده را بيشتر میكند. انتهای روكش قبل از انتقال به دستگاه با نخ یا سيم آلومينيومی بسته می شود و ابتدای آن به لوله ی ناقل متصل میگردد. بعد از پر شدن روكش قطعه بندی آن با دست یا دستگاه گره زن انجام میشود. دستگاه گره زن سوسيس را در فواصل منظم با نخ یا سيم آلومينيومی به صورت قطعات متصل به هم گره می زند. سرعت گره زنی در دستگاه یاد شده معموال 30 تا 50 قطعه در دقيقه است.

فرآیند حرارتی سوسیس ماهی

فرآیند حرارتی مورد استفاده در این پروژه شامل دو حرارت پاستوریزه كردن و سترون سازی میباشد. سوسيس آماده شده برای مرحله ی حرارت دهی را نشان می دهد. برای پاستوریزه كردن سوسيس ماهی از بخار یا آب داغ استفاده میشود. دستگاه پخت مداو م شامل دو مخزن آب داغ یك مخزن خنك كننده و یك مخزن آب داغ است كه در یك خط پيوسته قرار دارند. دمای آب در دو مخزن اوليه به ترتيب 75 و 85 و مدت توقف محصول در آنها به ترتيب 10 و 60 دقيقه است. بعد از این مرحله سوسيس ماهی به مخزن آب خنكی كه دمای آن در حدود 10 است انتقال می یابد و به مدت 10 دقيقه به طور سریع با آب خنك میشود. در این مرحله سطح روكش چروك میخورد. از این رو در بخش پایانی برای برطرف شدن چروكيدگی محصول را به مدت كوتاهی توس نقاله به مخزن هدایت میكنند. زمان غوطه وری در این مخزن در حدود یك دقيقه است. بعد از فرآوری رطوبت محصول با قرار دادن آن از ميان خشك كن گرفته میشود.

بسته بندی سوسیس ماهی

بعد از خشك شدن سطح پاستوریزه یا سترون آن را به صورت تك تك دوتایی یا بر اساس وزن در بسته های سلفونی بسته بندی میكنند. هدف از این مرحله جلوگيری از صدمه دیدن محصول تسهیل در حمل و نقل و جذب مشتری است سوسيس پاستوریزه ماهی را باید در دمای یخچال نگهداری كرد و زمان ماندگاری آن حداكثر یك ماه است.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید تولید سوسیس ماهی

کد آیسیک سوسیس ماهی۱۵۱۲۴۱۲۳۴۹

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید تولید سوسیس ماهی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی سوسیس ماهی: ۱۶۰۴۲۰۰۰

وضعیت واردات و صادرات سوسیس ماهی

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات سوسیس ماهی در کشور به تفکیک سال آمده است .

وضعیت واحد های فعال تولید تولید سوسیس ماهی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده سوسیس ماهی در کشور به تفکیک استان آمده است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید سوسیس ماهی

ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 3000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 2000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 20 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 1 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 500 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 33 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.