اسانس

طرح تولید اسانس سیگار

اسانس ها یا روغن های فرار از جمله مواد موثر گیاهان هسـتند کـه شـامل مخلـوط پیچیـدهای از مـواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … می باشند. اسـانسهـا نـوعی ترکیبـات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهای مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه بـا بخـار آب بدسـت می آید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است. به طور کلی ترکیبات بیرنگ هسـتند (بـه خصـوص اگـر تازه تهیه شده باشند) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره میگردد. به طور کلی اسـانس ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما بـه انـدازه کمـی در آب حـل شده و بوی خود را به آن انتقال میدهند (مانند عرقیات گیاهی و گلاب) که ماده اصلی موجود در آن بـر اثـر حرارت، گرما و هوا تغییر مییابد. همچنین طعم اسانسها نیز بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت. اسـانسهـا دارای خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روی کاغذ بجا نمی گذارند، بر خلاف روغن های ثابت با قلیاییها صابونی نمیشوند. آنها دارای طعم های گـس، ملایـم، سـوزاننده، تلخ و شیرین میباشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی (شبه طبیعی) و مصنوعی تقسیم میشوند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت اسانس سیگار

طرح توجیهی تولید انتول: ۲۴۲۹۱۴۱۳
طرح توجیهی تولید اسانس مصنوعی: ۲۴۲۹۱۴۱۲
طرح توجیهی تولید انواع اسانسهای شیمیایی: ۲۴۲۹۱۴۱۰
طرح توجیهی تولید اسانس میوه: ۱۵۴۹۱۴۲۰

موارد مصرف و کاربرد اسانس سیگار

اسانسها به عنوان طعم دهنده و معطر کننده مورد استفاده قرار میگیرند. آنچـه در ایـن مطالعـه مـورد توجه است، اسانسهای مصرفی در تولید سیگار است. اسانسها باعث خنک شدن سیگار و ایجاد بوی مطبوع در آن میشوند. از مانتول در خود توتون سیگار استفاده میشود و حتی بـرای افـزایش تـأثیر، روی کاغـذ و فیلتر سیگار نیز از این ماده استفاده میشود.

اهمیت تولید اسانس سیگار در کشور

کالاهای استراتژیک، کالاهایی هستند که در صـورت عـدم تـأمین و توزیـع آن در کشـور باعـث ایجـاد مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی در کشور میگردند و کشور را با بحران مواجه میسـازند. عـدم تولیـد و ساخت اسانسهای توتون و تنباکو در کشور، باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصـادی شـدیدی نمـیگـردد. بنابراین به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب نمیشود.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید اسانس سیگار

سیستم سرمایش
راکتور همزن دار برای واکنش
خشک کن دارای ترموستات برای کنترل دم
فیلتر خلا
مخازن نگهداری مواد
دستگاههای بسته بندی محصول
تجهیزات آزمایشگاهی

طرح تولید اسانس سیگار

قیمت خط تولید اسانس سیگار

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید اسانس سیگار، برابر با ۹۲.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت اسانس سیگار

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۷۲ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۰۰۰مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۱۵۸۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱۱۴۵۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۴۳۰۳۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)