ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع شکلات و فراورده های کاکائویی

شکلات و فرآورده های کاکائویی یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آنها تنوع بیشتری یافته و فن آوری تولید این محصولات پیشرفته تر می شود . افزایش مصرف روزانه و فراگیر شدن دامنه توزیع این محصولات ، قانونمند شدن و ضابطه مند شدن این صنعت در رعایت حداقل استانداردها و مقررات جهانی را ایجاب می کند لذا در تدوین این ضوابط تلاش گرديده است. که حداقل نیازهای تکنولوژیک برای تولید این محصولات در نظر گرفته شود تا از تولید معمولی سالم و بهداشتی و قابل عرضه در بازار های داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد. هدف از تدوین ضوابط، تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی