طرح تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

تیغ ها و قیچی ها و کورت ها و وسایل مخصوص برش، لبه های تیزی دارند. از آنها برای بریدن، جدا کردن و یا قطعه کردن بافت ها استفاده می شود.این وسایل باید جدای از وسایل دیگر نگهداری شوند.و از لبه های تیز آنها باید در هنگام تمیز کردن، استریل کردن و انبار کردن محافظت شود.برای جلوگیری از جراحت و آسیب های ناشی از وسایل تیز از جمله تیغه ها و چاقوهای جراحی، نیاز به رعایت اصول محافظتی ویژه ای می باشد.
معمولا از دسته چاقوهای جراحی با تعویض تیغه آنها مجددا استفاده می کنند. غالبا دسته این چاقوهای جراحی را از جنس برنج می سازند و تیغه های آنها ممکن است از استیل کربن ساخته شود.تیغه ها توسط شکافی که بر روی آنها وجود دارد در داخل شیارهای دسته چاقوی جراحی قرار میگیرند.
هرگز نباید از انگشتان دست برای جا زدن یا درآوردن تیغه هااستفاده نمود. برای این کار از سوزنگیر یا یک هموستات قوی مانند هموستات کلی باید استفاده کرد.

تیغ ها :

تیغه های مختلف برحسب شکل و اندازه و یا بر حسب بلندی و پهنایی که دارند به شرح زیر طبقه بندی می شوند:همانطور که در عکس نوشته شده است از چب با راست شماره ۱۰-۱۱-۱۲-۱۵-۲۰ شماره تیغ های بیستوری می باشد.
– معمولا از تیغه های شماره ۱۰ بیشتر استفاده می شود. قسمت پهن این تیغه ها در یکطرف بصورت گرد می باشد.
– شماره دسته آنها ۳- ۷ و ۹ می باشد. تیغه های شماره ۲۰ – ۲۱ و ۲۲ نیز همین شکل می باشند اما بزرگترند و روی دسته شماره چهار نصب می گردند.
– تیغه های شماره ۱۱ لبه های صاف و نوک تیزی دارند و روی دسته های ۷ – ۹ و ۱۰ نصب می گردند.
– تیغه های شماره ۱۲ به شکل چنگک هستند و لبه تیز آنها در یک طرف بصورت خمیده می باشد و روی دسته های ۳ – ۷ و ۹ نصب می گردند.
– تیغه های شماره ۱۵ کوچکتر و کوتاهتر هستند و لبه های برش آنها خمیده تر از تیغه های شماره ۱۰ می باشد.
– شماره دسته این تیغه ها ۳ -۷ و ۹ می باشد. یک نوع تیغه شماره ۱۵ وجود دارد که شبیه همین تیغه می باشد اما کوچکتر است و برای ایجاد برش های کوچکتر بطور مثال در جراحی های اطفال بکار میرود.
– تیغه شماره ۲۳ که لبه برش آن بشکل خمیده است و غالبا نسبت به تیغه های شماره ۲۰ – ۲۱ و ۲۲ دارای نوک تیزتری می باشد. تیغه شماره ۲۳ بر روی دسته شماره ۴ نصب می شود.
به این ترتیب تیغه ها با اشکال و زوایای متفاوت جهت انجام جراحی های مختلف ساخته می شوند. این تیغه ها یر روی دسته های مخصوص خود سوار می شوند.

چاقوها:

چاقوهای جراحی در شکل هاو سایزهای گوناگون موجود می باشند. برخی از آنها مانند چاقوهای آشپزخانه فقط در یک طرف خود دارای لبه برنده هستند.چاقوهای جراحی ممکن است دارای یک یا دو لبه برنده باشند که برای اهداف خاصی طراحی شده اند.چاقوهای کاتاراکت در جراحی های چشمی استفاده می شوند.
چاقوی گوش که بمنظور ایجاد یک سوراخ ظریف روی پرده صماخ و خارج شدن ترشحاتی که در پشت آن تجمع یافته طراحی گردیده است.چاقوهایی که به منظور قطع عضو یا چاقوهای امپوتاسیون بکار می روند.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک تيغ ها و چاقوهای جراحی : 3311412652

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی تيغ ها و چاقوهای جراحی 82119290 و 90189090 میباشد.

