طرح تولید دوچرخه طبی (1)

طرح تولید دوچرخه طبی

این دوچرخـه هـا به منظور ورزش و یا توانمندسازی بیماران در پزشکی کاربرد دارند.دوچرخه های ثابت شبیه دوچرخه های معمولی است ولی با این تفاوت کـه ایـن دوچرخـه هـا چرخ جلو نداشته و به جای چرخ عقب نیز یک قرص فلزی چدنی نصب شده و هنگـام رکـاب زنـی این قرص می چرخد . وزن قرص نسبتا بالا است و این امر سبب می گردد که ورزشکار یا بیمـار در هنگام رکاب زدن نیازمند صرف انرژی همانند دوچرخه رانی گردد. دوچرخه های مورد نظر معمولا روی زمین ثابت بوده و هیچگونه حرکت انتقالی ندارنـد و لـذا انرژی حرکتی حاصل از رکاب زدن راننده صرف چرخش آزاد (بدون اتـصال بـه زمـین) چـرخ عقب (قرص چدنی ) می گردد . هدف از استفاده این نوع دوچرخه ها ، تقویت عضلانی پا ، ران و کمر انسان می باشـد کـه در مورد ورزشکاران تقویت و نیرومندسازی عضلانی و در مورد بیماران توانمندسازی قسمت های مورد نظر بیمار و فعالیت عادی آنها می باشد

انواع دوچرخه های طبی و ورزشی

الف): دوچرخه های ثابت طبی
این نوع دوچرخه ها برای بیماران نیازمند توانمندسازی عضلانی طراحی و ساخته می شود . لـذا نیروی مورد نیاز برای رکاب زنی بر اساس شرایط یک فـرد بیمـار طراحـی و اجـرا مـی گـردد همچنین استفاده از این نوع دوچرخه ها سبب جلوگیری از ابتلا به برخی بیماری ها مانند آرتورز و قلبی می گردد و به همین دلیل برخی افراد از آن استفاده می کنند.

ب):دوچرخه های ثابت ورزشی
این نوع دوچرخه ها برای ورزشکاران طراحی و ساخته می شود . لذا نیـروی مـورد نیـاز بـرای رکاب زنی معمولا بیشتر از نوع طبی آن می باشد

کاربرد دوچرخه طبی

دوچرخه طبی و ورزشی همانطوریکه از نام آن مشخص است برای توانمند سازی بیمـاران و یا ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرد . در حالت کاربردهای ورزشی هـدف از کـاربرد ایـن
دستگاه تقویت عضلانی ورزشکار به خـصوص در نـواحی پـا ، ران ، کمـر و مفاصـل و همچنـین افزایش استقامت بدن می باشد.
۱. خاصیت نرمشی برای اندام تحتانی
۲. مناسب برای افراد دیابتی
۳. مناسب برای افرادی که دچار بیماری های قلبی هستند
۴. کاهش فشار خون
۵. مناسب برای افراد با مشکلات ریوی
۶. مناسب برای افرادی که دارای کمردرد هستند
۷. افزایش استقامت بدن بیماران
۸. کاهش کلسترول خون
همچنین استفاده از دستگاه دوچرخه ثابت برای پیشگیری از بیماری های آرتروز – کمردرد – افزایش وزن کاملا” موثر می باشد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید دوچرخه طبی

۱. دوچرخه ارگومتری: ۳۳۱۱۵۱۲۴۷۹

طرح تولید دوچرخه طبی (2)

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

دوچرخه طبی از جمله تجهیزات معمول در مهندسی پزشکی و ورزش بوده و کـاربرد خـود را در این عرصه ها ارائه می دهند و بـا بررسـی هـای صـورت گرفتـه مـی تـوان ایـن تجهیـز را در فهرست کالاهای عمومی بازار طبقه بندی نموده و لذا اهمیت استراتژیک خاصی را نمی توان برای آن عنوان نمـود . البتـه بـا توجـه بـر واردات ایـن کـالا از کـشورهای مختلـف و وجـود پتانـسیل صادراتی برای آن، می توان گفت که در صورت توسعه تولید داخل آن ، جلـوگیری از خـروج ارز و همچنین توسعه صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمـد لـیکن در هـر صـورت ایـن موضـوع عمومی بودن کالا را همچنان حفظ خواهد نمود و بر اساس آن غیر استراتژیک بودن کـالا را مـی توان پذیرفت.

فرآیند تولید دوچرخه طبی

۱. برشکاری)
در این قسمت قطعاتی مانند ستون جلو شاسی همچنین لوله افقی مقطع بیضی و لوله مانسمان توسط اره دیسکی برش داده شده و در صورت نیاز برای قطعه به شکل
خاصی براده برداری می شود که براده برداری توسط دستگاه فرز رومیزی انجام می گیرد همچنین بعضی از قطعات توسط پرس ضربه ای ۱۰تن دو پهن می شوند و یا قطعاتی همچون تکیه گاه u شکل دوشاخه جلو و یا دو شاخه اتصال پایه عقب توسط جک هیدرولیکی خمکاری می شوند.

۲. سوراخکاری)
در شاسی اصلی برای عبور پیچ تنظیم بوسیله مته رومیزی و فیکسچر سوراخهای لازم ایجاد می شود و یا در دیسک ترمز بوسیله مته مرغک سوراخ قطر محور دیسک ایجاد می شود.

۳. جوشکاری)
در قطعاتی مانند شاسی اصلی بعد از سوراخکاری، مهره فلزی در یکی از سوراخ های ایجاد شده جوشکاری بوسیلهقوس الکتریکی می شوند همچنین پایه دوشاخه روی دو شاخه اتصال جوش داده می شوند و سپس هر یک از آنها در یک راستا روی پایه افقی جوشکاری می شوند.

۴. پله تراشی و روتراشی)
به منظور چیدن ساچمه های لبه های داخلی محور رکاب توسط ماشین تراش انیورسال پله تراشی می شوند و یا در قطعه دیسک ترمز محیط خارجی روتراشی می شود .

۵. آبکاری)
قطعاتی مانند فرمان پس از یک سری بازرسی و سنگ زنی احتمال برای ایجاد پوشش ظاهری روانه واحد آبکاری از نوع استیل می شود

۶. مونتاژ)
قطعاتی چون دسته پیچ تنظیم درپوش دو شاخه عقب گلگیر قاب زنجیر در پوش دو شاخه از پلی پروپلین (ترکیب % ۲کربن است که توسط تزریق پلاستیک در قالبهای فلزی ساخته شده)
در خارج از کارخانه تولید می شود و به قسمت مونتاژ ارسال می گردد نهایتا تمام قطعات ساختنی و خریدنی با دستگاه میگ مگ جوش co2می شوند و پس از آن قطعات بطور کامل کنترل و در صورت نیاز محل جوشها سنگ زنی می شود.

۷. رنگ کاری)
قطعات پس از مونتاژ در صورتیکه احتیاج به رنگ داشته باشند ابتدا درون وان محلول سود پیچ درصد غوطه ور شده و چربی زدایی می شوند سپس با آب معمولی شستشو و پس از خشک شدن در سالن رنگ کاری با استفاده کمپرسور پمپ رنگ پاش رنگ کاری شده و چون رنگ از نوع روغنی است برای تسریع در امر خشک شدن درون کوره پخت رنگ از طریق سیستم هوای رنگ ۱۳۰درجه به مدت ۳۰دقیقه خشک می شوند و درصورت نیاز دوباره وارد مرحله مونتاژ شده و قطعات پس از مونتاژ کامل بصورت چشمی کنترل می شود.

۸. بسته بندی)
پس از کنترل چشمی قطعات در کارتون بسته بندی شده و به انبار فرستاده می شود.

طرح تولید دوچرخه طبی (5)

قیمت های جهانی دوچرخه طبی

دوچرخه طبی از مجموعه محصولات عمومی بازار هستند کـه از تنـوع بـسیار بـالا برخوردار بوده و شرکت های تولید کننده مختلف نیز قیمت های متفاوتی برای محـصولات خـود ارائه می نمایند بنابراین نمی توان در مورد قیمت جهانی آن رقـم دقیقـی را ارائـه نمـود . لـذا در اینجا با استناد بر قیمت محصولات وارداتی از کشورهای مختلف کـه در جـدول بـالا فهرسـت آن آورده شد ، قیمت های جهانی با کسر هزینه های گمرکی ، حمل و نقـل و غیـره ( قیمـت در مبـداء واردات ) مبلغ ۱۲۰تا ۱۵۰ دلار برآورد شده است

کشورهای عمده تولید کننده دوچرخه طبی

کشورهای عمده تولید کننده دوچرخه طبی و ورزشـی بـه صـورت زیر استخراج و جمع آوری شده است .
• آلمان
• آمریکا
• چین
• تایوان
• انگلستان
• کره جنوبی
• ایتالیا
• بلژیک

میزان تقاضای کشور جهت تولید دوچرخه طبی

دوچرخه طبی دارای کاربردهای عمومی در بازار است . این کالا توسط ورزشکاران و بیماران و اشخاصی که نیاز به توانمندسازی عضلانی و بدنی دارنـد ایـن کـالا را تهیـه و از آن استفاده می کنند . تعداد افراد استفاده کننده از این وسیله معمولا تـابعی از تعـداد جمعیـت کـشور است و این نسبت معمولا و نسبتا ثابت و مشخص می باشد و در آینده نیز تغییر و تحول خاصی در آن پیش بینی نمی شود . لذا می توان براحتی اذعان داشت کـه مـصرف ایـن وسـیله بـا همـان روند موجود در گذشته ادامه پیدا خواهد یافت .

وضعیت واحد های فعال تولید دوچرخه طبی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده دوچرخه طبی در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید دوچرخه طبی (6)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)