طرح تولید دستگاه آبیاری تحت فشار

آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول میباشد .آبیاری و مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیده ترین و به عبارتی از مشکلترین عملیات کشاورزی به شمار میرود. بسیاری از متخصصان کشاورزی آبیاری را یک هنر میدانند تا علم ، و برخی آن را یک فن قلمداد میکنند . کی از روشهای آبیاری است که آب را توسط آب پاشها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش مینمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می شود. روشهای آبیاری بارانی بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم میشوند: سیستم های آبیاری بارانی ثابت ، سیستم های بارانی نیمه ثابت ، آبیاری بارانی با جابجایی متناوب ، آبیاری بارانی با جابجایی مداوم .

اهمیت تولید دستگاه آبیاری تحت فشار در کشور

با توجه به اینکه کشاورزی در جهان استراتژیک میباشد بالطبع آبیاری که اساسی ترین رکن کشاورزی می باشد بنابراین محصول جزء کالاهای استراتژیک می باشد.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید دستگاه آبیاری تحت فشار

پرس هیدرولیکی
سنگ تحت یک متری
ماشین تراش
دریل رادیال
قیچی هیدرولیک
دستگاه برش هوا
اره دیسکی

طرح تولید دستگاه آبیاری تحت فشار

قیمت خط تولید دستگاه آبیاری تحت فشار

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید دستگاه آبیاری تحت فشار، برابر با ۲۸۷۲۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت دستگاه آبیاری تحت فشار

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰ دستگاه
مساحت زمین مورد نیاز: ۴۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۴۵۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۲ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۵۱۲۸۸۹۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۲ امتیاز)