سیستم سازی چه کمکی به کسب و کار شما می کند؟

سیستم سازی راهکاری عملی برای تولید درآمد بیشتر با کار کمتر (مدیریت هوشمند). سیستم‌ سازی کسب‌و‌کار شامل تمام کارهایی است که برای خودکارسازی کسب‌و‌کار انجام می‌شود تا با کمترین دخالت مدیر، اغلب کارها به‌خوبی پیش برود. علم سیستم‌ سازی به مدیران کمک می‌کند وابستگی کسب‌و‌کار را به خودشان کاهش دهند و وقتی در محل کار نیستند تمامی کارها به درستی پیش برود. سیستم کسب‌و‌کار شامل مجموعه‌ای از افراد، اسناد و ابزار است و خروجی کسب‌و‌کار سودی است که ایجاد می‌کند.
1-عدم اتکای کسب و کار به اشخاص
2-تثبیت دستاوردها
3-کاهش خطای انسانی
4-تسهیل مدیریت اطلاعات
5-افزایش تمرکز مدیران
6-رشد کسب و کار
7-حل مشکلات ریشه ای و کاهش زیان های مالی

1-عدم اتکای کسب و کار به اشخاص:

کسب وکارهای متکی به افراد باهر مشکلی در نیروی انسانی دچار مشکل می شوند.کارآفرینان باید دستور العملی تدوین کنند تا بدون اتکا به نیروی انسانی به راه خود ادامه دهند. به این معنی که اگر نیروی انسانی ما به هر دلیلی دچار مشکل شود و حضور پیدا نکند کار با همان کیفیت پیش برود و دچار اختلال نشود.

2-تثبیت دستاوردها:

در بازار رقابتی امروزه کسانی که در کسب و کار خود به سیستم سازی پرداخته اند به دلیل سیستماتیک بودن کارها و تثبیت دستاوردهای قبلی از پایداری بیشتری برخوردارند ولی بالعکس کسانی که این سیستم سازی را نادیده گرفتند احتمال از بین رفتن دستاوردهایشان و فروپاشی کسب و کارشان بیشتر است.

3-کاهش خطای انسانی:

یکی از دلایل سیستم سازی کاهش خطاست. در این فرآیند نقش نیروی انسانی کمرنگ و به همین ترتیب احتمال بروز خطای انسانی کاهش می یابد.

4-تسهیل مدیریت اطلاعات:

دسترسی به اطلاعات برای مدیران و کارمندان با سیستم سازی، به راحتی انجام می شود و در هر مرحله قابل پیگیری است.

5-افزایش تمرکز مدیران:

اغلب مدیران چون توانایی خود را بیش از کارمندان خود می دانند وقتشان را صرف کارهای معمولی می کنند در حالی که می توانند از طریق سیستم سازی این کارها را به کارمندان واگذار و خودشان به توسعه کارشان فکر کنند. سیستم سازی در کسب و کار یعنی اعتماد به استانداردهایی که زیاد به اشخاص اتکایی ندارد.

6-رشد کسب و کار:

زمانی که تفویض اختیار انجام شود و مدیران وقت خالی تری داشته باشند زمان کافی را جهت توسعه کارشان به دست می آورند و این امر موجب رشد کسب و کارشان می شود. بدین معنی که کار کمتری انجام می دهند ولی درآمد بیشتری به دست می آورند.

7- حل مشکلات ریشه ای و کاهش زیان های مالی:

در محیط کاری به مرور زمان مشکلاتی به وجود می آید که نباید مانند مسکن درمان شود و موقتی آن درد ساکت شود بلکه می بایست به صورت ریشه ای بیماری درمان شود. وقتی مشکلات به صورت ریشه ای از بین برود، احتمال بروز هر گونه اختلالات کاری و زیان های مالی هم کاهش می یابد.

چه کسانی به سیستم سازی نیاز دارند؟

1-افرادی که به رشد مکرر و حفظ کسب و کار خود میندیشند و دنبال آن نیستند که مالکیت شخصی خود را در تمام فرآیندها اعمال کنند.
2- افرادی که از وقفه دائمی کارمندان کلافه شده اند.
3-افرادی که هم ایده و هم مشغله زیاد دارند.
4-افرادی که دارای چند کسب و کار هستند.
5- افرادی که قصد انتقال اطلاعات به نسل بعدی و پرورش نیروهای متخصص را دارند.

هرم مازلو در مدیریت کارکنان

اگر می‌خواهید کارکنان بدون حضور شما همیشه به‌خوبی کار کنند باید سعی کنید طبق نمودار زیر، انگیزه کارکنان را از موارد ابتدایی پایین هرم به موارد بالاتر ارتقا دهید. اگر تنها انگیزه کارمند موارد مالی باشد، خیلی راحت ممکن است وقتی که نیستید خوب کار نکند و حتی در اولین فرصت شما را ترک کند. اگر بتوانید افراد را به بالاترین سطح برسانید، آن‌ها احساس کنترل کامل بر کارشان دارند و احساس می‌کنند در محل کار شما، خودشان یک کسب‌و‌کار کوچک دارند و اختیارات کافی دارند. اگر کارکنان به چنین جایگاهی برسند، بدون حضور مدیر هم به‌‌خوبی کار می‌کنند چون احساس می‌کنند کار را برای خودشان انجام می‌دهند و نه برای شما.

نتیجه گیری

ما انسان ها می توانیم سیستم ها و الگوهای موفق را در اطراف خود ببینیم و به سیستم سازی کسب و کار و یا حتی زندگی شخصی خود بپردازیم. ما به این نتیجه گیری میرسیم که بقا و ثروت در سیستم است و سیستم کارخانه پولسازی ماست. با سیستم سازی کسب و کار می توانیم کمتر کار کنیم و بیشتر درآمد داشته باشیم. واگذاری کارها باعث آزادی وقت و فکر و تفریح بیشتر و جلوگیری از اتلاف انرژی می شود. بدون تعهد به اصول سیستم سازی این امر ناممکن است.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید: