طرح تولید بخاری گازی (1)

طرح تولید بخاری گازی

بخاری گازی وسیله‌ای برای گرم کردن داخل ساختمان یا بیرون از آن می‌باشد که با گاز طبیعی یا گاز مایع کار می‌کند. اولین بخاری گازی بر طبق اصول کلی ساخت چراغ بونزن که در یک سال قبل از اختراع بخاری گازی به وجود آمده بود ساخته شد. بخاری گازی اولین بار توسط یک شرکت انگلیسی به نام «پیتیت و اسمیت» در سال ۱۸۵۶ ساخته شد. شعله بخاری هوا را به‌طور موضعی گرم می‌کند و سپس به وسیله قانون انتقال گرما در هوا، کل هوای اتاق گرم می‌شود. هم‌اکنون از بخاری گازی در کشورهای غربی برای گرم کردن محیط‌های خارج از ساختمان همچون گلخانه و پاسیو استفاده می‌شود.

تاریخچه بخاری گازی

در آغاز سال ۱۸۸۱ میلادی در ساختمان مشعل شعله بخاری از پنبه نسوز استفاده می‌گردید که این طرح یک مهندس انگلیسی به نام «سیگسموند لیونی» بود. اما بعدها خاک نسوز جای پنبه نسوز را گرفت٬زیرا استفاده از آن در قالب ریزی راحت‌تر بود. در بخاری‌های گازسوز امروزی نیز هنوز از همین شیوه استفاده می‌گردد اگرچه از مواد نسوز دیگری نیز استفاده می‌شود. بخاری‌های گازی امروزی بیشتر به این خاطر به وجود آمدند تا وسیله‌ای گرما ساز باشند و جای وسایلی مثل چراغ بونزن را بگیرند بلکه کارایی شان بیشتر باشد. چراغ بونزن از طریق انتقال گرما هوا را گرم نمی‌کند اما با این همه در میان مردم بیشتر ترجیح داده می‌شود. مخصوصاً که این وسیله برای گرم کردن محیط‌های بیرون از ساختمان بسیار مفید می‌باشد و به بخاری گازی برای گرم کردن فضاهایی که به علت بزرگی استفاده از بخاری گازی غیر اقتصادی است ترجیح دارد.

قیمت تولید داخلی و جهانی بخاری گازی

جهت تعیین قیمت هر كالا بایستی بازارهای تعیین كننده قیمت آنرا مورد بررسـی قـرار داد. بازارهـای تعیـین كننده قیمت درکشورشامل ارگانهای ذیل میباشد ‐ نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرفكنندگان و تولیدكننـدگان)، سـازمان بـورس اوراق بهادار، سازمان بورس فلزات و… ‐ بازارهای غیر رسمی مانند اصناف و بازاریان لازم به ذكر است كه قیمت اغلب كالاهای اساسی كـه در سـبد كـالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد و یـا جـزو كالاهای استراتژیكی و حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین میشـود و سـایر كالاهـا ماننـد كالای مورد بررسی در این طرح توسط بازار های غیر رسمی و فروشندگان و واسطه ها تعیین میگردد.

طرح تولید بخاری گازی (2)

قیمت های جهانی بخاری گازی

قیمت های جهانی این محصول متنوع میباشد زیرا با در نظر گرفتن بهای متفاوت انرژی و نیروی انسـانی نمـی توان قیمت مشخصی در اینجا ارائه داد اما درسال گذشته به علت افزایش بهای جهانی آهـن افـزایش ٧ تـا ١٢ درصدی در بازار بخاری مشاهده شده است. البته تمامی نیاز كشور در این زمینه از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و كشور در این زمینه وابستگی خارجی ندارد.

كاربرد بخاری گازی

از جمله وسایل گرمایشی بخاری گازی، نفتی، برقی و شومینه را می توان ذکر کرد که با توجه به دسترسـی بـه سیستم گاز شهری و اتلاف انرژی کمتر در بیشتر مناطق کشور از بخاری گازی برای گرم کردن محیط استفاده می شود.
فرآیند تولید بخاری گازی

مقایسه روش تولید بخاری گازی در کشورمان با دیگر کشورهای جهان

آنچه که در فرآیند تولید دارای اهمیت است و حتی می توان اذعان نمود که ایـن عوامـل کیفیـت محصـولات تولید شده را تشکیل داده و در کشورهای صنعتی از درجه بالاتری برخوردار می باشد موارد ذیل هستند.
‐ کیفیت و دقت عمل قالبهای مورد استفاده
‐ کیفیت مواد اولیه مصرفی و آلیاژ سازی ها
‐ توان فنی و مهندسی در طراحی و اجرای دقیق فرآیند
‐ زیبایی و تنوع ظاهری محصولات خارجی نسبت به داخلی

بررسی اهمیت استراتژیكی كالا

در دنیای امروز نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی برای مطلوب كردن دمای محیط پیرامون بـر كسـی پوشـیده نیسـت امـا در سالهای اخیر با توجه به گران شدن سوخت و انرژی و همچنین كمبود آن و از همه مهمتر روابط سیاسـی بـین كشورها در دستیابی به منابع انرژی، استفاده درست و بهینه از انرژی و چگونگی تامین آن از موضو عـات مهـم است كه در این میان استفاده از وسایل گرمایشی كه حداقل انـرژی را مصـرف كـرده و نتیجـه مطلـوب را هـم داشته باشد مورد توجه همگان قرار گرفته است.

طرح تولید بخاری گازی (3)

کشورهای عمده تولید کننده بخاری گازی

در سالهای اخیر صادرات انواع بخاری گاز سوز به كشورهای همسایه از جمله آذربایجان، عـراق و اردن افـزایش چشمگیری داشته است وكشورهایی مانند پاكستان، ارمنستان، تركمنستان، تاجیكستان، آلمان و انگلـیس نیـز بازار مصرف محصولات داخلی را شامل می شوند. از دیگرکشورهای تولید كننده این محصول نیز مـی تـوان بـه تركیه، كانادا، ایتالیا و امارات متحده عربی اشاره كرد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید بخاری گازی

1. بخاری صنعتی گازی : 2914612350
2. انواع بخاری گازی خانگی : 2930512387
3. انواع بخاری گازی فن دار خانگی : 2930512431

فرآیند تولید بخاری گازی

طرح تولید بخاری گازی (6)

بررسی بازار بخاری گازی

لازم بذکر است که با توجه به محصولات موجود در بازار و شرکت های بزرگ و قدرتمند توليد کننـده در دنيـا، توليد کننده محترم بايد در نظر داشته باشد که در ابتدا توان رقابت با توليد کننده های بزرگ خارجی و داخلی کـه جـزو تـامين کننـده هـای اصـلی ايـن محصـول در کشـور مـي باشـند بپـردازد بهمـين خـاطر پيشـنهاد مي گردد که در گام نخست جهت جذب بازاری برای عرضه محصول خود به مونتـاز محصـولات توليـدی يـک شرکت معتبر و شناخته شده بپردازد.

وضعیت واردات و صادرات بخاری گازی

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات بخاری گازی در کشور به تفکیک سال آمده است .

طرح تولید بخاری گازی (7)

وضعیت واحد های فعال تولید بخاری گازی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده بخاری گازی در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید بخاری گازی (5)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.