راهنمای مراجعین - مراحل احداث واحد تولیدی (2)

راهنمای مراجعین - مراحل احداث واحد تولیدی (1)

۱. بررسی و مطالعات اولیه سوژه صنعتی (به تنهایی توسط خود متقاضی و یا مشاوره با کارشناسان مشاور و شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی) و تصمیم گیری اولیه سرمایه گذار
.۲ عقد قرارداد با مشاور برای تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی و مالی و بازار
.۳ تکمیل مطالعات و اقدام به تهیه طرح جامع توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط مشاور و تحویل آن به متقاضی (و در صورت توجیه پذیر بودن طرح، ادامه فعالیت)
.۴ تصمیمگیری نهایی توسط متقاضی
.۵ ثبت شرکت در صورت نیاز(از طریق اداره ثبت شرکتها/اداره تعاون) ( تهیه اساسنامه، صورتجلسات و سایر موارد)
.۶ اخذ مجوز تاسیس به نام شخص یا اشخاص سرمایهگذار حقیقی و یا به نام شرکت( در صورتی که سرمایه گذار شخص حقوقی است ) از مراجع ذیربط نظیر سازمان جهاد کشاورزی سازمان صنعت، معدن و تجارت و ….
.۷ مطالعات اولیه در خصوص انتخاب زمین، بررسی زمین از لحاظ کاربری و تغییرات احتمالی لازم ، دسترسی به آب و سایر امکانات زیربنایی
.۸ بررسی شرایط زیستمحیطی و اخذ نظریه سازمان محیط زیست و سایر ارگانهای ذیربط در خصوص محل اجرای طرح در صورت نیاز
– در صورتی که زمین در شهرکهای صنعتی یا مناطق آزاد باشد نیازی به فرآیندهای مذکور نخواهد بود.
– در خصوص متراژ زمین مورد نیاز بر اساس ظرفیت تولید و سایر موارد بررسی و اعلام نظر کارشناسی نیاز میباشد (این بخش میتواند توسط مشاور صورت گیرد).
.۹ اقدامات قانونی برای خرید زمین و انتقال سند
۱۰. بررسی و انتخاب شرکت سازنده ماشین آلات/اخذ پیش فاکتور یا پروفرمای رسمی و در صورت فراهم بودن شرایط مالی، عقد قرارداد ساخت ماشین آلات با نظارت مشاور
۱۱.تهیه نقشه های ساختمانی و اخذ تاییدیه های مربوطه از ارگانهای ذیربط
– در خصوص ساختمانهای مستقر در شهرکها تایید نقشه ها توسط شرکت شهرکهای صنعتی صورت میگیرد.
– در خصوص محصولات دارای استاندارد اجباری تایید نقشه ها توسط سازمان استاندارد الزامی است.
– در خصوص واحدهای صنایع غذایی، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع دارویی تایید نقشه ها توسط معاونت های غذا و داروی هر شهرستان الزامی است.
– در خصوص ساختمانهای مستقر در حوزه استحفاظی شهرداریها تایید نقشه ها توسط شهرداریهای منطقه الزامی است
۱۲. تهیه نقشه های تاسیساتی اعم از برق رسانی ، گاز رسانی ، آب رسانی و سایر ( در حال حاضر برای بیشتر واحدها و بنگاه های کوچک متداول نبوده و اجرا نمیشود ولی اصولی است برای اجتناب از عملیات غیر استاندارد و هرگونه دوباره کاری این مهم صورت گیرد)
۱۳. بررسی و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران اجرای طرح (اعم از ساختمانی و تاسیسات )
۱۴.عقد قراردادهای نظارتی ( ساختمانی و فنی ) (توضیح اینکه نظارت فنی از لحاظ هزینه منابع مالی طرح بیشتر برای واحدهایی که با مشارکت بانک صنعت و معدن احداث میگردد اجباری است)
۱۵. تجهیز کارگاه ساختمانی
۱۶.اقدام به خرید امتیاز تاسیسات زیر بنایی طرح اعم از برق و آب و استقرار موقت آنها
۱۷.شروع عملیات ساختمانی و محوطه سازی
