راهنمای تدوین طرح توجیهی اقتصادی، فنی طرح های در آمد زای دهیاری ها

تهیه طرح های توجیهی فنی – اقصادی جهت احداث واحد های تولیدی و بررسی نیازمندی ها، برآورد هزینه ها و پیش بینی در آمد ها در سالیان متوالی از مقدمات و ضروریات اولیه اجرای طرح می باشد که نیازمند محاسبات دقیق و پیش بینی های مالی و اقتصادی مناسب می باشد.طرح توجیهی دارای چارچوب و اصولی است که مجری باید قبل از هر اقدامی نسبت به تهیه آن اقدام نماید و جهت اخذ مجوز و یا تسهیلات به مراکز مربوطه ارایه نماید.
از این رو ضرورت دارد دهیاری ها به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی در چارچوب این راهنمای عمل،مشخصات طرح درآمد زای مورد نظر را تهیه و تدوین نمایند.توجیه اقتصادی – فنی یک طرح شامل اجزای اصلی زیر می باشد:
۱- هزینه های سرمایه گذاری ثابت
۲-زمان بندی اجرای طرح
۳- پیش بینی در آمد های طرح
۴-پیش بینی سود
۵-دوره بازگشت سرمایه
۶-هزینه های جاری و سرمایه در گردش

برای دریافت فرمت ۱ راهنمای تدوین طرح توجیهی اقتصادی، فنی شهرداری و دهیاری ها اینجا کلیک نمایید.
برای دریافت فرمت ۲ راهنمای تدوین طرح توجیهی اقتصادی، فنی شهرداری و دهیاری ها اینجا کلیک نمایید.درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)