طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

سیب زمینی محصولی است غده‌ای، که در موقع برداشت بایستی ابتدا از داخـل خـاک خـارج شـود، و سـپس بـه وسیله دست یا ماشین از روی زمین جمع آوری گردد.
روش‌های متعددی برای برداشت سیب زمینی وجود دارد که برای هر یک وسایل مختلفی را می‌توان به کار برد. به طور کلی ماشین های برداشت سـیب زمینـی را می‌توان بـه سه دسته مهم زیر تقسیم بندی کرد:
سیب زمینی کن دوار، سیب زمینی کن با زنجیر نقاله، ماشین برداشت کامل سیب زمینی. در صورتیکه کارگر به اندازه کافی وجود داشته باشد و سطح زیر کشت نیـز کـم باشـد، سـیب زمینـی کـن دوار یـا سیب زمینی کن با زنجیر نقاله را می‌توان برای خارج کردن محصول از داخل خاک زمین به کـار بـرد. در صـورتی که سطح زیر کشت زیاد باشد و نیروی انسانی هم به اندازه کافی وجـود نداشـته باشـد از ماشـین برداشـت کامـل سیب زمینی استفاده می‌گردد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت دستگاه کمباین سیب زمینی

طرح توجیهی تولید کمباین سیب زمینی: ۲۹۲۱۱۳۳۶

موارد مصرف و کاربرد دستگاه کمباین سیب زمینی

با توجه به اینکه یکی از سخت‌ترین و زمان برترین بخشهای تولید سیب زمینی برداشـت آن اسـت، بـا اسـتفاده از کمباین سیب زمینی می‌توان سهولت و سرعت برداشت محصول را افزایش و درنتیجه قیمت تمام شـده محصـول نهایی، یعنی سیب زمینی را کاهش داد. لازم به ذکر است که کاهش هزینه بهینه در زمانی حاصـل می‌گردد کـه سایر بخش های تولید سیب زمینی نیز به صورت مکانیزه انجام بپذیرد.

اهمیت تولید دستگاه کمباین سیب زمینی در کشور

کمباین سیب زمینی را نمی‌توان جزء کالاهای استراتژیک در نظر گرفت، زیرا این دستگاه علاوه بر سادگی تولیـد، تکنولوژی پیچیده‌ای نداشته و به راحتی در داخل کشور قابل تولیـد اسـت. لـیکن در صـورتی کـه کلیـه مباحـث مربوط به تولید سیب زمینی مکانیزه گردد، با توجه به به امکان جایگزینی سیب زمینی در سبد غـذایی مـردم بـه جای نان و برنج و در نتیجه افزایش امنیت غذایی جامعه، با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شـده آن می‌توان سطح دسترسی افراد جامعه را به این ماده غذایی افزایش داد. لازم به ذکـر اسـت کـه برداشـت سـیب زمینـی بـا کمباین سیب زمینی سبب افزایش سرعت برداشت محصول تا ۱۰ برابر شـده و در نتیجـه بـازدهی را افـزایش می‌دهد.

طرح-تولید-دستگاه-کمباین-سیب-زمینی-2

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

دستگاه جوشکاری
اره نواری
مته ستونی
برش گاز دستی
قیچی ورق بر
خم کن
پمپ باد
وسایل رنگ آمیزی
موتور برق اضطراری
سنگ دستی
سنگ دیواری
دریل دستی
ابزار مونتاژ و متفرقه

قیمت خط تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کنده خط تولید دستگاه کمباین سیب زمینی، برابر با ۷۲۹۴۷۵ میلیون ریال بر آورد شده است.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی. 🙂

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی در حوزه صنایع فلزی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه مینمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت دستگاه کمباین سیب زمینی

بودجه: بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۲۵۰ دستگاه
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۶۵۷ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۳۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۵۹۸۸.۵میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)