راهنماى درخواست مجوز تأسیس مهد کودک خصوصى

راهنماى درخواست مجوز تأسیس مهد کودک خصوصى

هر کودک به مرکز یا موسسه یا کانون فرهنگی – تربیتی اطلاق می شود که مسئولیت نگهداری، مراقبت، پرورش و فراهم نمودن زمینه بروز رشد استعدادهای کودکان تا سن قبل از ورود به دبستان را بر عهده دارند که با توجه به مدت فعالیت روزانه، جغرافیای فعالیت و نوع خدمات شامل انواع مختلفی است:
مهد کودک تمام وقت: مهد کودکی است که از ساعات اولیه روز به مدت ۸ ساعت فعالیت دارد.
مهد کودک نیمه وقت: مهدکودکی است که روزانه به مدت ۴ ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر فعالیت می نماید.
مهدکودک پاره وقت: مهدکودکی است که روزانه کمتر از ۴ ساعت در تمام ایام هفته یا صرفا در روزهای خاص فعالیت دارد.
مهد کودک تخصصی: مهد کودکی است که ضمن انجام فعالیت‌های مهد کودک منطبق با نیازهای کودکان و توانمندیهای ایشان در یک یا چند رشته فرهنگی هنری ورزشی و … بطور تخصصی با حضور مربیان واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مربوط فعالیت دارد.
مهد کودک شبانه روزی: مهدکودکی است که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد.
مهد کودک شبانه: مهدکودکی است که به صورت شبانه از ساعت ۱۷ تا ۷ صبح روز بعد فعالیت دارد.
مهد کودک غیرانتفاعی: مهدکودکی است که توسط افراد خیر و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات ذیربط به صورت رایگان به کودکان اقشار نیازمند و آسیب پذیر تاسیس می شود.
مهد کودک، کودک در خانه: مهدکودکی است که به منظور ارائه خدمات ذیربط به ۳ تا ۷ سال در منزل مسکونی مدیر مسئول تاسیس می شود.
روستا مهد: مهدکودکی است که به منظور ارائه خدمات ذیربط به کودکان روستائی تاسیس می شود.

شرایط درخواست ‌کننده

۱. داشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا بالاتر در رشته‌هاى مرتبط، با یک سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک

۲. داشتن مدرک تحصیلى لیسانس یا بالاتر از آن در سایر رشته‌ها، با سه سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک

۳. داشتن مدرک تحصیلى فوق دیپلم در رشته‌هاى مرتبط، با دو سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک

۴. داشتن مدرک تحصیلى فوق دیپلم در سایر رشته‌ها با چهار سال سابقهٔ کار پرورشى و آموزشى با کودک

۵. داشتن مدرک تحصیلى دیپلم در سایر رشته‌ها با پنج سال سابقهٔ کار پرورشى با کودک

مدارک مورد نیاز

۱. اصل شناسنامه و تصویر خوانا از صفحهٔ اول آن

۲. دو قطعه عکس ۴*۶ (تمام رخ، با حجاب کامل اسلامی، جدید) و درج مشخصات کامل در پشت آن

۳. اصل فیش بانکى به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال به حساب جارى شمارهٔ ۸۴۱ به نام خزانهٔ دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران واریز شده باشد (قابل پرداخت در کلیهٔ شعب بانک ملى ایران).

۴. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلى

۵. گواهى معتبر سوابق کار با کودک

محل مراجعه

تهران: خیابان شهید فیاض‌بخش، ضلع شمالى پارک شهر، ستاد مرکزى سازمان بهزیستى کشور، دفتر کل امور کودکان و نوجوانان

استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ مرکزى سازمان بهزیستى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض یا شکایت

تهران: دفتر کل امور کودکان و نوجوانان

امتیاز