ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع تافی و آبنبات

تافی و آبنبات یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آنها تنوع بیشتری داشته و فن آوری تولید این محصولات پیشرفته مي شود.
افزایش مصرف روزانه و فراگیر شدن دامنه توزیع این محصولات ، قانونمند شدن و ضابطه مند شدن این صنعت بر رعایت حداقل استاندارد ها و مقررات جهانی را ایجاب می کند لذا در تدوین این ضوابط تلاش گردیده است که حداقل نیازهای تکنولوژیک برای تولید این محصولات در نظر گرفته شود تا از تولید محصولی سالم و بهداشتی و قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد. هدف از تدوین این ضوابط ، تعيين حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع تافی و آبنبات می باشد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع تافی و آبنبات