تولید کنسانتره فلورین

فلورین نام تجاری کانی معدنی فلوئوریت است که سه گرید متالورژیکی )با خلوص حداقل 80 درصد(، سرامیکی )با خلوص 80 تا 96 درصد( و اسیدی )با خلوص حداقل 97 درصد( دارد. گرید اسیدی فلورین در تولید اسید فلوئوریک استفاده میشود که دارای بیشترین ارزش افزوده است و به عنوان ماده اصلی برای تولید طیف وسیعی از مواد شیمیایی پرکاربرد در صنایع پزشکی، بیهوشی، مواد نچسب و … به کار میرود.

بیشترین حجم تولید فلورین

بیشترین حجم تولید فلورین به معدن کمرمهدی در خراسان جنوبی اختصاص دارد. در سال 1396 تولید این معدن 25 هزار تن و معادل 68 درصد کل تولید کشور بوده است. با توجه به نیاز بالی فلورین در صنایع مختلف و همچنین امکان صادرات آن، فرآوری فلورین از معدن کوه سفید فریمان میتواند ضمن پاسخ به نیاز بازار داخل، به کشورهای خریدار نیز صادر شود.

تقاضای بازار (مشتریان)

تقاضای فلورین بیش ازهر چیز به نوع کاربرد آن بستگی دارد. این محصول در صنایع متنوعی مانند صنایع شیمیایی، صنعت سرامیک و شیشه، صنعت سیمان و نیز صنایع های-تک همچون صنعت اپتیک و صنعت الکترونیک به کار میرود. با این حال بالغ بر 95 %از مصرف آن به صنایع تولید الکترود، آلومینیوم و فوالد اختصاص یافته است. با توجه به روند رو به رشد صنعت فوالد در استان خراسان رضوی و همچنین تمرکز واحدهای تولید کاشی و سرامیک در استان، فلورین با تقاضای زیادی در استان مواجه است. مضاف بر این تقاضای زیادی برای صادرات این محصول وجوددارد. کشورهای ترکیه و هند مهمترین خریداران فلورین کشور هستند.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کنسانتره فلورین

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

کد آیسیک کنسانتره فلورین : 1421412330

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید کنسانتره فلورین

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

کد تعرفه فلورین (ﻓﻠﺌﻮرﺳﭙﺎر ) با خلوص مساوی و بزرگتر از 97 درصد    25292100

کد تعرفه فلورین (ﻓﻠﺌﻮرﺳﭙﺎر ) با خلوص مساوی و کمتر از 97 درصد     25292200

وضعیت واحد های فعال تولید کنسانتره فلورین

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کنسانتره فلورین در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات تولید کنسانتره فلورین

نمودار واردات و صادرات فلورین در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

پیش بینی رشد آتی بازار

فرآوردههای حاصل از فلورین به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنایع متعددی کاربرد دارند. به عنوان مثال نخستین محصول در زنجیره پایین دست فلورین، اسید فلوئوریک است که خود ماده اولیه اصلی در طیف گستردهای از عوامل غیرآلی مانند فلوئورید سدیم، فلوئورید لیتیم،هگزافلوئورید سولفور و … است که در صنایع الکترونیک، تولید آلیاژ، صنایع چوب، تولید علفکش، خمیردندان ودهانشویه کاربرددارند. بنابراین با توسعه بخش صنعت تقاضابرای فلورین بهطور فزایندهای روبه افزایش خواهد گذاشت.

اهمیت تولید این محصول

با توجه به گستردگی کاربردهای فلورین و نیز زنجیره ارزش طولانی این ماده معدنی، فرآوری آن یکی از الزامات توسعه صنعتی در کشور است. به ویژه آنکه استان خراسان یکی از معدود استانهای برخوردار از منابع معدنی غنی فلورین در کشور به شمار میرود. باید افزود فلورین پنجمین عنصر استراتژیک جهان است و با توجه به کاربرد آن در صنایع تولید ریزپردازندهها و نیز صنایع هستهای، توسعه زنجیره آن برای کشورها اهمیت زیادی دارد.

مشوق ها یا حمایت های دولتی

بند 2 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج مادهمعدنی شناساییشده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت مالحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید کنسانتره فلورین

ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
نرخ برابری دلار : 23000 تومان
مساحت زمین موردنیاز :20000 مترمربع
زیربنای کل :3500 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز :42 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 32 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 22 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 43 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.