فرآیند تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

برش بوسیله قالبهای سنبه ماتریس: در این روش بـرای بـرش تـیـغ جراحی در اندازه مورد نظر از قالبهای سنبه ماتریس استفاده می گردد برای تامین تلورانس مورد نیاز در این قطعه لازم است كه قالب ، تلورانس بسیار بسته تری داشته باشد بنابرین نیاز به ساخت قالبی بسیار دقیق می باشد علاوه بر این به دلیل خواص ویژه فولادهای مورد استفاده برای این منظور قالب ساخته شده بایدمقاومت بسیار خوبی در برابر سایش داشته باشد و بتواند تیراژ بالایی را بدون اینكه اندازه قطعات تولید شده توسط آن از تلورانس خارج گردد تولید كند . علاوه بر این قالب باید مقاوم باشد و در برابر فشار وارده بر آن كه ناشی از نیروهای برشی وارده بر فولاد است نشكند و زیر آن فشار دوام بیاورد .
تیراژ تولیدشده توسط یك قالب باید بالا باشد و قالب قبل از تخریب كامل باید تعدادی مشخص قطعه تولید كند تا قیمت بالای قالب جبران شود و هزینه تمام شده قطعه در حد معقول حفظ گردد . معمولا از قالب بخصوص قالبهای دقیق وقتی استفاده می شود كه تولید انبوه قطعه بالا باشد و بتوان با ظرفیت بالا هزینه قالب را جبران كرد یا قیمت قطعه به حدی بالا باشد كه تولید با هزینه بالا توجیه اقتصادی داشته باشد . از ویژگیهای این روش می توان به بالا بودن هزینه قالب سازی ، تولید قطعات یك شكل و یك سایز با دقت ابعادی خوب و تلورانس كم ، امكان تولید با سرعت بسیار بالا به خصوص در صورتی كه پرس به صورت اتوماتیك تغذیه گردد ، متوقف شدن تولید در صورت صدمه دیدن قالب اشاره كرد در ایران عمده ترین روش تولید اینگونه قطعات بوسیله این روش است اما متخصصین و قالبسازانی كه بتوانند این گونه قالبها را طراحی كرده و بسازند انگشت شمارند و این مساله باعث ایجاد مشكلاتی در تولید اینگونه قطعات خواهد گردید.عموما به دو گونه می توان قالبهای مشابه قالب های مورد استفاده در برش تیغ جراحی را ساخت كه می توان این روشها را به سنتی و مدرن دسته بندی كرد . روش سنتی : در این روش جنس قالب از جنس فولادهای ابزار یا تندبر است كه ابتدا قالب با دقت طراحی گردیده و سپس توسط نرم افزارهای مخصوص مانند edgh cam و یا نرم افزارهای مشابه برنامه لازم برای تراش قطعه به فرم طراحی شده تهیه می گردد و سپس ابتدا روی یك مدل كه معمولا چوبی است برنامه چك شده و در صورت داشتن اشكال برطرف می گردد سپس روی قطعه اصلی كار شده و سنبه با در نظر گرفتن جا برای عملیات پرداخت ، توسط دستگاههای CNC تراشیده شده سپس با همان برنامه یك مدل مسی نیز تراشیده شده و آماده می گردد سپس مدل مسی در اسید انداخته می شود تا خورده شده اندازه آن بطور یكنواخت كوچك گردد این كار به این علت انجام می گردد كه در صورت ایجاد اعوجاج پس از عملیات حرارتی كه عموما دیده می شود بتوان سنبه و ماتریس را به هم خوراند و خلاصه اینكه جا برای پرداخت و عملیات فیتینگ نیز داشته باشد پس از انجام این عملیات ماتریس توسط مدل مسی توسط دستگاه اسپارك شكل داده شده و پس از اتمام این عملیات عمل سخت كردن روی قالب انجام می گردد و سپس توسط سنگ زنی و اسپارك سنبه و ماتریس به هم خورانده می شود . قالبهایی كه با این روشها ساخته می شوند عمر نسبتا كمی دارند و معمولا برای قطعاتی استفاده می شوند كه تیراژ قطعه تولیدی نسبتا كم باشد این مساله به این دلیل است كه قالب پس از ضرب تعدادی قطعه، شكسته یا لب پر شده و یا اینكه از تلورانس لازم خارج می شود . به همین دلیل این روش برای ساخت قطعاتی مانند تیغ جراحی كه تیراژ بسیار بالایی مورد نیاز است نمی تواند استفاده شود و توصیه نمی گردد فولادهایی كه معمولا برای اینگونه عملیات انتخاب می گردند معمولا فولادهای ابزار كربنی یا فولاد ابزار سرد كار و یا فولادهای تند بر هستند برای برش استنلس استیل آن هم در تیراژ كم می توان از فولادهای تندبر استفاده كرد اما برای تیراژهای بسیار بالا جوابگو نخواهد بود .
