لاک

طرح تولید لاک غلط گیر

یکی از انواع لوازم تحریر که امروزه گستردگی و تنوع فراوانی پیدا کرده است لاک غلط گیر می باشد.پـس از افـزایش کـاربرد خودکار و جایگزین شدن آن به جای مداد در بسیاری از مـوارد مصرف چاره ای برای پاک کردن مطالب نگارش شـده بـا خودکـار اندیشیده شد . لاک غلط گیر جهت پاک کـردن مطالـب نگـازش شـده بـا خودکـار استفاده می گردد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت لاک غلط گیر

طرح توجیهی تولید لاک غلط گیری: ٢۴٢٢١۵١۵

موارد مصرف و کاربرد لاک غلط گیر

همان طور که اشاره گردید این محصول در سبد لوازم تحریـر جـای داشته و در راستای پاک کردن مطالب نگارش شده با خودکار که با پاک کن های موجود قابل پاک کـردن نیـستند اسـتفاده مـی گردد.

اهمیت تولید لاک غلط گیر در کشور

این کالا از حیث رعایت صحت و درستی در نگارش، و هر چه بیشتر رعایت شدن تمیزی و جلوگیری از خط خوردگی اهمیت دارد.

طرح تولید لاک غلط گیر

قیمت خط تولید لاک غلط گیر

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید لاک غلط گیر ، برابر با ۲۵۴ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت لاک غلط گیر

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۱۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۵ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۳۸۲۴ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)