طرح احداث خط مونتاژ، نصب و راه اندازی کیت همزمان سوز موتورهای دیزل

طرح احداث خط مونتاژ، نصب و راه اندازی کیت همزمان سوز موتورهای دیزل

با استتفاده از کیت همزمان سوز دیزل، این امکان برای وسیله نقلیه دیزلی فراهم می شود که پس از حرکت و با افزایش دور موتور به صورت همزمان و ترکیبی و با نسبت معین از سوخت دیزل و گاز طبیعی استفاده کند.در کیت همزمان سوز با استفاده از پیشرفته ترین سیستمهای مینروپروسسوری، سنسورهای دقیق و منانیزمهای کنترل گاز و گازوئیل بطور همزمان میتوان مصرف گازوئیل را حتی تا 91 %کاهش داده بدون آنکه توان خروجی موتور کاهش یابد و یا اینکه عکس العمل موتور در زمان بارگیری با لختی مواجه شود.

کد آیسیک و تعرفه محصول

کد آیسیک 8 رقمی موتور دیزلی(بجز موتور وسایل نقلیه) : 29111120
کد آیسیک 10 رقمی موتورهای صنعتی با سیستم تراکمی : 2911412323
کد تعرفه اختصاص یافته به موتورهای تراکمی (دیزلی و نیمه دیزلی) : 840890

تکنولوژی و فرآیند تولید خط مونتاژ، نصب و راه اندازی کیت همزمان سوز موتورهای دیزل

کیت همزمان سوز دیزل محصولی است که در کشور آلمان تولید می شود. جهت تولید و مهندسی معنوس این محصول می بایست محصول اورجینال تهیه گردد و سپس برد النترونینی آن بر روی مدار PCB طراحی شده و چاپ گردد. کلیه سنسورها می بایست کالیبره گردند. سپس محصول در سالن مونتاژ یا تولید مونتاژ گردد و در مرحله QC وارد آزمایشگاه شده و بر روی یک دیزل پیاده سازی گردد. در آزمایشگاه میبایست گازهای خروجی به منظور تخمین صحیحی از احتراق کامل در محفظه احتراق ارزیابی گردند.

طرح احداث خط مونتاژ، نصب و راه اندازی کیت همزمان سوز موتورهای دیزل

وضعیت بازار در طرح احداث خط مونتاژ، نصب و راه اندازی کیت همزمان سوز موتورهای دیزل

پیش بینی وضعیت آتی بازار موتور دیزلی اینگونه تحلیل میشود که تقاضای آتی در 5 سال آینده بطور میانگین 5640 تن در سال برآورد شده است. این در حالی است که عرضه آتی طی 5 سال آینده به طور میانگین معادل 2008 تن در سال می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی ، 3632 تن در سال کمبود را نشان میدهد. اجرای طرح حاضر عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد شد.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع خودرو دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح احداث خط مونتاژ، نصب و راه اندازی کیت همزمان سوز موتورهای دیزل

ظرفیت تولید: 1000 دستگاه
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 3000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 3400 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 18 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 3 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 45.53 درصد