سوخت

طرح تولید سوخت جایگزین گازوییل

سوخت جایگزین گازوییل که در صنعت به نام هایی چون بیودیزل نیز موسوم است جهت سـوخت در موتورهای دیزلی و در فورمولاسیون برخی تولیدات دیگر چون روان سازهای صنعتی بـرای بهبـود خـواص بکار میرود. استفاده روز افزون از سوختهای فسیلی ، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجـود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیر نفتی ترغیب نموده است . در حال حاضر میـزان تقریبـی حجم ذخایر نفتی به اندازه ای است که در صورت ادامه روند تکیه بر سوخت های فـسیلی، در آینـده نزدیـک جهان با مشکلات زیادی از قبیل کمبود مواد اولیه و آلودگی محیط زیست مواجه خواهـد شـد . عمـده تـرین مصرف سوخت های فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می باشد که به دلیل خاصیت آلوده کننـدگی زیـاد و به جاگذاشتن ذرات معلق و مضر باعث آلودگی زیست محیطی میشوند. به عنوان مثال تا چندی پیش جهت افزایش بهره وری و به سوزی بنزین که عمده ترین سوخت و نیروی محرکـه مـورد اسـتفاده در حمـل و نقـل است، از تترا اتیل سرب استفاده می گردید.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید سوخت جایگزین گازوییل

طرح توجیهی تولید سوخت جایگزین گازوییل: ۲۴۲۹۱۸۱۹

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید سوخت جایگزین گازوییل

این محصول نه تنها می تواند به عنوان سوخت جایگزین گازوییل استفاده شود بلکـه منبـع جدیـدی جهـت تولید انرژی سازگار با محیط زیست می باشد.

اهمیت طرح تولید سوخت جایگزین گازوییل در کشور

سوخت یکی از منابع تجدید ناپذیر طبیعی است و همین امر موجب مـی گـردد تـا در نحـوه اسـتفاده از آن تجدید نظر اساسی به عمل آید و از هدر رفتن آن جلوگیری نمود.

طرح تولید سوخت جایگزین گازوییل

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید سوخت جایگزین گازوییل

سیستم بازیافت حلال
کوره میکسر دار ۱۰ تنی
مخازن دیو
اکستراکتور
جرثقیل سقفی
پمپ
لوازم آزمایشگاهی
میکسر مرطوب و خشک
سردخانه

قیمت خط تولید سوخت جایگزین گازوییل

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سوخت جایگزین گازوییل ، برابر با ۴۲۴ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سوخت جایگزین گازوییل

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ متر مربع
مساحت سالن تولید: ۳۵۰ مترمربع
تعداد نیروی شاغل: ۹ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۰۸۸۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

امتیاز