راهنمای مراجعین - مراحل احداث واحد تولیدی (2)

راهنمای مراجعین - مراحل احداث واحد تولیدی (1)

1. بررسی و مطالعات اولیه سوژه صنعتی (به تنهایی توسط خود متقاضی و یا مشاوره با کارشناسان مشاور و شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی) و تصمیم گیری اولیه سرمایه گذار
.2 عقد قرارداد با مشاور برای تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی و مالی و بازار
.3 تکمیل مطالعات و اقدام به تهیه طرح جامع توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط مشاور و تحویل آن به متقاضی (و در صورت توجیه پذیر بودن طرح، ادامه فعالیت)
.4 تصمیمگیری نهایی توسط متقاضی
.5 ثبت شرکت در صورت نیاز(از طریق اداره ثبت شرکتها/اداره تعاون) ( تهیه اساسنامه، صورتجلسات و سایر موارد)
.6 اخذ مجوز تاسیس به نام شخص یا اشخاص سرمایهگذار حقیقی و یا به نام شرکت( در صورتی که سرمایه گذار شخص حقوقی است ) از مراجع ذیربط نظیر سازمان جهاد کشاورزی سازمان صنعت، معدن و تجارت و ….
.7 مطالعات اولیه در خصوص انتخاب زمین، بررسی زمین از لحاظ کاربری و تغییرات احتمالی لازم ، دسترسی به آب و سایر امکانات زیربنایی
.8 بررسی شرایط زیستمحیطی و اخذ نظریه سازمان محیط زیست و سایر ارگانهای ذیربط در خصوص محل اجرای طرح در صورت نیاز
– در صورتی که زمین در شهرکهای صنعتی یا مناطق آزاد باشد نیازی به فرآیندهای مذکور نخواهد بود.
– در خصوص متراژ زمین مورد نیاز بر اساس ظرفیت تولید و سایر موارد بررسی و اعلام نظر کارشناسی نیاز میباشد (این بخش میتواند توسط مشاور صورت گیرد).
.9 اقدامات قانونی برای خرید زمین و انتقال سند
10. بررسی و انتخاب شرکت سازنده ماشین آلات/اخذ پیش فاکتور یا پروفرمای رسمی و در صورت فراهم بودن شرایط مالی، عقد قرارداد ساخت ماشین آلات با نظارت مشاور
11.تهیه نقشه های ساختمانی و اخذ تاییدیه های مربوطه از ارگانهای ذیربط
– در خصوص ساختمانهای مستقر در شهرکها تایید نقشه ها توسط شرکت شهرکهای صنعتی صورت میگیرد.
– در خصوص محصولات دارای استاندارد اجباری تایید نقشه ها توسط سازمان استاندارد الزامی است.
– در خصوص واحدهای صنایع غذایی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع دارویی تایید نقشه ها توسط معاونت های غذا و داروی هر شهرستان الزامی است.
