طرح تولید بست فلزی (1)

طرح تولید بست فلزی

بست فلزی لوله و کابل جهت اتصال انواع لوله و کابل با انواع بسیار زیاد در سایز ، جنس ، استحکام ، کاربرد و .. تمامی حالات و شرایط خاص نصب را پوشش داده و طراحی آن به گونه ای است که مصرف کننده به راحتی می تواند بنا به نوع نیاز یک بست کاملا مناسب را انتخاب نماید. بست فلزی لوله و کابل دارای استحکام قابل توجهی بوده و جنس آنها عمدتا از مس ، استیل ضد زنگ با گریدهای مختلف ، ورق گالوانیزه گرم ، آلومینیوم و .. می باشد. این بست ها در محیط هایی که خوردگی و فرسودگی بالایی دارند مورد آزمایش قرار گرفته و به عنوان مثال بست هایی از جنس استیل ضد زنگ با گرید A4 در برابر خوردگی ، پوسیدگی و فرسایش مقاومت بسیار بالایی از خود نشان داده اند. از ویژگی های این بست های فلزی این است که در بسیاری تاسیساتی که قبلا ساخته شده و نیاز به تعمیر و نگهداری دارند و اغلب نیاز است بسیاری از بست ها در سیستم های انتقال کابل تغییر کند مورد استفاده قرار می گیرد و این به دلیل تنوع زیاد طراحی و هماهنگی با استانداردهای بین المللی در این زمینه می باشد.

کاربرد بست فلزی

بست فلزی جهـت نـصب انـواع لوله، شیلنگ و شیرآلات در تاسیـسات آب و فاضـلاب، خودروهـا، ماشـین آلات کارخانجـات و…. استفاده می شود و انواع مختلفی بشرح زیر دارد:
١‐ بست حلقه ای فولادی
٢‐ بست مفتولی گالوانیزه
٣‐ بست نیم حلقه فولادی
۴‐ بست نیم حلقه آهنی و گالوانیزه

طرح تولید بست فلزی (2)

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

با توجه به پیچیده نبودن تکنولوژی تولید بست فلزی، این کالا در اکثر کشورهای جهان بـا ظرفیت های متفاوت قابل تولید می باشد. از لحاظ مصرف نیز با توجه به رنج وسیع کـاربرد ایـن نـوع کالا در قسمت های مختلف صنعتی و غیر صنعتی هـیچ کـشوری را نمـی تـوان یافـت کـه متقاضـی استفاده از آن نباشد .

فرآیند تولید بست فلزی

جهت تولید این بست یکی از استانداردها انتخاب شده و سپس از لحاظ ابعـاد مـواد اولیـه و قطعات نیم ساخته مورد بررسی قرار می گیرد و بست حلقه ای مورد نظـر از ایـن طـرح بـه قطـراستاندارد ١۶ میلیمتر است. ضخامت نوار استیل (فولادی) مورد مصرف یک میلیمتر و عرض آن یک سانتیمتر است در اولین مرحله توسط پرس ضربه ای با کویل بازکن تسمه برش می خـورد. این پرس ١٢٠ تنی است و با سرعت ۶٠ ضربه در دقیقه کار می کند. در مرحله بعد توسط پرس ضربه ای بـا کویـل بـازکن بـرای حلقـه پـیچ بـه قطـر ٣ میلیمتـر سوراخ های می شود و سپس شیارهای نوار به عرض سه میلیمتر توسـط پـرس ضـربه ای انجـام می گیرد. برای تولید قطعه جای پیچ نیاز به ماشین مخصوص قطعه زنی می باشد و بعـد از تولیـد این قطعه، مونتاژ قطعه جای پیچ به حلقه توسط دستگاه پرس۵٠ تن ضربه ای انجام می گیرد.

طرح تولید بست فلزی (3)

تولید بست های نیم حلقه فولادی

جهت تولید این نوع بست نیز یکی از استانداردها مـورد نظـر مـی باشـد کـه ضـخامت نـوار فولادی یک میلیمتر و عرض نوار یک سانتیمتر مورد نظر است. برش توسـط قی چـی صـورت مـی گیرد و بعد از آن بطور همزمان توسط دستگاه پرس بست سوراخ خورده و نیم حلقه فـرم لازم را می گیرد.

تولید بست های مفتولی

مفتول موردنظر برای این نوع بستها به قطر ٢ میلی متر اسـت و با توجـه بـه قطـر اسـتاندارد بست که ٢۶ میلیمتر می باشد طول مفتول قبل از حلقه شدن محاسبه می گردد. عمل حلقه کردن و برش مفتول توسط دستگاه فرم دهی انجام می شود و نیاز به پرس ضربه ای ٨٠ تنی برای بست های بزرگ و ۵٠ تنی برای بست های کوچک می باشد.

طرح تولید بست فلزی (6)

تولید بست های نیم حلقه آهنی یا گالوانیزه

برای تولید این نوع بست نیز با توجه به استاندارد مورد نظر ضخامت نوار فولادی ۱.۵ میلیمتر و عرض ۱.۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود . بست با طول ۴ سانت ی متر توسـط قیچـی بـرش می خورد و سپس بطور همزمان سوراخکاری دو طرف بست به قطر ۴ میلیمتر و انحناء لازم بـرای بست توسط پرس ضربه ای ١٠٠ تنی انجام می شود بدلیل آنکه تسمه آهنی در ایـن نـوع بـست استفاده می شود بایستی بعد از آنکـه تـسمه انحنـاء داده شـده قطعـه زنـگ زدائـی و بعـد از آن شستشو و تمیزکاری م ی گردد و در مرحله آخر عمل رنگ پاشی روی قطعه انجام می پـذیرد، کـه بعد از خشک شدن کنترل کیفیت و بسته بندی ارسال می گردد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید بست فلزی

۱. انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی : ۲۸۹۹۴۱۲۴۴۷

طرح تولید بست فلزی (4)

بررسی روند واردات بست فلزی به کشور

طی سالهای گذشته روند واردات انواع بست فلزی به کشور روندی ثابت نداشته است با این حال بطور متوسط سالانه در حدود ۵٢۵ تن واردات کشور داشته ایم . عمده واردات به کشور عمدتا در سالهای گذشته از طریق کشورهای امارت متحده عربی ،چین ،ارمنستان ،ازبکستان،افغانستان،گرجستان،ونزوئلا و قزاقستان صورت گرفته است .

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)