استفاده از فولادهای تند بر متالورژی پودر و یا تنگستن كارباید به عنوان مواد قالب به علت سختی كار روی تنگستن كارباید این كار مشكلات عدیده ای دارد ویژگی این گونه قالبها عمر نسبتا بالای آنها ، وجود خاصیت خود روغن كاری سنبه و ماتریس به علت تخلخل موجود در قطعه و سختی و مقاومت به سایش بالای آن است این نوع قالب علاوه بر فولادهای معمولی برای برش استنلس استیل نیز مناسب است و استفاده از این روش توصیه می شود . روش عمومی ساخت این گونه قالبها استفاده از جت آب و دستگاه برش سیم است مشكلی كار روی تنگستن كارباید كه باعث گران بودن قالبهای ساخته شده بوسیله آن می گردد،در این است كه ماشین كاری روی تنگستن كارباید با ابزار آلات معمولی قابل انجام نیست تنها ابزاری كه بطور مؤثر می تواند روی آن عمل كند الماس است كه معمولا با الماس قیراطی عمل تراش روی آن انجام می گردد مشكل دیگر تنگستن كارباید گرانی قالبهای ساخته شده بوسیله آن و معدود بودن متخصصینی است كه می توانند روی آن كار كنند تقریبا قیمت قالبهای تنگستن كارباید سه برابر قالبهای ساخته شده با روشهای معمولی (سنتی ) است و تعداد شركتهایی كه توانایی ساخت قالبهای آن را دارند در كل كشور از انگشتان یك دست تجاوز نمی كند .
برش بوسیله لیزر : در این روش از اشعه لیزر برای برش استفاده می گردد این روش روشی نسبتا دقیق و كارا است كه معمولا برای تولید قطعات با تیراژ كم استفاده می گردد گرچه امروزه با ساخت دستگاههای دقیق كه بوسیله سیستمهای كامپیوتری كنترل می شوند سرعت كار این دستگاهها برای برش ورق تا حدود 15 متر بر دقیقه نیز رسیده است و برای تولید انبوه نیز می توان از آن استفاده كرد .از ویژگیهای این روش می توان به موارد زیر اشاره كرد هزینه اولیه بسیار بالای آن در خرید و نصب دستگاه و نگهداری و كار كردن ان خطرناك بودن آن برای كسانی كه در اطراف آن كار می كنند ، بنابر این باید اقدامات احتیاطی لازم انجام گردد.دقت این روش نسبت به قالبها كمتر است ، گرچه دستگاههای بسیار دقیق نیز ساخته شده اند كه می توانند تا یك صدم میلیمتر دقت داشته باشند .نیاز به قالبسازی و هزینه های آن ندارد .شكل قطعه در این روش به راحتی قابل تغییر است و فقط با دادن یك برنامه جدید تغییر می كند كه در برش بوسیله قالب این به راحتی و بدون ساخت قالب امكان پذیر نیست .توقف خط در این روش فقط در صورت خرابی دستگاه خواهد بود و مشكلاتی نظیر شكستن قالب و یا انجام تعمیرات روی قالب نخواهد بود .میزان پرت ورق در این روش كمتر می شود زیرا نیاز به در نظر گرفتن سطح اضافه برای ثابت نگه داشتن ورق- كه معمولا در برش بوسیله قالب در نظر گرفته می شود نیست . به علت اینكه لیزر فلز را ذوب می كند یك لایه مذاب اطراف قطعه را می گیرد كه باید جدا شود و بعضا این لایه به خود قطعه كار نیز می چسبد و مانع جدایش آن از ورق می شود كه خود ایجاد اشكال می كند .\ نیاز به كادر متخصصبا وجود پیشرفتهای متعدد هنوز دستگاهی كه با سرعت و دقت مناسب برای این كار بتواند كاملا جوابگو باشد وجود ندارد .دستگاه بــرش لـیزر كه بوسـیله سـیستم CNC كنترل می شود که با این دستگاه بوسیله دادن برنامه می توان به راحتی برشهای نسبتا دقیق با دقت 01/ میلیمتر ایجاد كرد . دستگاه برش لیزر كه بوسیله سیستم CNC كنترل می شود عملیات حرارتی یكی از مهمترین مراحل در ساخت و تولید ابزار های برشی مرحله عملیات حرارتی است این فرایند از آن جهت اهمیت دارد كه كیفیت ابزار كاملا وابسته به این عملیات می باشد همچنین در این عملیات پارامترهای بسیاری كه ممكن است در تولید موثر و مهم باشد تعیین می شود مثلا در مورد ساخت تیغ جراحی تولید آن با سختی مناسب وبا میزان كمترین تابیدگی باید مد نظر قرار گیرد و عملیات باید به گونه ای