– در خصوص ساختمانهای مستقر در حوزه استحفاظی شهرداریها تایید نقشه ها توسط شهرداریهای منطقه الزامی است
12. تهیه نقشه های تاسیساتی اعم از برق رسانی ، گاز رسانی ، آب رسانی و سایر ( در حال حاضر برای بیشتر واحدها و بنگاه های کوچک متداول نبوده و اجرا نمیشود ولی اصولی است برای اجتناب از عملیات غیر استاندارد و هرگونه دوباره کاری این مهم صورت گیرد)
13. بررسی و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران اجرای طرح (اعم از ساختمانی و تاسیسات )
14.عقد قراردادهای نظارتی ( ساختمانی و فنی ) (توضیح اینکه نظارت فنی از لحاظ هزینه منابع مالی طرح بیشتر برای واحدهایی که با مشارکت بانک صنعت و معدن احداث میگردد اجباری است)
15. تجهیز کارگاه ساختمانی
16.اقدام به خرید امتیاز تاسیسات زیر بنایی طرح اعم از برق و آب و استقرار موقت آنها
17.شروع عملیات ساختمانی و محوطه سازی
18.اقدام برای استفاده از تسهیلات بانکی (این بخش میتواند همزمان با اخذ مجوز تاسیس صورت گیرد بالاخص در خصوص طرحهایی که در شهرکهای صنعتی و یا مناطق آزاد احداث میگردد. منبع تامین کننده تسهیلات توسط مراکز ذیربط
نظیر کارگروهای اشتغال، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگانهای ذیربط مشخص شده و معرفی نامه های لازم صادر و به بانک عامل ارجاع میشود)
19. درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده ، ارائه طرح توجیهی در قالب فرمت مورد قبول بانک عامل ( در صورتی که از تاریخ طرح اولیه مندرج در بند 3 مدت زمان زیادی نگذشته باشد همان طرح به همان شکل و یا با تبدیل آن به فرمت مورد
قبول بانک عامل با تغییرات جزئی مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتیکه بانک عامل از همان ابتدا مشخص شده باشد طرح بند 3 در همان فرمت تهیه میگرد. در هر حال نباید هزینه های طرح دچار تغییرات اساسی شده باشد در غیر اینصورت نیاز به بروز کردن طرح خواهد بود.)
20 . بررسی تسهیلات درخواستی توسط بانک ( در برخی موارد که طرح در اولویتهای سرمایه گذاری کشوری یا استانی است و اطمینان بیشتری به تصویب و پرداخت تسهیلات و تامین وثایق آن توسط سرمایه گذار وجود دارد و یا سرمایه گذار توان مالی اجرای طرح را دارد عملیات اجرایی ساختمان سازی و … با سهم متقاضی )آورده خود سرمایه گذار ( تا نهایی شدن 04 درصد از طرح تا مرحله مشارکت مدنی بانک ضروری است که این – مرحله 11 اجرا میشود. در برخی از طرح ها اجرای 04 مورد به تصمیم و نظر اعتبارات بانک عامل بستگی دارد. )
21. تصویب و عقد قرارداد تسهیلات
22 . پرداخت تسهیلات توسط بانک بر اساس قرارداد و طبق برنامه زمانی پیش بینی شده
23 . ادامه عملیات اجرایی طبق برنامه ریزی بعمل آمده در طرح توجیهی با استفاده از منابع سهم متقاضی و بانک
24. اتمام عملیات ساختمانی ( با نظارت فنی )
25 . تکمیل عملیات محوطه سازی (با نظارت فنی)
26 . خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات و تاسیسات عمومی طرح (با نظارت فنی )اعم از تجهیزات برق رسانی،آب رسانی،گاز رسانی، تصفیه و دفع فاضلاب، گرمایش و سرمایش، سیستمهای حفاظتی و اطفای حریق، سیستم های ارتباطی، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی، لوازم و تجهیزات کارگاهی، سیستمهای توزین و لوازم و تجهیزات اداری و…. (توضیح اینکه بخش عمده ای از موارد بند 02 همزمان با عملیات ساختمان سازی و محوطه سازی اجرا میگردد نظیر کانال کشی، سیم کشی، لوله کشی، فونداسیون ماشین آلات، نصب تاسیسات و سایر)
27 . حمل ماشین آلات و نصب و راه اندازی ( با نظارت فنی مشاور )
28 . استخدام پرسنل و آموزشهای مربوطه در خصوص تولید و کنترل کیفیت
29 . خرید وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخلی کارخانه نظیر لیفتراک و …
30 . تامین مواد اولیه ( استعلام قیمت و در صورت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش اخذ پیش فاکتور قابل قبول بانک ، قرارداد تسهیلات سرمایه در گردش با بانک و ….)
31 . تولید آزمایشی ( با نظارت شرکت سازنده ماشین آلات و نظارت مشاور)
32 . رسیدن به مرحله بهره برداری تجاری
33 . اخذ مجوزهای تکمیلی ( پروانه بهره برداری – پروانه کاربرد علامت استاندارد پروانه بهره برداری بهداشتی برای واحدهای صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی و …)