طرح تولید تیغ اره دیسکی

ﺗﻴﻐﻪ ﺍﺭﻩ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻱ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻠﺰ ﻭ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺖ، ﮐﻤﺎﻧﻲ، ﻟﻨﮓ، ﭼﺎﻗﻮﺋﻲ، ﺧﺸﮑﻪﺑﺮ، ﺩﺳﺘﻲ، ﺩﻳﺴﮑﻲ، ﺩﻭﺭﮐﻨﺪ، ﻓﻮﻻﺩﺑﺮ، ﺍﻟﻤﺎﺳﻪ، سنگبری ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﻣﺪﻭﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﻧﺪﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﮔﺎﻩ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﻮ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﺒﻪ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﺍﺭﻩﺗﻴﺰﮐﻨﻲ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﻢ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ

١‐ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺧﻢﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻓﻨﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﻩ ﺩﺳﺘﻲ ٢ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺧﻢﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻓﻨﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﻢ ٣ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻴﻎ ﺍﺭﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ :

1-تمامﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﻩ ﺩﺳﺘﻲ 2- ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﻢ 3-ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺖ, ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩ

تیغ اره دیسکی

تیغ اره ها سگمنت های متفاوتی دارند که با علائم دو حرفی مشخص میشوند. ATBیاBA مخصوص برش چوب است؛ زاویه ۱۵ درجه و به صورت چپ و راست دارد و سنتی ترین مدل سگمنت است. TPیاTCG مخصوص برش ام دی اف طراحی شده و یکی در میان ذوزنقه ای شکل و با زاویه ۴۵ درجه هستند. CP یا خط زن برای مشخص کردن مسیر برش و جلوگیری از لب پر شدن صفحات ملامینه و یا ام دی اف و روی دستگاههای برش بزرگ نجاری معروف به دورکن ها قابل نصب هستند کاربرد دارن.د
یکی از پرفروش‌ترین انواع تیغ اره در صنعت چوب، تیغ اره دیسکی نام دارد که با توجه به نوع و تعداد دندانه‌ها برای برش چوب یا ام دی اف به کار می‌رود. از دیگر نکات مهم و قابل‌ذکر درباره تیغ اره دیسکی می‌توان به کاربرد آن برای دستگاه‌های مختلف از قبیل فارسی بر، دورکن، پانل بر، اره میزی و … اشاره کرد که در انتخاب تیغ اره تأثیر مهمی دارد.
تیغ اره دیسکی از لحاظ قطر، قطر شفت، تعداد دندانه، ضخامت و سرعت در مدل‌های گوناگونی تولید می‌شود که این موارد نیز در انتخاب برای برش چوب، ام دی اف، نئوپان و… مهم می‌باشند.

تیغ اره دیسکی به چند مدل مختلف ازلحاظ کاربرد تقسیم می‌شود که شامل

تیغ اره ام دی اف بر
تیغ اره ام دی اف بر همان‌طور که از نام آن مشخص است جهت برش صفحات ام دی اف و دارای روکش ملامینه استفاده می‌شود و دندانه‌های آن به‌صورت صاف کونیک طراحی‌شده‌اند. لازم به ذکر است که تیغ اره الماسه ام دی اف بر دارای دندانه‌های مقاوم تنگستن کار باید می‌باشد و با توجه به کاربرد در زاویه‌های یورش و ضخامت‌های مختلف تولید می‌گردد. از دیگر نکات در مورد تیغ اره MDF بر می‌توان به تعداد دندانه‌های بیشتر آن نسبت به مدل چوب بر اشاره کرد.
تیغ اره چوب بر
تیغ اره چوب بر یک نمونه دیگر از انواع تیغ اره دیسکی محسوب می‌شود که جهت برش صفحات چوبی و نئوپان خام به کار می‌رود. دندانه‌های تیغ اره چوب بر به‌صورت چپ و راست طراحی‌شده‌اند و باید به این نکته دقت کنید که برای برش چوب نرم و دارای بافت متخلخل از تیغ اره‌هایی با تعداد دندانه کمتر نسبت به نوع ام دی اف بر استفاده می‌شود.
تیغ اره خط زن
تیغ اره خط زن از لحاظ سایز و ابعاد در اندازه‌های کوچک‌تری نسبت به تیغ اره‌های اصلی تولید می‌شود. تیغ اره خط زن قبل از تیغ اره اصلی و با چرخش در جهت مخالف آن نصب می‌شود و با ایجاد خط برش کم‌عمق کیفیت برش اصلی را ارتقا می‌دهد. تیغ اره خط زن به‌صورت یک‌تکه و دوتکه تولید می‌شود.

 

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید تیغاره دیسکی

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

تیغه اره مدور(گردبر)                                      893512354 82023100 82023900
تیغه اره زنجیره ای                                        2893512355 82024000
تیغه اره نواری                                              2893512440

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید تیغ اره دیسکی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

تیغه اره مدور(گردبر)                                      82023100 82023900
تیغه اره زنجیره ای                                        82024000

فرایند تولید تیغ اره دیسکی

برش ورق
پرسکاری
سنگ زنی
خم کاری
عملیات حرارتی
بسته بندی

وضعیت واحد های فعال تولید تیغ اره دیسکی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید تیغ اره دیسکی در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات تیغ اره دیسکی

نمودار واردات و صادرات تیغ اره دیسکی به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

محل پيشنهادي اجراي طرح تولید تیغ اره دیسکی

استانهاي تهران، اصفهان، تبريز، مرکزي، سمنان

کشورهای تولید کننده ای محصول

درحال حاضر بزرگتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصول در سطح جهان کشور چین میباشد. از لحاظ مصرف با توجه به کاربرد منحصر به فرد اين محصولات در برش انواع چوب،فلز، پلاستيك غيره کشوری را نمی توان یافت که متقاضی استفاده از آن نباشد.
بازار تیغ اره
با توجه به اينکه نمونه هاي وارداتي این محصول بسيار با کيفيت مـي باشـد.لذا با توليد محصولات با کيفيت و جايگزين نمودن آنها بـا محـصولات مـشابه خـارجي،بازار بسيار مناسبي در کشور براي اين محصول وجود دارد همانگونه که بیشتر اشاره گرديـد مي توان گفت که اين محصول از توجيه پذيري بالاي برخوردار مي باشد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید تیغ اره دیسکی

ظرفیت تولید سالیانه : 104 تن در سال
نرخ برابری دلار : 18000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 هزار مترمربع
زیربنای کل : 650 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 30 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 1.5 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 500  میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 39 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.