طرح تولید رزین پلی استر جامد

پوشش ها پودري به جز حلال، تمام اجزاي پوشش هاي محلول در حلال را دارا هستند. این پوشش ها از سال 1962 به بازار عرضه شد و تحولی وسیع در عرصه ساخت پوشش ها را ایجاد کرد. در طراحی و تدوین فناوري این نوع پوشش ها نقش مواد اولیه مناسب، پلیمر، برق و مکانیک انکارناپذیر است. از بارزترین خواص این پوشش ها میتوان مزایاي برخورداري از کیفیت بالا، ، دانش شیمی اقتصادي بودن تولید و از همه مهمتر، حفظ محیط زیست را نام برد. رزین پلی استر اشباع جامد اصلی ترین ماده اولیه جهت ساخت این پوشش ها محسوب میشود. جهت تامین بخشی از نیاز صنایع TGIC هدف از اجراي طرح ایجاد کارخانه تولید رزین هاي پلی استر اشباع جامد پودري هیبرید و و جلوگیري از خروج ارز و اشتغال زایی میباشد.
رزین ها کاربردهاي متفاوت و زیادي در صنایع مختلف دارند. محصول مورد بررسی طرح رزین پلی استر جامد میباشد که در صنعت رنگ پودري کاربرد دارد.

هدف از اجراي این طرح احداث کارخانه تولید رزین پلی استر جامد است. کد آیسیک محصول 2413612545 ( وکدهای 8 رقمی 24131247 ،24131240 ،24131242 ) از گروه ساخت مواد ومحصولات شیمیایی (24) و زیر گروههاي تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک به شکل ابتدایی(2413)
پلی استالها، پلی کربنات، پلی استرها به شکل ابتدایی (2413312346 )، رزین پلی استربه شکل ابتدایی( 2413512544)، انواع رزین پلی استر اشباع (2413512544) رزین پلی استر اشباع جامد(2413612545) می باشد.

رزین پلی استر جامد تحت زیرفصلهاي تعرفه 3907 مقررات گمرکی ایران با عنوان پلی استالها، سایر پلی اترهاو رزینهاي اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ پلیکربناتها، رزینهاي الکید، پلی استرهاي آلیلیک و سایر پلیاسترها، به اشکال ابتدایی، بازیرتعرفه های،39075010, 39079999 ،39079992 ،3907991 ،39079920 ،39075090 صادر و وارد میشود.

لازم به ذکر است که کد گمرکی اختصاصی براي این محصول وجود ندارد. درصدي از سهم واردات و صادرات این کدها مربوط به رزین پلی استر اشباع شده جامد میشود. شرایط ورود محصولات با کدهاي 39079991 ،39079920 ،39079999 ،39075090 ،39075010 داشتن اجازه از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداخت 10 درصدی حقوق ورودي در سال 1397 (حقوق گمرکی4 %و سود بازرگانی 6 %) میباشد.
شرایط ورود محصولات با کد 39079992 داشتن اجازه از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداخت 5 درصد حقوق ورودي در سال 1397 (حقوق گمرکی 4 % و سود بازرگانی 1%) می باشد.

مواد اولیه, كمکی و مصرفی در طرح تولید رزین پلی استر جامد

مواد اولیه موردنیاز کارخانه تولید رزین پلی استر جامد , نئوپنتیل گلیکول، اسید ترفتالیک، اسیدآدیپیک، ترملیتیک ، زایلین، اسید ایزوفتالیک، اسید پلارگونیک، افزودنی 4201 Fascateو آب میباشد و جهت بسته بندی محصولات تولیدی ازکیسه های 25 کیلویی استفاده میگردد.

روش تولید و تکنولوژي مورد نظر در طرح تولید رزین پلی استر جامد

مراحل کار در این روش عبارت است از:
1-شارژ راکتور
2-افزایش حرارت
3- فیلتراسیون
4- تخلیه رزین نهایی روي کولینگ
5-خنک شدن و جامد شدن رزین توسط غلتک ها
6- خرد شدن رزین ها
7- بسته بندي رزین ها در کیسه هاي کیلویی25
8- توزیع محصول

ظرفیت اسمی و عملی سالانه

ظرفیت تولید سالیانه این واحد بر اساس 300 روز کاري در سال 1500 تن برنامه ریزي شده است. در زمینه تعداد شیفت کاري لازم به توضیح است که با توجه به فرآیند تولید رزین پلی استرجامد جهت ماشین آلات 2شیفت کاری موردنیاز میباشد.
ظرفیت عملی طرح با درنظرگرفتن عوامل پیشبینی نشده , توقف کار وهمچنین تعمیر و نگهداری , با راندمان 90 درصدظرفیت اسمی معادل 1350 تن درسال درنظر گرفته میشود.

وضعیت واردات و صادرات رزین پلی استر جامد

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات پلی استال‌ها، سایر پلیاترها و رزین‌های اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ پلیکربنات‌ها، رزین‌های الکید، پلی استرهای آلیلیک و سایر پلیاسترها، به اشکال ابتدایی در کشور به تفکیک سال آمده است .

وضعیت واحد های فعال تولید رزین پلی استر جامد

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده رزین پلی استر جامد در کشور به تفکیک سال آمده است .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید رزین پلی استر جامد

ظرفیت تولید سالیانه : 1500 تن
نرخ برابری دلار : 12000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 15000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 3800 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 32 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 16 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 11.7 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 41 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.