طرح تولید زیر شکن

طی چند دهه اخیر، مسئله فشردگی خاکهای زراعی به عنوان یک عامل منفی در عملکرد محصولات مختلف معرفی شده است و تلاش زیـادی در ایـن زمینـه بـه عمل آمده تا راههای کاهش این اثرات منفی، ارزیابی و معرفی گردد. از طرف دیگر، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با افزایش تردد ماشین هـای کشـاورزی بـر خـاک هـا همراه است که منجر به تراکم خاک میگردد. البته عوامل زیادی در متراکم شـدن خاک توسط ماشین های کشاورزی دخالت دارد که مـیتـوان بـه وضـعیت رطـوبتی خاک حین عملیات خاکورزی، نوع خاک، وزن ماشینهای کشاورزی، سطح تمـاس چرخها با خاک و تعداد عبور ماشین های کشاورزی اشاره نمود. یکی از روش های مکانیکی پیشنهاد شده برای حل مسـئله فشـردگی و تـراکم خاک استفاده از زیرشکن در این قبیل اراضی اسـت. مطالعـات انجـام شـده نشـان میدهد که عملیات زیرشکن در اعماق مختلف نیمـرخ خـاک سـبب کـاهش جـرم مخصوص ظاهری و شاخص مخروط خاک، افزایش نفوذپـذیری آب در خـاک و بـه تبع آن افزایش عملکرد محصولات میگردد.

زیر شکن چیست

زیرشکن (به انگلیسی: Subsoiler) یکی از ادوات سنگین کشاورزی است که در عمق زیاد خاک کار می‌کند و توسط تراکتور کشیده می‌شود، به صورت سوار به اتصال سه نقطه تراکتور متصل می‌شود. این وسیله به صورت شاخه ای می‌باشد و به صورت یک شاخه یا چندشاخه ساخته می‌شود. عمق کاری زیرشکن‌ها معمولاً بیش از سایر ادوات کشاورزی است و بیش ۴۰ سانتی‌متر است. این وسیله بسیار شبیه به گاوآهن قلمی است و از آن بزرگتر است. زیرشکن جزء ادوات خاک ورزی اولیه میباشد که جهـت شکسـتن لایـه هـای سخت و متراکم شده در عمق خاک و جهت بهبود شرایط فیزیکـی خـاک اسـتفاده میشود. امروزه زیرشکن ها غالباً از نوع سوار شونده بوده و با توجه بـه عمـق کـار و قدرت تراکتور، تعداد شاخه های آن بین یک تا ۱۳ عدد متغیر است. زیرشکن های مرسوم در ایران معمولاً بین یک تا ۵ شاخه و اکثراً از نوع ۳ شاخه میباشند . لازم به ذکر است که با افزایش عمق کار و یا تعداد شاخه ها، قدرت مـورد نیـاز زیرشکنها نیز افزایش مییابد.

طبقه بندی زیرشکن ها

از نظر تیغه های موجود روی شاسی
تک شاخه (نیاز به نیروی زیاد و برای عمق زیاد)
چند شاخه
از نظر شکل شاخک ها
مستقیم
قوسی
مورب یا زاویه دار (نیاز به نیروی کمتری برای حرکت در خاک)

ویژگی ها و اجزای تشکیل دهنده زیرشکن عمقی
1.شاخک ها (دارای دو قسمت ساق و تیغه)

زیر شکن عمقی زمین دارای شاخک هایی می باشد که قابلیت جابجایی و تنظیم بر روی شاسی را دارد. زیر شکن مورد نظر دارای 13 خیش می باشد. شاخک ها به صورت دو ردیفی بسته می شوند. این عمل باعث می شود که تمام سطح کارکرد روی زمین را بپوشاند. زاویه شاخک ها به گونه ای طراحی شده است که حداقل نیرو را از تراکتور گرفته و بیشترین بازدهی را داشته باشد.

2.شاسی

در قسمت جلویی خیش یا شاخک، قسمتی قابل تعویض تعبیه شده که بوسیله پین به خیش اصلی متصل شده است. خیش های این زیرشکن عمقی بر روی شاسی متصل هستند. اندازه های متفاوت شاسی جهت استفاده در انواع تراکتور ساخته می شود.

ساختار دستگاه زیرشکن

اوریاد بدنه دستگاه زیرشکن را به صورت مقاوم و مستحکم ساخته و برای سایر بخش‌های محصول از بهترین و باکیفیت‌ترین قطعات استفاده نموده است. تمامی پیچ‌ها و اتصالات این دستگاه مقاوم و محکم انتخاب شده و امکان رسیدن آسیب و شکستن آن‌ها وجود ندارد. گروه صنعتی اوریاد در ساخت دستگاه زیرشکن خود از شاسی ساخت اروپا که بسیار معتبر و مرغوب می‌باشد، استفاده نموده است.
این محصول در حین کارکرد خود قابلیت نفوذ تا عمق بسیار زیادی را داشته و از این بابت از سایر ادوات کشاورزی که به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، متمایز است.
برای قسمت ناخن دستگاه زیرشکن از فولاد بسیار مقاوم که قابلیت تعویض را داراست، استفاده شده است.
با استفاده از این دستگاه به سهولت می‌توان عرض کار را تنظیم نمود.
به منظور تنظیم عمق در این محصول چرخ تنظیم عمقی از جنس فولاد مقاوم و مستحکم تعبیه شده است.

