سویا

طرح تولید سس از سویا

در فرهنگ لغت صنعت غذا ، سس ماده غذائی است که بعنوان تکمیل کننده طعـم غـذا مـورد اسـتفاده قرار می گیرد . به عبارت دیگر سس، مایع غلیظی است که برای طعم و مـزه دادن بـه انـواع غـذاها یـا جذاب تر به نظر آمدن آنها به کار می رود. اصل لغت سس، فرانسوی است که خود ریشه لاتینی دارد. سس سویا، نوعی سس تخمیر شده است که از سویا، غلات برشته شـده، آب و نمـک تهیـه مـی شـود. معمولاً در غذاهای آسیایی از این نوع سس استفاده می شود. اگر چه سس سویا انواع مختلفی دارد، تمام آنها شورمزه بوده و قهوه ای رنگ می باشند که برای مزه دار کردن غذاها هنگـام پخـت و یـا سـر میـز مورد استفاده قرار می گیرند.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت سس از سویا

طرح توجیهی تولید سس سویا: ۱۵۱۴۱۳۱۷

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید سس از سویا

همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد ، سس ها بعنوان تکمیل کننده طعم غذا محسوب شده و به همراه آن مورد استفاده قرار می گیرند . لیکن باید گفت که در جهان صدها نوع سس وجود دارد که هـر کـدام از آنها برای کاربردهای مختلف تهیه می گردند . به عبارت ساده تر ، هر سـس بـرای اسـتفاده بـه همـراه غذاهای خاص و تعریف شده ای مورد استفاده دارد و لذا مورد استفاده سس سویا نیز به همراه غـذاهای مختلف می باشد.

اهمیت طرح تولید سس از سویا در کشور

محصول مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در کلیه خانوارها و اقشار مختلـف جامعـه بعنـوان مـاده کمک غذائی دارای کاربرد است ، ولی از نگاه کلان می توان گفت که این محصولات اهمیت اسـتراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنهـا از نگـاه یـک محـصول مـصرفی مـی تـوان ایـن محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد .

طرح تولید سس از سویا

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید سس از سویا

دستگاه بوجاری گندم و سویا
ماشین کوبش ، آسیاب و آماده سازی گندم و سویا برای خمیر سازی
ماشین خمیر سازی
تانک های تخمیر
تانک میکس افزودنی ها
فیلتر های صاف کردن خمیر
ماشین پرکن شیشه
ماشین درب بند شیشه
کانوایر انتقال شیشه ها به اتو کلاو
اتو کلاو استرلیزاسیون با استفاده از آب داغ
دستگاه لیبل زن شیشه
دستگاه شرینگ پک

قیمت خط تولید سس از سویا

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سس از سویا ، برابر با ۴۲۲۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سس از سویا
بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۶۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۲۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۸۳۲۸ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)