طرح تولید اکسید منیزیم

این ماده براى تهیه و ساخت مواد نسوز و مقاوم مورد استفاده قرار میگیرد مثل ظروف مخصوص ذوب فلزات،خطوط داخل کوره، آجرهاى مخصوص حریق همچنین در تهیه سیمان منیزیم ، ترکیبات پوشش داخلی بخار، روغنهاى پودرى، ماده افزودن به مواد پتروشیمی و نفتی ، مواد کودى مورد استفاده است. این ماده در رنگ سفید استاندارد، وسایل بازتاب کننده و منعكس کننده نور، ماده افزودن به مواد غذای ، وسایل نیمه رسانا،لاستیكهاى شتابنده غیرآلی مورد استفاده است. همننین در تهیه خمیر کاغذ و کاغذ مورد استفاده است.
اکسید منیزیم، بیشتر به عنوان مواد دیرگداز در کورههاي تولید آهن و فولاد، فلزات غیرآهن، شیشه و سیمان، مورد استفاده قرار میگیرد. شرایط ورود اکسید منیزیم داشتن اجازه از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداخت 5 درصدي حقوق ورودي در سال 1397( حقوق گمرکی4 %و سود بازرگانی1 )%میباشد.

مواد اولیه, کمکی و مصرفی درطرح تولید اکسید منیزیم

دولومیت به عنوان منشاء CaO و MgO در صنایع ذوب فلزات آهنی و غیرآهنی کشاورزي به عنوان کود وتنظیم کننده خاك، تهیه منگنز از آب دریا، صنایع نسوز آجر شاموتی، سیمان سازي و… شیشه سازي، صنایع ساختمانی کاشی سازي، شفته ریزي و…پرکننده در لاستیك، الك سازي، رنگ سازي، سرامیك، کشاورزي به عنوان کود و تنظیم کننده خاك و استفاده از دولومیت در تهیه منگنز از آب دریا استفاده میشود.

روش تولید و تکنولوژي مورد نظر در طرح تولید اکسید منیزیم

مراحل کار در این روش عبارت است از:

1-تجزیه حرارتی جزئی دولومیت
CaMg(CO3)2→CaO,MgO+CaCO3+CO2

2-هیدراتاسیون
CaO,MgO+H2O →Ca(OH)2+Mg(OH)2

3-کربناسیون
Ca(OH)2+Mg(OH)2+CO2 →CaCO3↓+Mg(HCO3)2

4-پخت در دماي بالا
Mg(HCO3)2 → MgO با کریستال هاي درشت

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید اکسید منیزیم

کد آیسیك اکسید منیزیم 2411512501

کد تعرفه گمرکی جدید اکسید منیزیم 28051900 است اما تمام اطلاعات واردات و صادرات اکسید منیزیم با کد تعرفه سابق یعنی 25199090 بوده است.

وضعیت واردات و صادرات اکسید منیزیم

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات اکسید منیزیم در کشور به تفکیک سال آمده است .

وضعیت واحد های فعال تولید اکسید منیزیم

کارخانه اکسید منیزیم شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی بزرگترین تولید کننده اکسید منیزیم درکشور است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید اکسید منیزیم

ظرفیت تولید سالیانه : 20000 تن
نرخ برابری دلار : 12000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 30000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 6000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 62 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 67 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 55.5 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 30 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.