۱۸.اقدام برای استفاده از تسهیلات بانکی (این بخش میتواند همزمان با اخذ مجوز تاسیس صورت گیرد بالاخص در خصوص طرحهایی که در شهرکهای صنعتی و یا مناطق آزاد احداث میگردد. منبع تامین کننده تسهیلات توسط مراکز ذیربط
نظیر کارگروهای اشتغال، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگانهای ذیربط مشخص شده و معرفی نامه های لازم صادر و به بانک عامل ارجاع میشود)
۱۹. درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده ، ارائه طرح توجیهی در قالب فرمت مورد قبول بانک عامل ( در صورتی که از تاریخ طرح اولیه مندرج در بند ۳ مدت زمان زیادی نگذشته باشد همان طرح به همان شکل و یا با تبدیل آن به فرمت مورد
قبول بانک عامل با تغییرات جزئی مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتیکه بانک عامل از همان ابتدا مشخص شده باشد طرح بند ۳ در همان فرمت تهیه میگرد. در هر حال نباید هزینه های طرح دچار تغییرات اساسی شده باشد در غیر اینصورت نیاز به بروز کردن طرح خواهد بود.)
۲۰ . بررسی تسهیلات درخواستی توسط بانک ( در برخی موارد که طرح در اولویتهای سرمایه گذاری کشوری یا استانی است و اطمینان بیشتری به تصویب و پرداخت تسهیلات و تامین وثایق آن توسط سرمایه گذار وجود دارد و یا سرمایه گذار توان مالی اجرای طرح را دارد عملیات اجرایی ساختمان سازی و … با سهم متقاضی )آورده خود سرمایه گذار ( تا نهایی شدن ۰۴ درصد از طرح تا مرحله مشارکت مدنی بانک ضروری است که این – مرحله ۱۱ اجرا میشود. در برخی از طرح ها اجرای ۰۴ مورد به تصمیم و نظر اعتبارات بانک عامل بستگی دارد. )
۲۱. تصویب و عقد قرارداد تسهیلات
۲۲ . پرداخت تسهیلات توسط بانک بر اساس قرارداد و طبق برنامه زمانی پیش بینی شده
۲۳ . ادامه عملیات اجرایی طبق برنامه ریزی بعمل آمده در طرح توجیهی با استفاده از منابع سهم متقاضی و بانک
۲۴. اتمام عملیات ساختمانی ( با نظارت فنی )
۲۵ . تکمیل عملیات محوطه سازی (با نظارت فنی)
۲۶ . خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات و تاسیسات عمومی طرح (با نظارت فنی )اعم از تجهیزات برق رسانی،آب رسانی،گاز رسانی، تصفیه و دفع فاضلاب، گرمایش و سرمایش، سیستمهای حفاظتی و اطفای حریق، سیستم های ارتباطی، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی، لوازم و تجهیزات کارگاهی، سیستمهای توزین و لوازم و تجهیزات اداری و…. (توضیح اینکه بخش عمده ای از موارد بند ۰۲ همزمان با عملیات ساختمان سازی و محوطه سازی اجرا میگردد نظیر کانال کشی، سیم کشی، لوله کشی، فونداسیون ماشین آلات، نصب تاسیسات و سایر)
۲۷ . حمل ماشین آلات و نصب و راه اندازی ( با نظارت فنی مشاور )
۲۸ . استخدام پرسنل و آموزشهای مربوطه در خصوص تولید و کنترل کیفیت
۲۹ . خرید وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخلی کارخانه نظیر لیفتراک و …
۳۰ . تامین مواد اولیه ( استعلام قیمت و در صورت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش اخذ پیش فاکتور قابل قبول بانک ، قرارداد تسهیلات سرمایه در گردش با بانک و ….)
۳۱ . تولید آزمایشی ( با نظارت شرکت سازنده ماشین آلات و نظارت مشاور)
۳۲ . رسیدن به مرحله بهره برداری تجاری
۳۳ . اخذ مجوزهای تکمیلی ( پروانه بهره برداری – پروانه کاربرد علامت استاندارد پروانه بهره برداری بهداشتی برای واحدهای صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی و …)

امتیاز