سطح تحلیل در نرم افزار کامفار (فرصت و امکان سنجی)

همان‌طور که مستحضرید دو الگوی متفاوت در این قسمت وجود دارد. اولی مطالعات فرصت (Opportunity Study) و دومی مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study) هست.
مطالعه فرصت ابزاری برای شناسایی سریع و برآورد جذابیت یک فرصت کسب‌وکار در بازار است.
همان‌طور که گفته شد، لازمه اجرای یک پروژه، انجام مطالعات است. البته انواع مختلفی از مطالعات وجود دارد که باید انجام شوند: مانند مطالعه فرصت، پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی. مطالعه فرصت قبل از مطالعه پیش امکان‌سنجی انجام می‌شود و شامل کشف فرصت‌ها، تدوین ایده پروژه، تهیه و جمع‌آوری اطلاعات و پایگاه داده لازم و تائید اطلاعات و ارزیابی اولیه داده‌ها و اطلاعات است و هدف اصلی مطالعه فرصت، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ترویج پروژه‌های سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص از فعالیت یا منطقه است.
مطالعه امکان‌سنجی، ابزاری است که می‌تواند مبنای فنی، اقتصادی و مالی را برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری یک پروژه ارائه دهد و قطعاً در ابعاد بزرگ‌تری به بررسی این موضع می‌پردازد.
یک مطالعه امکان‌سنجی، با توجه به عدم قطعیت و ریسک‌های موجود، به تحلیل و ارزیابی ماهیت و هدف پروژه برای سرمایه‌گذاری در یک‌زمان معین می‌پردازد. نتیجه تجزیه‌وتحلیل، باید منابع مالی موردنیاز برای پوشش نیازهای عملیاتی پروژه و تولید کالا و یا خدمات و انجام تمام تعهدات مالی (مانند عوارض گمرکی) را نشان دهد.
هدف از مطالعه امکان‌سنجی، تاییدکیفیت ابزارهای اقتصادی و فنی شرکت و تائید پایداری و بقای کسب‌وکار است. از دیدگاهی گسترده‌تر، هدف آن تسهیل عملکرد شرکت، بر اساس اصول و مکانیزم‌های خاص اقتصاد رقابتی است.
مطالعه امکان‌سنجی بعد از مطالعه فرصت انجام می‌شود. هیچ‌کدام یک از این مطالعات جایگزین یکدیگر نیستند و هر یک به‌منظور خاصی مورداستفاده قرار می‌گیرند.
درواقع امکان‌سنجی درباره امکان‌پذیر بودن موضوع‌ها بحث می‌کند. مطالعات امکان‌سنجی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن ازلحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود. مطالعات امکان‌سنجی شامل فصل‌های زیر هست: گزارش سابقه متقاضی، مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتایج نرم‌افزار کامفار، بررسی‌های مالی.

 

بیشتر بدانید

حوزه مطالعه امکان‌سنجی به ماهیت آن بستگی دارد؛ بنابراین، مطالعات امکان‌سنجی برای پروژه‌ها و برای شرکت‌ها متفاوت است. در اولین مورد، میزان سرمایه متحمل شده، تجزیه‌وتحلیل مالی استاتیک و پویا، پیش‌بینی‌های فنی و اقتصادی باهدف ارتقاء، تعیین حاشیه‌های خطر برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خاص، انجام می‌شود؛ اما در مورد دوم، از طریق تحقیقات، تجزیه‌وتحلیل و پیش‌بینی‌ها، به تعیین مختصات فنی و اقتصادی و نتیجه استراتژی‌هایی از قبیل توسعه، تهدید، تقسیم و فروش پرداخته می‌شود. یک مطالعات امکان‌سنجی، می‌تواند برای تصمیم‌گیری درباره توسعه یک سازمان در یک بخش یا یک فعالیت خاص، جذب تأمین مالی خارجی، اصلاح و بهبود کیفیت و عملکرد رقابتی، تعریف یک استراتژی بلندمدت یا میان‌مدت و غیره نیز مورداستفاده قرار گیرد.

مطالب فوق برگرفته از کتاب راهنمای جامع و کاربردی نرم افزار کامفار؛ تالیف آقای روح اله همایون زاده می باشد.

 

 

 

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)