طرح توليد سيم طوقه

سيم طوقه يا بيد واير wire Bead يا سيم طوقه لاستيك محصولي است كه در توليد لاستيك خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد سيم طوقه در لبه هاي لاستيك يعني محل اتصال آن به رينگ نصب مي گردد .

انواع سيم طوقه هاي لاستيك خودرو

لاستيك خودرو در اندازه هاي مختلف براي انواع خودروهاي سواري ، وانت، نيمه سنگين و سنگين توليد مي شود . لذا سيم طوقه هر كدام از لاستيك هاي فوق نيز مخصوص همان لاستيك مي باشد و لذا بدين ترتيب تنوع سيم طوقه ها مشخص مي گردد . سيم طوقه همانطوريكه از نام آن مشخص است در توليد لاستيك خودرو به عنوان استحكام دهنده لبه لاستيك مورد استفاده دارد . لاستيك يك خودرو طوري ساخته مي شود كه رينگ فولادي را در برگرفته و بواسطه آن به سيستم انتقال حركت خودرو متصل و در نهايت با دريافت حركت از آن سبب حركت خودرو گردد. بنابراين لبه لاستيك ( تاير خودرو) لازم است از خصوصيات زير برخوردار باشد:  استحكام كافي به دليل اينكه لبه لاستيك نازك ترين قسمت آن مي باشد. در هنگام باد كردن لاستيك ، لبه به رينگ چسبيده و مانع نشت باد گردد. در هنگام تعويض يا در آوردن لاستيك ، صدمه اي به خاصيت آببندي لبه لاستيك وارد نگردد .در زمان وارد آمدن ضربه با چرخ ، لبه لاستيك پاره يا ترك برندارد .

با توجه بر خواص مورد انتظار از لبه لاستيك و با توجه بر استحكام پائين لاستيك در اين باب ، لازم است كه تقويت لازم در محل لبه به عمل آيد كه سيم طوقه كه از فولاد كربن محكم ساخته مي شود اين نقش را بر عهده دارد به طوري كه در كليه لاستيك ها و بدون استثنا سيم طوقه در اين قسمت از لاستيك قرار داده مي شود.

كالاهاي جايگزين سیم طوقه

سيم طوقه وسيله اي است كه در كليه لاستيك هاي خودرو مورد اسـتفاده دارد . ايـن مـصرف در كليه لاستيك ها وجود دارد و به نوعي مي توان گفت كه هيچ لاستيكي نمي تواند بدون اين قطعه توليد گردد . از طرف ديگر با مراجعه بر خصوصيات مورد انتظار از سـيم طوقـه مـي تـوان گفـت كـه ايـن محصول هيچ گونه جايگزيني ندارد و مصرف آن در محل كاربرد آن اجتناب ناپذير است .

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید سيم طوقه

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم طوقه لاستیک : 28991212

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید سيم طوقه

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
با استناد بر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني ، نتيجه گيري شده است كه سيم طوقه داراي شماره تعرفه گمركي مستقلي نبوده و به همراه انواع سيم ها وارد كشور مي گردد .

مراحل تولید سيم طوقه

اسيد شويي (شستشو با اسيد) و كشش اوليه : مفتولهاي فولادي (به قطر 5/5 ميلي متر) توسط كشش مداوم (پيوسته) مفتولها كه از ميان يك سري قالبهايي كه به تدريج كوچكتر مي شوند ، به سيم تبديل مي شوند. به هر حال قبل از اينكه مفتولهاي فولادي كشيده شوند بايد در حمام اسيدي تميز شوند (در وان اسيد سولفوريك غوطه ور مي شوند) و سپس در آب غوطه ور شوند و توسط يك پوشش فسفاته ، روغنكاري گردند و خنثي شوند. در طول مدت كشش از 5 الي 6 قالب براي كاهش قطر مفتول استفاده مي شود.
2 (پاتنت كردن (عمليات حرارتي) : پس از كشش اوليه ، مفتولها مي بايد عمليات حرارتي (patent (شوند در طول مدت عمليات حرارتي سيمهاي فولادي تا نقطه فوق بحراني در يك كوره عمليات حرارتي گرم مي شوند. (حرارت داده مي شوند) و بعد اجازه داده مي شود كه سيم ها به قدر كافي محكم و با قدرت شوند و بتوانند در طول مدت كشش ثانويه در برابر تغيير شكل ايجاد شده بدون هيچگونه شكستگي استقامت كنند.
3 (كشش ثانويه : كشش مجدد باعث كاهش قطر مفتولي مي شود كه در مرحله اول كشيده شده است ، و به سايزي مي رساند كه مد نظر مي باشد. در اين مرحله از يك سري قالبهايي كه حدودا 10الي20 عدد قالب كوچك پشت سر هم مي باشد ، استفاده مي شود. قبل از آنكه سيم براي بار دوم كشيده شود ، بايد شسته شود ، در آب غوطه ور گردد و روغنكاري شود (دقيقا مثل مرحله اول كشش)
4 (تنش زدايي : سيمهاي طوقه از يك كوره جهت آزاد سازي تنش هاي ايجاد شده در اثر عمليات حرارتي عبور داده مي شوند. در اين پروسه ، سيمها درست تا درجه حرارتي زير ناحيه بحران حرارت مي بينند و مدت طولاني در آن حرارت نگه داشته مي شوند تا درجه حرارت تمام نقاط سيم يكسان گردد.
5 (آبكاري : سپس سيمهايي كه تحت عمليات حرارتي قرار گرفته اند با برنز آبكاري مي شوند. اين عمل باعث مي شود كه لاستيك به سيم طوقه به آساني بچسبد . قبل از اينكه سيمها آبكاري شوند مي بايد در اسيد شسته شوند و آبكشي گردند. بعد از آبكاري سيمها آبكشي مي شوند و سپس عمليات خنثي سازي انجام مي گردد.
6 (پيچيدن و بسته بندي : سيمهاي طوقه پس از خشكانيده شدن بصورت رول پيچيده مي شوند، عمليات خشك كردن و بسته بندي مي بايد در شرايط آب و هوايي كنترل شده انجام گيرد كه از هر گونه زنگ زدگي سطح سيمهاي طوقه جلوگيري شود.

وضعیت واحد های فعال تولید سيم طوقه

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید پولیش و واکس خودرودر کشور به تفکیک استان آمده است .

 

پيشنهادي اجراي طرح

استان هاي تهران ، مركزي ، اصفهان ، فارس و خراسان رضوي

كشورهاي عمده مصرف كننده

سيم طوقه در توليد لاسـتيك خـودرو داراي كـاربرد اسـت . از اينـرو كـشورهاي عمـده توليـد كننـده لاستيك خودرو را مي توان به عنوان كشورهاي عمده مصرف كننده سيم طوقه معرفي كرد . لذا ، مي توان گفت كه مصرف اين كالا رابطه مستقيم با تعداد خودرو سازي كشورها دارد . بنابراين بر اساس آن كشورهاي عمده مصرف كننده را مي توان به صورت زير معرفي كرد .
• آمريكا
• آلمان
• فرانسه
• چين
• ايتاليا
• مالزي
• ژاپن
• بلژيك

کلام آخر

خودرو در هر كشوري از جمله كالاهاي اصلي ، مهم و حتي استراتژيك محسوب مي گردد و مسئولين همواره سعي در توسعه آن داشته اند . صنعت خودرو سبب رونق بسياري از صنايع و خدمات در كشور مي گردد . از طرف ديگر قطعات خودرو به عنوان عامل محرك و راه انداز صنعت خودرو بوده و توسعه صنعت خودرو مستلزم توسعه صنعت قطعه سازي مي با شد . بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به اساسي بودن صنعت خودرو در كشور قطعه سازي را نيز مي توان در رديف خودرو سازي از نظر اهميت قرار داد . سيم طوقه به عنوان يكي از قطعات غير مستقيم خودرو محسوب مي گردد و لذا مي توان آن را در رديف كالاي مهم و اساسي صنعت قرار داد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید سيم طوقه

ظرفیت تولید سالیانه :  540 تن در سال
نرخ برابری دلار : 17000 تومان
مساحت زمین موردنیاز :  3000 مترمربع
زیربنای کل : 1000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 30 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 800 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 34 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.