طرح توليد مستمر توت فرنگی

توت فرنگی یکی از خوشمزه ترین میوه هایی است که به دلیل وجود تنوع اقليمی در مناطق مختلف كشور و امکان کشت و پرورش گلخانه ای قابلیت تولید در تمامي فصول سال را دارد. مصرف توت فرنگی و حضور آن در سبد غذايی مردم نه تنها منبع با ارزش برای تأمين ويتامين ها بخصوص ويتامين C  است بلكه وجود آنتی اكسيدانها از جمله اسيد الايجيك در اين ميوه ونقش اين گروه از مواد غذايی در پيشگيری از بيماريهای خطرناك مانند سرطانها، ارزش مصرف اين ميوه را چندين برابر نموده است.

ضرورت اجرای طرح

استعداد مناطق مختلف اقلیمی کشور برای پرورش توت فرنگی و وجود تنوع اقلیمی در مناطق امکان عرضه میوه توت فرنگی در دامنه زمانی گسترده ای در طول سال فراهم آورده است بطوری که تقریبا در تمامی ماههای طول سال امکان تولید توت فرنگی در ایران امکان پذیر است. مزیت نسبی و رقابتی برای تولید توت فرنگی واشتغال زایی بالای این محصول و همچنین  امکان تولید این محصول صادراتی  در تمامی فصول  سال و ممانعت از واردات این محصول برای حمایت از کار وسرمایه ایرانی، از جمله مواردی است که اجرای طرح را ضروری می نماید.
با نگاهی به اطلاعات فنی و تقویم زمانی برداشت محصول در استانهای تولید کننده توت فرنگی چنين استنباط مي شود كه بيشترين ميزان تولید توت فرنگی در ماه های  اردیبهشت و خرداد  می باشد. همچنین در ماه های مرداد تا پایان  دی ماه کمترین میزان تولید را شاهد هستیم. در نتیجه در ماه های  اردیبهشت، خرداد و تیر وضیت بازار برای تولید کنندگان دچار رکود شده و به دلیل پائین آمدن قیمت صرفه اقتصادی تولید توت فرنگی کاهش می یابد. از طرف دیگر در ماه های مرداد تا پایان دی ماه به دلیل کمبود تولید و تقاضای مصرف کنندگان و به دلیل افزیش قیمت داخلی، واردات این محصول بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این طرح می تواند در تنظیم وضعیت بازار توت فرنگی و افزایش درآمد باغداران و همچنین رضایت مصرف کنندگان از طریق برنامه ریزی برای تولید در فضای باز و گلخانه نقش مهمی ایفا نماید.

ترکیبات و خواص غذایی توت فرنگی

توت فرنگی منبع بسيار خوبی از ويتامين C، پتاسيم و سلولز است و مقدار چربی و سديم آن در مقايسه با ساير محصولات ناچيز است و به همچنين دليل در رژيم های غذايی حائز اهميت است. ميزان ويتامين C توت فرنگي تقريباً مساوی ويتامين C موجود در تره تيزك و 30% بيشتر از پرتقال است.  مقدار تركيبات شيمايی موجود در 100 گرم ميوه تازه  توت فرنگی در جدول 1 آمده است.

جدول 1: مقدار تركيبات شيميايی موجود در 100 گرم ميوه تازه  توت فرنگی

واحد مقدار تركيبات شيميايی واحد مقدار تركيبات شيميايی واحد مقدار تركيبات شيميايی
18 اسيد فوليك mg 14 كلسيم g 6/91 آب
Mg 56.7 ويتامين C mg 1 سديم Kcal 30 انرژي
IU 27 ويتامين A mg 10 منيزيم g 37/0 چربي
mg 0.059 ويتامين B6 mg 38/0 آهن g 61/0 پروتئين
mg 0.02 ويتامين B1 mg 13/0 روي g 02/7 قند
mg 0.066 ويتامين B2 mg 29/0 منگنز g 3/2 سلولز
mg 0.023 نياسين mg 049/0 مس mg 166 پتاسيم
mg 0.34 پانتوتنيك اسيد g 43/0 خاكستر mg 19 فسفر
وضعیت کشت و پرورش توت فرنگی در ایران و جهان
سطح زیر کشت و توليد توت فرنگی درايران

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال1390، سطح زيركشت توت فرنگی كشور 4062 هكتار و میزان تولید 39711 تن بوده است. استان کردستان مقام اول تولید وسطح زیر کشت را در بین استانهای کشور دارا است.

سطح زيركشت و تولید توت فرنگی درجهان

براساس اطلاعات FAO  درسال 2010 سطح زيركشت

توت فرنگی

در جهان 228074  هكتار بوده است. در بين كشورهای جهان لهستان  با سطح زيركشت  37122  هكتار مقام اول  را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ايران با 4262 هكتار، از نظر سطح زيركشت در جهان مقام شانزدهم را دارا است.
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان خواروبار و كشاورزي جهان در سال 2010، میزان توليد توت فرنگی در جهان برابر 4349498 تن بوده است. در بين كشورهای جهان، آمریکا با تولید 1294180 تن  رتبه اول را دارا است و کشورهای ترکیه ،اسپانیا،  مصر، کره جنوبی، مکزیک، ژاپن، روسیه، آلمان  و ایتالیا به ترتیب مقامهای دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. ایران با تولید 39711 تن مقام شانزدهم جهانی را به خود اختصاص داده است.

شرايط اقليمی مناسب برای كشت توت فرنگی

توت فرنگی نسبت به شرايط محيطی بسیار حساس است. طول روز و درجه حرارت دو عامل مؤثر در گل انگيزی توت فرنگی هستند. اهميت طول روز به حدی است كه ارقام توت فرنگی را براساس عكس العمل به طول روز به انواع روز كوتاه، روز بلند و روز خنثی طبقه‌بندی كرده‌اند.
بطور كلی بهترين دما برای توليد توت فرنگی، شبهای خنك بين 15 تا 18 درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی 60 تا 90 درصد و روزهای خنك، آفتابي و با دمای 22 درجه سانتی‌گراد است.
خاكهای لومی شنی، شنی يا شنی رسی كه زهكشی خوب دارند برای پرورش توت فرنگی مناسب است خاك بايد بتواند آب كافی را برای گياه در خود نگهدارد به همين دليل خاكهايی كه رس كافی يا مواد آلی كافی دارند مناسب هستند. در خاكهای رسی يا سنگين محصول ديررس می‌شود.
دستورالعمل مربوط به احداث باغ توت فرنگی، ارقام مهم و کلیه ملاحظات فنی در خصوص تولید توت فرنگی در پیوست طرح آورده شده است.

جدول 4: تقويم زمانی برداشت محصول توت فرنگی  در ايران به تفکیک رقم

رديف نام رقم فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم
1 کاماروسا
2 پاروس
3 کردستان
4 کویین الیزا
5 سلوا
6 دلندی
7 گاویوتا                                                

جدول 5: تقويم زمانی برداشت محصول توت فرنگی  در ايران به تفکیک استانهای تولید کننده (فضای باز و گلخانه)

رديف نام استان فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم نيمه اول نيمه دوم
1 کردستان
2 مازندران
3 قزوین
4 گلستان
5 جیرفت وکهنوج
6 تهران
7 البرز                                                
8 کرمانشاه                                                
9 آذربایجانشرقی                                                
10 گیلان                                                
11 چهار محال و بختیاری                                                

جدول 6: هزينه احداث يك هكتار باغ توت فرنگی   در سال 1391                    واحد: هزار ريال

رديف نوع عمليات واحد مقدار هزينه واحد هزينه كل
1 نمونه برداری و آناليز  خاك وآب وحفر پروفيل هكتار 1 1600 1600
2 اصلاح ساختار بستر باغ ( تسطیح و حذف  ناهمواری های مزاحم ، شکستن لایه های غیرقابل نفوذ،شخم، رتيواتور، استفاده از كودهاي حيواني،آلي وزيستي جهت اصلاح شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک، قطعه بندی و 000) هكتار 1 10000 10000
3 طراحی باغ هكتار 1 1500 1500
4 تامین نشا(تهيه وحمل ) بوته 40000 2 80000
5 كشت نشاء هكتار 1 3500 3500
6 هزينه مالچ كشی  (پلاستيكي) هكتار 1 12000 12000
جمع 108600
نحوه اجرای طرح:

بر اساس تقویم زمانی تولید وعرضه محصول توت فرنگی در کشور، طی ماه های مرداد تا پایان دی میزان تولید حدودا 250 تن می با شد، که این مقدار برای 6ماه بسیار ناچیز می باشد و به منظور تامین نیاز مصرف کنندگان و تنظیم بازار توت فرنگی و بهبود معیشت باغداران برنامه ریزی برای تولید توت فرنگی در این ماه ها ضروری می باشد.
به همین منظور در طی 5 سال اجرای طرح سطح کشت توت فرنگی در گلخانه 549 هکتار خواهد شد که پیش بینی می شود از این سطح حدود 16470 تن توت فرنگی تولید شود که بطور متوسط از مرداد تا پایان دی ، ماهانه بیش از 2700 تن به تولید اضافه گردد. زمان کشت در سیستم گلخانه ای با در نظر گرفتن زمان برداشت متفاوت خواهد بود. از زمان کشت در گلخانه تا شروع باردهی حدودا 3 ماه زمان لازم است که برای تنظیم زمان برداشت بایستی مدنظر قرار گیرد.
در استانهایی از کشور که شرایط برای کشت در فضای باز فراهم است سطحی معادل 608 هکتار توسعه در طول 5 سال ا جرای طرح پیش بینی شده است و که میزان تولید از این سطح 7296 تن خواهد بود.
در توسعه کشت توت فرنگی به صورت گلخانه ای، از گلخانه های موجود که به کشت سایر محصولات اختصاص داشته و فاقد صرفه اقتصادی می باشد، به صورت جایگزین استفاده خواهد شد و لازم است که استانها با استفاده از پتانسیل های مو جود در این زمینه اقدام نمایند.
پیش بینی می شود در پایان اجرای طرح در مجموع سطح زیر کشت توت فرنگی در فضای آزاد و گلخانه ای به 5219 هکتار برسد و میزان تولید نیز حدودا 63477 تن خواهد بود که به میزان قابل توجهی خلا ء های موجود در بازار را پوشش خواهد داد. اعتبار لازم برای اجرای طرح به صورت تسهیلات (80 درصد سهم بانک و 20 درصد آورده شخصی) می باشد.

طرح پایلوت توسعه توت فرنگی در فضای باز در مناطق با شرایط اقلیمی نیمه گرمسیری

اجرای این طرح برای اولین بار در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان پیش بینی گردیده است. با توجه به این که در این مناطق دمای هوا در تابستان بسیار بالا است عملا کشت در این زمان میسر نمی باشد. بنابراین کشت در این مناطق از مهر ماه و پس از سپری شدن گرمای تابستان انجام می گیرد.
با توجه به این که گیاه توت فرنگی برای تولید میوه به 200 تا 300 واحد سرمایی نیاز دارد، ضروری است که نشاء ها در مناطق سردسیر تولید شده و پس از تامین نیاز سرمایی برای کشت به مناطق مورد نظر منتقل شوند و یا این که قبل از کشت به مدت حدود 2 تا 3 هفته در سردخانه و در دمای صفر تا 2 درجه سانتی گراد قرار داده شوند. ارقام پیشنهادی برای کشت شامل ارقام روز کوتاه از جمله پاروس و کاماروسا می باشند.

مكان و شرايط ا قليمی مناسب برای كشت توت فرنگی

توت فرنگي نسبت به شرايط محيطی حساس است طول روز و درجه حرارت مناسب دو عامل مؤثر در گل انگيزی توت فرنگی هستند. اهميت طول روز به حدی است كه ارقام توت فرنگی را براساس عكس العمل به طول روز به انواع روز بلند، روز كوتاه و روز خنثی طبقه‌بندی كرده‌اند.
بطور كلی بهترين دما برای توليد توت فرنگی، شبهای خنك بين 15 تا 18 درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی 60 تا 90 درصد و روزهای خنك، آفتابی و با دمای 22 درجه سانتی‌گراد است.

آماده سازی خاك و تهيه بستر كشت

خاكهای لومی شنی، شنی يا شنی رسی كه زهكشی خوب دارند برای پرورش توت فرنگی مناسب است خاك بايد بتواند آب كافي را براي گياه در خود نگهدارد به همين دليل خاكهايي كه رس كافي يا مواد آلي كافي دارند مناسبند. در خاكهاي رسي يا سنگين محصول ديررس می‌شود چون زهكشی آنها ضعيف است. در اين خاكها باید از سيستم كشت پشته‌ای يا سيستم كشت با استفاده از مالچ را انتخاب نمود.
توت فرنگی در خاكهای لومی هوموس دار بهترين نتيجه را مي‌دهد. خاك مناسب بايد داراي اسيديته 3/5 تا 5/6 باشد. pH مناسب براي خاكهای رسی، 3/5 و براي خاكهاي شنی نزديك به 5/6 است. در مناطق خشك اگر pH بيشتر از 5/7 است توت فرنگی را نبايد (قبل از اصلاح خاك) كشت كرد. اگر خاك بيشتر از 10% شيب دارد بايد آنرا هموار نمود. برای رشد و نمو بهتر گياه بايستي خصوصيات فيزيكی و شيميايی بستر كشت تحت كنترل باشد.

سيستم های كشت :

توت فرنگی می توانددر گلخانه یا هوای آزاد كشت شود. انتخاب نوع سیستم كشت به عوامل مختلفی چون شرایط اقلیمی، تاریخ كشت، نوع رقم (روز كوتاه یا روز خنثی) ،عرف منطقه، میزان سرمایه اولیه و … بستگی دارد. توت فرنگی می تواند در خاك و یا بسترهای بدون خاك نیز كشت شود.

سيستم كشت در هوای آزاد:

سيستم های كشت در هوای آزاد متعددند و معمولاٌ چهار سيستم كشت مورد استفاده قرار می گيرد.

الف) سيستم كشت پشته ای

در سيستم پشته ای از ارقامی كه ساقه رونده كمی توليد میكنند استفاده می كنند و همه ساقه های رونده توليد شده از گياه مادری حذف می شوند گياهان در اين سيستم بيشتر از سيستم رديفی رشد می كنند فاصله بين گياهان روی رديف 20 تا 35 سانتيمتر و فاصله بين دو رديف روی پشته 20 تا 30 سانتيمتر است.

ب) سيستم كشت رديفی  فاصله دار

سيستم كشت رديفی فاصله دار نيز برای ارقامی كه توليد ساقه های رونده آنها متوسط است بكار می رود در اين سيستم گياهان دختری در فاصله مشخص قرار میگيرند و روي ريشه آنها خاك ريخته می شود گياهان دختری انتخاب شده گياهان جديدی را تشكيل می دهند اين كار آنقدر ادامه می يابد تا ميزان دلخواه از گياه در هكتار بدست آيد بقيه گياهان دختری بايد حذف شوند.

پ )سيستم كشت رديفی متراكم

از سيستم كشت رديفی متراكم برای كشت گياهان روز كوتاه برای مدت چند سال استفاده می شود. تراكم گياهان بين 7 تا 25 هزار بوته در هكتار است گياهان در فواصل 45 تا 105 سانتيمتر روی رديفهايی كه 90 تا 135 سانتيمتر از هم فاصله دارند كشت می شوند. همه يا قسمت اعظم ساقه های روند كه در تابستان سال اول رشد كرده اند ريشه دار شده و گياهان دختری مابين گياهان مادری را بوجود می آورند. يك شبكه از گياهان با عرض 60 سانتيمتر حفظ می شوند و بقيه را با تراكتور ديسك می زنند در مناطقی كه خطر كرم سفيد ريشه و يا خشكي وجود دارد، فاصله رديف براي كليه ارقام نبايد بيشتر از 45 سانتيمتر باشد.
فواصل گياهان در صورتي كه تغذيه مناسب باشد بايد بيشتر از زماني باشد كه خاك حاصلخيزي خوبي ندارد. اگرچه اين سيستم براي پرورش توت فرنگي كم هزينه و آسان است. ولي ميزان توليد ميوه هاي با كيفيت خوب ،پائين است. برخي از ارقام توت فرنگي در سيستمهای پشته ای و رديفی فاصله دار بهتر از سيستم رديفی متراكم رشد می كنند.

ت) سيستم كشت با استفاده از مالچ پلاستيك

این سیستم همانند سیستم كشت پشته ای است ولی روی پشته ها را با پلاستیكهای شفاف، سبز، سیاه، یا مالچ منعكس كننده نور می پوشانند تا رشد علفهای هرز را كنترل كرده و باعث افزایش دمای خاك و حفظ رطوبت خاك و افزایش عملكرد شود. از سویی این كار باعث كاهش میزان آبشویی مواد غذایی از خاك شده و اثرات ضد عفونی خاك را بمدت بیشتری حفظ می كند. در این روش میوه ها تمیز می مانند و پوسیدگی و كپك زدگی كاهش می یابد. اما در روزهای گرم ممكن است آفتاب سوختگی روی میوه ایجاد شود و علاوه بر آن زباله های پلاستیك در محیط زیست آلودگی ایجاد می كنند. مالچ منعكس كننده نور سبب افزایش وزن میوه و كاهش تعداد علفهای هرز، شته، تریپس، كنه، ومگس سفید می شود. در این سیستم گلدهی زودتر اتفاق می افتد و محصول پیش رس می شود ولی در مناطقی كه خطر سرمای بهاره وجود دارد احتمال سرمازدگی نیز وجود دارد.

تهيه نشاء توت فرنگی :

برای پرورش نشاء توت فرنگی گیاهان مادری را در آغاز فصل رشد در خزانه می كارند این گیاهان می توانند حاصل تكثیر به روش كشت بافت یا تكثیر با استفاده از ساقه رونده باشند در طول روزهای بلند تابستان ساقه های رونده رشد می كنند و در آخر تابستان تمام سطح زمین را می پوشانند.
در خزانه های مناطق سرد و مرتفع (900 تا 1100 متری از سطح دریا) نشاء ها را در پائیز از خاك خارج می كنند. این گیاهان بسته به اینكه در چه موقعیت جغرافیایی بوده اند یا چه موقعی كنده شده اند نیاز سرمایی متفاوتی دریافت كرده اند.

خصو صیات نشا استاندارد توت فرنگی:

1-نشاء ها از یک رقم مشخص ویکدست و بدون اختلاط ارقام باشد.
2-نشاء ها دارای بسته بندی مناسب با لایه ای ازپوشش مناسب جهت حفظ رطوبت با نصب برچسب و درج نوع رقم و سایر مشخصات بر روی آن باشد.
3–نشاء ها در دمای 5-1 درجه سانتیگراد نگهداری و حمل شود.
4-دارای گواهی سلامت واصالت از مدیریت حفظ نباتات وکمیته فنی نهال استان باشد.
5-ریشه دار،شاداب و سالم بدون هیچگونه آثار پوسیدگی باشد.
6- حجم واندازه ریشه کافی باشد.
7-قطر طوقه بیشتر 12 میلی متر باشد.
8-نشاء درحالت خواب ، بدون برگ و طول حداقل 10 سانتیمتر باشد.
9-ریشه ها شستشو وضد عفونی شده باشند.

ارقام مهم توت فرنگی:
سلوا (Selva ) :

رقمی است روز خنثی با بوته ای قوی و پرمحصول، همیشه بار و چهارفصل دارای میوه های سفت، بسیار خوش فرم و خاص كه شكل و طعم آن مورد قبول هر سلیقه ای است. وزن میوه آن بین 30 تا 40 گرم است.
نسبت به سفیدك حقیقی حساس می باشد . با توجه به كشت وسیع آن در تهران و جیرفت وسایر نقاط کشور نتیجه آن قابل توجه و خوب بوده است.

كاماروسا (Cammarosa):

رقمی است روز كوتاه با بوته ای بسیار قوی، دارای برگهای بزرگ ،دارای میوه ای خوش مزه و مخروطی شكل كه در اوائل باردهی وزن آن تا 40 گرم هم می رسد. برای كشت در مناطقی با زمستانهایی با روزهای كوتاه مناسب است. در شرایط آب و هوای تهران و جنوب كشور نتیجه آن رضایت بخش نبوده و شاید برای شهرهای شمالی كشور مناسب باشد. نسبت به كمبود كلسیم حساس است و در مقابل سفیدك و ورتیسیلیوم مقاوم می باشد.

پاجارو (Pajaro) :

یك رقم روزكوتاه است. سال 1979 توسط دانشگاه كالیفرنیا اصلاح شده است. محصول تجاری قابل قبولی در كشتهای تابستانی در كالیفرنیا داشته ولی در كشتهای زمستانه موفقیت كمی دارد.
برای پرورش این رقم دمای متوسط مورد نیاز است. در جنوب ایتالیا و ایالت فلوریدای آمریكا كشت می شود. رنگ میوه قرمز نسبتا” تیره است. دارای طعم خوبی است میوه درشت و مخروطی شكل است.

پاروس (Parus) :

رقمی روزكوتاه است و برای مصرف تازه خوری مناسب می باشد. رنگ میوه در زمان رسیدگی كامل، قرمز متمایل به نارنجی است.
كوئین الیزا ( Queen Elisa):
رقمی است روزخنثی ارتفاع بوته 30 تا45 سانتیمترو عرض بوته 38 تا 45 سانتیمتر میباشد. به نور كامل آفتاب وهمچنین آبیاری منظم نیازدارد. نسبت به انتقال بوته حساس تر از سایر ارقام است. pH مورد نیاز آن 6/5 تا 6 میباشد . میوه ها بسیار درشت می باشند.
Albion: روز خنثی، مقاوم به پژمردگی ورتیسلیومی و پوسیدگی طوقه فیتوفتورا، مناسب برای تازه خوری و فرآوری.
Aromas: روز خنثی، میوه درشت و مخروطی، سفت و بسیار براق، عملكرد بالا، مقاوم به فیتوفتورا، سفیدك پودری و پوسیدگی طوقه ناشی از آنتراكنوز.
Earliglow: زودرس، دارای طعم عالی، مناسب برای فرآوری، اندازه میوه و عملكرد مناسب، مقاوم به چندین بیماری برگی و ریشه ای و پوسیدگی برگی ناشی از بوتریتیس، مناسب برای تازه خوری و فرآوری.
Elsanta: ویژه نواحی خنك، دیررس، میوه درشت و سفت با رنگ قرمز.
Gaviota: میوه درشت و سفت، گرد و مخروطی به رنگ تیره، دارای طعم خوب، مقاوم به سفیدك پودری و پوسیدگی ناشی از آنتراكنوز و متحمل به كنه تارتن دو نقطه ای.
Allstar (آلاستار) : میان رس ، مقاومت نسبی به ورتیسلیوم، دامنه سازگاری بالا به مناطق مختلف كشت، مقاوم به بیماری پوسیدگی ریشه (Red stell). قابلیت کشت در مناطق گرم. در سال 1981 در آمریکا اصلاح و معرفی شده است.
Asia (اسیا): زود تا میان‌رس ،یک رقم ایتالیایی میانرس که در سال 2005 اصلاح و معرفی شده است. متحمل به اکثر بیماریهای ریشه، مستعد ابتلا به كپك، مقاوم به سرما اما مناسب کشت در مناطق مرطوب نمی باشد.
Elegance(الگانس): دیررس، در سال 2009 در ایستگاه ایست مالینگ انگلستان اصلاح شده است..مقاومت نسبی به پوسیدگی طوقه و ورتیسلیوم اما به سفیدک آردی حساس بوده و مناسب مناطق مرطوب مانند شمال ایران نمی باشد.
Roxana(ركسانا) : دیررس ، بسیار مقاوم در برابر اکثر بیماریهای ریشه، سفیدک حقیقی و لکه برگی اما کاملاً حساس به پوسیدگی لکه سیاه میوه. در سال 2001 در ایتالیا اصلاح شده است.
HOOD-USDA(هود-یواس دی آ) : روز كوتاه، میان‌رس ، میوه بزرگ و گرد و مخروطی با پوست براق به رنگ قرمز روشن ، میوه سفت و با طعم عالی، از ارقام بسیار مناسب برای فرآوری و تهیه مربا

مرحله داشت توت فرنگی:

نگهداری گياهان كشت شده شامل مراحلی از قبيل آبياری، حذف گلها، حفاظت از سرما، حذف ساقه های رونده، تغذيه، مبارزه با علفهای هرز، نوسازی گياه و مبارزه با آفات و بيماريهاست.

1- آبياری

آبیاری می تواند به صورت بارانی، قطره ای، جوی و پشته ای و یا تركیبی از آبیاری بارانی و قطره ای باشد. آبیاری قطره ای روشی است كه در سطح تجاری به دلیل كارآیی بالا كاربرد زیادی دارد. آبیاری بارانی در نواحی سرد بمنظور كنترل یخبندان بهاره اهمیت زیادی دارد. به علاوه آبیاری بارانی با تمام سیستمهای كشت سازگار است ولی در مناطقی كه خاك سفت بوده و سله می بندد و همچنین در مناطقی كه باد خیز بوده و فاقد بادشكن می باشند این روش مناسب نیست. در برخی مناطق در شش هفته اول كشت از آبیاری بارانی برای تأمین آب مورد نیاز نشاء ها استفاده می كنند ولی بعداً فقط از آبیاری قطره ای استفاده می شود.
آبیاری قطره ای 15 تا 20% عملكرد را افزایش می دهد و حدود 30 درصد در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می كند. همچنین در برنامه برداشت، كمتر تداخل ایجاد می كند در طی فصل رشد عرضه آب بهتر انجام می شود. نیاز آبی توت فرنگی درشرایط آب وهوای مدیترانه ای در صورتی که از پلاستیک بر روی بستر های کشت استفاده شود وسیستم آبیاری به صورت قطره ای باشد حدود 12000تا20000 متر مکعب در هکتار در سال است.
درسیستم آبیاری بارانی در هر هکتار حدود 600 متر مکعب آب در هفته در طی فصل رشد مصرف می شود .برنامه آبیاری بر اساس میزان رطوبت بخش فوقانی خاک(30 سانتیمتری) که قسمت اعظم ریشه ها را در خود جای می دهد تنظیم می شود. میزان رطوبت خاک باید در حد 50%آب قابل استفاده باشد. علاوه بر این زمانبندی آبیاری می تواند بر اساس ضریب کار آیی محصول (که بین 55/0 تا8/0) است ،انجام شود.

2-حذف گلها

در ماههای اول كشت ساقه های گلدهنده باید از روی گیاه حذف شوند در غیر اینصورت قدرت رشد گیاه را كاهش داده و تعداد و اندازه گیاهان دختری و محصول بعدی را كاهش می دهند. در ارقامی كه تعداد كمی ساقه رونده تولید می كنند، حذف گلها تعداد ساقه های رونده را افزایش می دهد.