موارد استفاده از زیرشکن

ایجاد شخم با عمق زیاد
خرد و سست نمودن لایه‌های سفت از خاک
ایجاد کانال
دفن کابل‌ها و لوله‌ها در زیر خاک
ایجاد شکاف در لایه‌های زیرین خاک
قابلیت حفظ رطوبت خاک
مبارزه با علف‌های هرز
کاهش جرم مخصوص ظاهری
افزایش نفوذ‌پذیری خاک

توان موردنیاز

هر شاخه زیرشکن برای کشیده شدن نیاز به حداقل ۶۰ اسب بخار توان کششی تراکتور دارد.

ساختمان زیرشکن

زیرشکن از دو قسمت شاخه ها و قاب تشکیل شده است. شاخه هـا معمـولاً در دو فرم C یا L شکل (شکلهای ۴ و ۵ ) ساخته میشوند. هر شاخه از قطعاتی چون ساقه، کفش و تیغه (ناخن) تشکیل شده است. قاب های زیرشکن نیز معمـولاً در دو فرم ساده (مستقیم) و یا V شکل ساخته میشوند. بعضی از زیرشکن ها دارای سنبه زهکشی میباشند که به انتهای کفش متصل میگردد. سنبه های زهکشی جهت ایجاد کانال هـای موقـت زهکشـی و معمـولاً در شرایط خاک مرطوب مورد استفاده قرار میگیرند. تیغـه هـای زیرشـکن از دو نـوع ساده یا باله دار هستند با توجه به دلایل ذیل پیشنهاد میگردد کـه در صـورت وجـود لایـه سـخت، از زیرشکنی خاک با تیغه های باله دار استفاده گردد:
• سطح خردشدگی خاک بیشتر است .
• عمق موثر خرد شده، در قسمت زیرین خاک بیشتر است (شکل ۷ -۳ ).
• بالا آمدن خاک و ایجاد ناهمواری در سطح خاک کمتر است.
• در یک عمق کار ثابت، عمق بحرانی به علت افزایش سطح تیغه افزایش مییابد.
• در مدت زمان کمتری میتوان یک هکتار زمـین را زیرشـکن زد بـا توجـه بـه افزایش فاصله بین تیغه ها، عرض مؤثر کار دستگاه نیز افزایش مییابد.
• پایداری خاک بیشتر میگردد.
• مقاومت ویژه مصرفی در تیغه های باله دار کمتـر اسـت (نسـبت نیـروی کششـی مصرفی به سطح مقطع خاک بهم خورده کمتر است).

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید زیر شکن

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک گاو آهن غیر چرخشی شخم زیرین (زیر شکن) 2921512311

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید زیر شکن

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی گاو آهن غیر چرخشی شخم زیرین (زیر شکن) 84321090 میباشد.

نمودار فرآیند تولید زیر شکن

تحلیل صنعت تولید ماشین آلات کشاورزی
مزیت ها و نقاط قوت

رشد چشمگیر در زمینه صادرات

موانع و مشکلات

رکورد اقتصادی
نوسانات نرخ ارز
کمبود نقدینگی
مشکلات و موانع واردات و صادرات

وضعیت واحد های فعال تولید زیر شکن

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید زیر شکن در کشور به تفکیک استان آمده است .

جدول واحد های فعال تولید زیر شکن

در جدول زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید زیر شکن در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات زیر شکن

نمودار واردات و صادرات زیر شکن در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح تولید زیر شکن

ظرفیت تولید سالیانه : 260 دستگاه
نرخ برابری دلار : 22000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 800 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 18 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 5.5 میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه زمین)
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 2 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی در سال مبنا : 35 درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمايه گذاری

براي تحقق يک ايده به کسب وکار موفق بايد آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجيه اقتصادی، شرايط سرمايه گذاري، مدل سازی کسب وکار، زيرساخت های فنی و فرآيند های توليد مورد مطالعه قرار گيرد.
در صورت تمايل به دريافت خدمات (مطالعه فرصت سرمايه گذاری، تحقيقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سيستم سازی کسب و کار) می توانيد پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکميل نمايئد و يا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائيد. کارشناسان گروه ايطرح آمادگی دارند پيشنهادهايی شامل شرح خدمات متناسب با نياز کسب و کار شما را تنظيم نموده و با قيمت رقابتی جهت تصميم‌گيری در اختيار تيم‌های راه انداز، استارتاپ‌ها و مديران کسب و کارها قرار دهند.

درخواست تهيه طرح توجيهی

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: