طرح تولید انواع پودر نوشیدنی فوری

پودر نوشیدنی فرآورده ای است طعم دار که با طعم هایی مثل کاکایویی ،طعم قهوه و طعم میوه ای تولید می شود. مواد تشکیل دهنده پودر نوشیدنی فوری با طعم میوه می تواند مخلوط شیرین کنند ها و اسیدهای خوراکی ، طعم دهنده ها ، رنگهای خوراکی و سایر مواد افزودنی مجاز خوراکی باشد . این نوشیدنی فوری پس از حل شدن در آب سرد به عنوان نوشیدنی با طعم میوه مصرف می گردد. در فرآیند تولید پودر نوشیدنی تجهیزاتی مانند مخلوط کن ،آسیاب شکر ،الک شکر ،مخزن نگهداری پودر نوشیدنی و در نهایت دستگاه پرکن و بسته بندی به کار گرفته می شود .

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید انواع پودر نوشیدنی فوری

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

عنوان فارسی سریال کد
انواع پودر نوشیدنی فوری 1543312451
پودرنوشیدنی فوری کاکائویی 1543412452
پودرنوشیدنی فوری مخلوط شیر و کاکائو 1543412453
پودر نوشیدنی فوری کاراملی 1543412454
پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و پودر میوه 1543412473
پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و چای 1543412481
انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه 1549412565
پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و قهوه (کافی میکس) 1549512568
پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه بدون شکر افزوده 1549512566
پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه با شیرین کننده غیر از شکر(رژیمی) 1549512567

 

 

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید انواع پودر نوشیدنی فوری

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید انواع پودر نوشیدنی فوریتعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

عنوان فارسی کد تعرفه گمرکی
پودر نوشیدنی فوری کاراملی 17021900
انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه 09019090

 

 

 

آماده سازي پودر نوشیدنیپودر نوشیدنی پروتئینی کربوهیدارتی توسط دستگاه خشککن پاششی تهیه شد. قبل از شروع عملیات خشک کردن، دستگاه به مدت 20 دقیقه با پمپ کردن آب یونزدایی شده درون اتم ایزر با دماي ورودي و خروجی به ترتیب 180 و 80 درجه سلسیوس شستوشو و تنظیم شد. دماي نوشیدنی در هنگام تزریق به دستگاه در دماي 45 درجه سلسیوس تنظیم شد. به منظور پمپاژ بهتر نوشیدنی و خشک کردن بهینه، بریکس نمونه ها تا 20 %رقیق شد. محلول نوشیدنی با سرعت جریان 42 گرم بر دقیقه به داخل پاشنده پمپ گردید. دماي ورودي وخروجی در این زمان به ترتیب بر روي 170 و 80 درجه سلسیوس تنظیم شد. این دماي ورودي و خروجی براساس دماي توصیه شده براي ترکیبات حساس به حرارت در فشار اتمسفري تعیین شد. دماي خروجی نشان دهي بالاترین دمایی است که قطره پاشیده شده در ستون در معرض آن قرارمیگیرد. پودرهاي به دست آمده تا قبل از آزمایشات فیزیکی در بسته بندي هاي با دربهاي محکم و غیرقابل نفوذ به هوا در دماي اتاق نگهداري شدندوضعیت واحد های فعال تولید انواع پودر نوشیدنی فوریدر نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای انواع پودر نوشیدنی فوری ی در کشور به تفکیک استان آمده است .
وضعیت واردات و صادرات پودر نوشیدنی فورینمودار واردات و صادرات پودر نوشیدنی فوری در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع پودر نوشیدنی فوری

ظرفیت تولید سالیانه : 200 تن
نرخ برابری دلار : 20000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 1500 مترمربع
زیربنای کل : 600 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 18 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 2.5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 850 میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 39 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد.

درخواست تهیه طرح توجیهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: