شرایط اخذ نمایندگی خدمات امور مشترکین ایرانسل

۱- افتتاح حساب بانکی نزد یکی از شعبات بانک ملت (جهت واریز وجوه و کارمزدهای مربوطه از طرف شرکت ایرانسل)

۲- الف : اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یا موضوع بند (ب )

ب :‌اخذ یک فقره چک ضمانت مسئول دفتر به مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نقدا”‌یا واریز به حساب شماه ۰۱۰۲۲۹۸۹۳۶۰۰۰ بانک صادرات بنام شرکت معین ارتباطات و یا طی چک مسئول دفتر بصورت ودیعه در وجه شرکت معین ارتباطات پاسارگاد بابت جبران خسارتهای ناشی از قرارداد. (توجه داشته باشید هر دو چک یک میلیونی و ۱۴ میلیونی بدون تاریخ باشد )

توضیح: درصورت عدم همکاری یا فسخ قرارداد مبلغ ودیعه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پس از گذشت ۳ ماه مسترد خواهد شد.

۳- تهیه و تکمیل فرمهای مربوطه(فرم ا تا ۵ ) از نمایندگان منتخب شرکت معین در هر استان.

توضیح اینکه :‌در متن چک فقط در وجه شرکت معین ارتباطات پاسارگاد ذکر شود.

مدارک مورد نیاز :

۴- کپی آخرین مدرک تحصیلی

۵- کپی شناسنامه و کارت ملی ( هر یک به صورت جدا در وسط یک صفحه A 4 )

۶- کپی مجوز

۷- دفاتری که دارنده پروانه حقوقی هستند کپی از آگهی روزنامه رسمی ( به عنوان ثبت شرکت و معرفی مدیر عامل شرکت ) و مدارک پیوست

۸- دو قطعه عکس چاپی (ازمحل مورد تقاضا ) نمای داخلی و بیرونی دفتر

توضیحات : در نمای داخلی کارکنان دفتر مشخص باشند و در نمای بیرونی شخص دارنده مجوز،تابلو و کد دفتر مشخص باشد.
۹- تکمیل فرم ۱ تا ۵ ( فایل شرایط نمایندگی ) در یک نسخه

۱۰- تکمیل فرمهای ( فایل قرارداد ۳ جانبه ) در ۳ نسخه با مهر و امضاء در تمامی صفخات .

۱۱- تکمیل فرمهای ( فرم مشخصات در ۳ فایل با پسوند tif ) در ۲ نسخه

۱۲- تکمیل فرمهای ( الحاقیه ۱ و الحاقیه ۲ در ۲ فایل تصویری با پسوند jpg ) در سه نسخه

۱۳- آخرین پرینت گردش حساب جام ملت ( حتی اگر گردش حساب صفر باشد )

مدیران محترم دفاتر توجه داشته باشند کلیه مدارک ارسالی مربوط به دارنده مجوز باشد. به غیر از موارد وکالتی که در این صورت حتما” مدارک به نام شخص وکات زده شده باشد و کپی وکالتنامه محضری ارائه شود.