انجام گردد كه سختی مناسب كه مستقیما در كیفیت ابزار از نظر برش خوب ، صاف و تمیز با كمترین آسیب جانبی به بافتها حاصل گردد همچنین سختی و خواص مكانیكی تیغ با عملیات حرارتی باید به حدی برسد كه تیغ به راحتی خم نشده و به بافتهایی كه هدف برش نیستند آسیب نزند . همچنین در انجام یك برش تمیز سختی تیغ اهمیت دارد زیرا باید در مقابل نیروی برشی وارده كه متقابلا به سطح بسیار كمی (لبه تیغ) وارد می شود مقاومت داشته باشد و در مقابل آن تغییر فرم كمی انجام دهد كه این مهم به توانایی در دستیابی به سختی بالا در اثر عملیات حرارتی وابسته است . رنج سختی به دست آمده از فولاد انتخاب شده ، به تكنولوژی عملیات حرارتی و همینطور مهارت اپراتور و روش استفاده شده بستگی دارد . در این قسمت بیشتر روشهای مرسوم در دنیا برای عملیات حرارتی بررسی می گردد و نقاط ضعف و قدرت هر یك تعیین می گردد.به طور كلی سه روش اساس برای انجام عملیات حرارتی بر روی تیغ جراحی به علت قابلیت و كیفیتشان مناسب تشخیص داده می شوند كه عبارتند از :(حمام نمك)انجام مار تمپرینگ یا كوئنچ گرم ،كوره اتمسفر كنترل شده و كوره خلاء .از بین این سه روش كوره خلاء كه بسیار گرانقیمت است و عملا برای این قطعه كه باید هزینه عملیات حرارتی آن بسیار كم باشد به صرفه نخواهد بود ضمن اینكه این كوره ها اكثرا به صورت بچ كار می كنند.كوره اتمسفر كنترل شده نیز گرانقیمت می باشد و تعمیرات و نگهداری آن بسیار مشكل و هزینه بر است علاوه براین در دسترس نیز نمی باشد همچنین سیستم هایی كه با كوره اتمسفر كنترل شده به صورت پیوسته كار می كنند قیمت بسیار بالایی دارند به گونه ای كه قطعاتی كه صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارند با این روش عملیات می شوند همچنین در مقایسه با حمام نمك به علت اینكه سرعت گرم و سرد شدن نسبت به حمام نمك كم است مدت عملیات بیشتر خواهد بود ضمن اینكه قابلیت انجام عملیات حرارتی كیفیت بالا مانند مارتمپرینگ در آن بسیار مشكل است بنابراین برای این قطعه كوچك با حجم تولید بسیار بالا مناسب ترین روشی كه هم قابلیت پیوسته شدن دارد و هم با سرعت قابل ملاحظه می توان با تیراژ مناسب و كیفیت بالا قطعه را تولید كرد حمام نمك است . با استفاده از حمام نمك شرایط بهینه سازی شده عملیات حرارتی تیغ جراحی باید بدست آید با توجه به رنج سختی كه استاندارد برای تیغ جراحی در نظر گرفته است یكی از دو عملیات كوئنچ گرم و مارتمپرینگ باقی می ماند كه باید شرایط این دو بهینه سازی گردند تا قابل استفاده در تولید باشند .

وضعیت واحد های فعال تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحد های فعال تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات تيغ ها و چاقوهای جراحی

نمودار های واردات و صادرات تيغ ها و چاقوهای جراحی در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

اخذ جواز تاسيس و پروانه بهره برداری و احداث واحد تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

برای مشاهده مراحل اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و احداث واحد تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی اینجا کلیک کنید

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید تيغ ها و چاقوهای جراحی

ظرفیت تولید سالیانه : 750 هزار عدد
نرخ برابری دلار : 25000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 800 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 22 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 9.5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 6  میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 41 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.

در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: