طرح تولید بستنی رژیمی

در طرح حاضر هدف تولید بستنی با استفاده از فروکتوز و همچنین استفاده کمتر از چربی است . در این محصول به دلیل عدم استفاده از شکر و چربی کمتر، قابلیت مصرف توسط افراد دیابتی وجود دارد و لذا به آن اصطلاح بستنی رژیمی اطلاق می گردد .

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت بستنی رژیمی

طرح توجیهی تولید بستنی: ۱۵۲۰۱۲۷۰

موارد مصرف و کاربرد بستنی رژیمی

این ماده غذائی توسط کلیه افـراد جامعـه قابل مصرف می باشد . بستنی مورد نظر طرح حاضر از نوع رژیمی می باشد و لذا مصرف آن برای افراد دیابتی در نظر گرفته شده است لیکن افراد دیگر نیز براحتی قابلیت مصرف این نوع بـستنی را دارا مـی باشد و برای افراد فوق ، بستنی رژیمی نوعی تغییر در طعم و مزه بستنی های معمولی است . در بـستنی های تولیدی طرح شکر حذف شده و به جای آن از شیرین کننده هـای دیگـر ماننـد قنـد مـایع ( قنـد فروکتوز ) استفاده خواهد شد همچنین چربی این بستنی ها در سطح حداقل حفظ خواهد گردید که بـدین ترتیب به علت فقدان شکر ، کلیه بیماران دیابتی ، افراد با چربی خون بالا، افراد دارای فشار خون بـالا و غیره از این بستنی استفاده خواهند کرد .

اهمیت تولید بستنی رژیمی در کشور

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در کلیه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده غذائی مصرفی دارای کاربرد است ، ولی از نگـاه کـلان مـی تـوان گفـت کـه ایـن محـصولات اهمیـت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک محصول مصرفی می تـوان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد . البته تولید آن از سوی سازمان های خیریـه مختلـف مانند انجمن حمایت از بیماران دیابتی توصیه و حمایت معنوی می گردد ولـی در هـر صـورت وضـعیت فوق اهمیت استراتژیک به محصولات طرح نمی دهد .

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید بستنی رژیمی

تانک دریافت شیر
تری بلندر
میکسر سه جداره پخت
پاستوریزاتور
هموژنایزر
مخزن ایجینگ
ایس باک
لوله کشی ها و منو پمپ ها و …

طرح تولید بستنی رژیمی

قیمت خط تولید بستنی رژیمی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید بستنی رژیمی، برابر با ۳۳۷۸۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت بستنی رژیمی

بودجه: بین ۴ تا ۸ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۶۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۶۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۸۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۵۶۴۴۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۴/۵ - (۱ امتیاز)