پارچه

طرح تولید الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

افزایش جمعیت و توسعه الگوی مصرف باعث تولید حجـم زیـاد زبالـه هـای شـهری و ضـایعات صـنعتی میگردد و یکی از مشکلات عمده بشر دفع زباله و مواد ضایعاتی است. با توجه به بروز مشـکلات عدیـده در زمینه دفع مواد ضایعاتی و زباله ، بشر به فکر دفع مواد ضایعاتی از طریق سوزاندن و یـا دفـع زبالـه ، ذوب و خرد کردن مواد ضایعاتی (عمده مواد ضایعاتی پلاستیکی) افتاد. دانش فنی و فنآوری هـای بازیافـت امکـان استفاده و تبدیل این مواد به محصولات ارزشمند را فراهم آورده است. امـروزه از جملـه مـلاک هـای اصـلی صنعتی شدن ممالک پیشرفته چگونگی بازیافت مواد اسـت.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

طرح توجیهی تولید از بازیافت پنبه ازضایعات: ۳۷۲۰۱۱۲۶
طرح توجیهی تولید خمیرکاغذ از ضایعات پارچه های پنبه ای: ۲۱۰۱۱۱۲۳
طرح توجیهی تولید بازیابی الیاف نساجی از ضایعات: ۳۷۲۰۱۱۲۵

موارد مصرف و کاربرد الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

بازیابی و استفاده مجدد الیاف در منسوجات و کفپوش های استفاده شده به منظور تولید مواد اولیه و واسطه صنایع دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین فرآیند بازیافت الیاف از جنبه زیست محیطی به کاهش آلودگی محیط زیست نیز دارای اهمیت می باشد و میتواند به طور روز افزون در کشور مورد توجه قرار گیرد. الیاف بازیافت شده از منسوجات مستعمل می توانند مصارف متعددی در صنایع گوناگون داشته باشند. الیاف پنبه و سلولز ضایعاتی میتوانند در تولید کاغذ و صنایع واسطه بکار روند. الیاف پشم بازیابی شده از منسوجات ضایعاتی و کفپوش ها قابل استفاده در عایقکاری ساختمانها و تاسیسات و ساخت لایی های مربوط به صنعت خودروسازی هستند. یکی از مصارف عمده الیاف بازیافت در تولید کفپوشها مانند موکت نمدی و تولید منسوجات سازه تکستایل میباشد و همچنین قابل استفاده به عنوان پرکننده به همراه مصالح در ساختمان سازی نیز می باشند..

اهمیت تولید الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل در کشور

در این فرآیند کالای جدیدی تولید نمی شود ولی از آنجاییکه این طرح اولاً یک طـرح زیسـت محیطـی بوده و ثانیاً به بازیافت الیاف منتهی میگردد، دارای اهمیت خاص خود می باشد.اهمیت استفاده از ضایعات الیاف نساجی به خصوص الیاف طبیعی با توجه به محدود بودن منابع تولید آنها در جهان روز به روز بیشتر آشکار می گردد. بازیافت فرایندی است که طی آن مواد زاید جدا شده و یه عنوان مـاده خـام بـرای تولیـد محصولات جدید به کار گرفته می شود، به بیان دیگر بازیافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه تولید است.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

ماشین شستشو و سانتریفوژ
ماشین کاتر
ماشین تغذیه کننده
ماشین بازیافت الیاف
ماشین پرس کننده عدل
ماشین کنداسور

طرح تولید الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

قیمت خط تولید الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل، برابر با ۳۰۲۰۲.۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت الیاف بازیابی شده از پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل

بودجه: بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۷۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۷۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۸۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۴۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۷۳۷۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۳۶۳۷.۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۵۱۰۱۲.۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)