3-حفاظت از سرما

حفاظت گیاهان از سرمای پائیزه و اوایل بهار به شرایط آب و هوای منطقه، نوع مالچ مورد استفاده، رقم انتخاب شده و زمان برداشت میوه بستگی دارد. برگهای توت فرنگی سرمای اوایل پائیز یا حتی اوایل زمستان را بدون صدمه دیدن تحمل می كند ولی اگر دما كمتر از 18- درجه سانتی گراد باشد و پوشش برف هم نباشد شدیداً آسیب می بیند. یخ زدن و آب شدن متناوب خاك مخصوصاً خاكهای سنگین، گیاه را از سطح خاك بلند می كند و باعث صدمه شدید در فصل رشد بعد می شود.
مالچ در كم كردن این صدمات مؤثر است. علاوه بر آن مالچ علفهای هرز را كنترل می كند، میوه ها را تمیز نگه می دارد. بیماریهای پوسیدگی میوه را كاهش داده و رطوبت را حفظ می كند. در نواحی گرمتر استفاده از مالچ كاه و كلش به مالچ پلاستیكی برتری دارد.

4-حذف ساقه های رونده

اگر رشد ساقه های رونده به دلیل نامساعد بودن شرایط محیطی مثل طول روز بلند و گرما آغاز شود سبب ضعیف شدن بوته توت فرنگی شده و تمام نیروی گیاه صرف تولید ساقه های رونده شده و گلدهی كاهش می یابد. به همین دلیل ساقه های رونده در طول دوره رشد، گلدهی و میوه دهی توت فرنگی حذف می شوند

5-تغذيه

عمليات تغذيه در مناطق مختلف و انواع سيستمهای كشت و با توجه به رقم متفاوت است و لازم است که توصیه کودی با استفاده از تفسیر نتایج آزمون خاک و برگ صورت گیرد.

6-مبارزه با علفهای هرز

در فصل پائیز نباید اجازه دارد علفهای هرز رشد كنند، در غیر این صورت در سال بعد رقابت شدیدی با توت فرنگی خواهند داشت. اگر در هنگام تشكیل میوه، گلهای علفهای هرز نیز وجود داشته باشند در گرده افشانی توسط زنبور اختلال ایجاد كرده و آنها را بسوی خود جلب كرده و باعث تولید میوه های بدشكل و توخالی ناشی از عدم لقاح كافی می شوند. حتی تعداد متوسطی از علفهای هرز می توانند عملكرد را 1200 كیلوگرم در هكتار كاهش دهد.
مزرعه توت فرنگی باید با استفاده از مالچ، كولتیواتور زدن یا استفاده از علفكشها عاری از علفهای هرز نگهداشته شود. استفاده از مالچ پلاستیكی سیاه و همچنین مالچهای آلی نظیر پوسته درخت، كاه و كلش و بقایای گیاهی در كنترل علفهای هرز مؤثر است.
تناوب زراعی نیز می تواند علفهای هرز را كنترل كند. همچنین اگر خاك بوسیله سموم شیمیائی ضد عفونی شود، تعداد زیادی از علفهای هرز از بین می روند. استفاده از حرارت آفتاب نیز برای كنترل علفهای هرز كار برد دارد.

7-نوساز ی

نوسازی با استفاده از علفكش برای كنترل علفهای هرز و بلافاصله پس از برداشت شروع می شود و این عمل باید پیش از آغاز نمو شكوفه ها و یا اواسط پائیز صورت پذیرد. در غیر اینصورت منجر به تولید میوه های بدشكل خواهد شد. حدود یك هفته بعد برگها با یك برگچین برداشت خواهند شد و سپس گیاهان به فاصله 10 تا 15 سانتی متر تنك می شوند. برخی تحقیقات نشان داده است كه نوسازی و تجدید كشت می تواند تأثیر مثبتی برای محصول و اندازه میوه داشته باشد حذف برگ باعث افزایش عملكرد می شود و تنك كردن تأثیر مثبتی در افزایش اندازه میوه و عملكرد گل دارد.
نوسازی در سیستم های كشت پشته ای یكساله مرسوم نبوده ولی دربارآوری بلند مدت در سیستمهای كشت ردیفی متراكم اهمیت دارد. ترفتالیک اسید، 9 درصد آن به انیدرید فتالیک و 2.6 درصد به دی متیل ترفتالات و نهایتا 1.6 درصد از انها نیز به ایزوفتالیک اسید تبدیل می شود.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: