طرح تولید ماست طعمدار

ماست محصول لبنی تولیدی بوسیله تخمیر باکتریایی شیر است. هرگونه شیری ممکن است برای تهیه ماست استفاده بشود. اما در تولید مدرن از شیر گاو استفاده می شود . آن تخمیر قند شیر (لاکتوز) به اسید لاکتیک است که بافت ژل مانند ماست را ارائه می دهد که بوسیله زبان ارزیابی می گردد. ماست با آروما و طعم های متعدد خیلی محبوب می باشد . طعم ها معمولاً درست قبل از پر کردن بداخل ظروف مورد نظر افزوده می شوند ، افزودنی های معمول میوه یا توت ها هستند که معمولاً بصورت پوره یا بصورت میوه کامل در شربت می باشند. این افزودنی ها اغلب ۵۰ درصد قند دارند. هرچند که برخی تولید کنندگان محصولاتی با قند کم و با چربی کم تولید و ارائه می کنند . ماست هایی با قند کم یا بدون قند اغلب با ساخارین یا بیشتر با آسپارتام شیرین می شوند . استفاده از قندهای میوه به شکل کنسانتره آب سیب می باشد. زمان ماندگاری ماست پاستوریزه در یخچال ۱۴ روز است . و در ماست استریل برای افزایش مدت نگهداری ماست پس از تولید و تنظیم شدن اسید، بوسیله دستگاه مخصوص آنرا حرارت داده و استریل می نمایند و بسته بندی می کنند. زمان ماندگاری آن چهار تا شش ماه می باشد.

طرح تولید ماست طعمدار

انواع ماست طعم دار و کد آیسیک آن

ماست طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۵)
ماست طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۶)
ماست طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۷)
ماست طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۸)
ماست طعم دار خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۹)
ماست طعم دار همزده بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۰)
ماست طعم دار همزده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۱)
ماست طعم دار همزده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۲)
ماست طعم دار همزده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۳)
ماست طعم دار همزده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۴)
ماست طعم دار چکیده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۵)
ماست طعم دار چکیده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۶)
ماست طعم دار چکیده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۷)
ماست طعم دار چکیده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۸)
ماست پروبیوتیک طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۹)
ماست پرویبوتیک طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۰)
ماست پرویبوتیک طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۱)
ماست پروبیوتیک طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۲)
ماست پرویبوتیک طعم دار خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۳)
ماست پروبوتیک چکیده طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۴)
ماست پروبوتیک چکیده طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۵)
ماست پروبوتیک چکیده طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۶)
ماست پروبوتیک چکیده طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۷)
ماست پروبوتیک چکیده طعم دار خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۸)

موارد مصرف و کاربرد ماست طعمدار

تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز بدن، هضم آسانتر ماست از شیر، جذب بهتر مواد غذایی با ایجاد شرایط مناسب بیولوژیکی، منبع غنی از کلسیم ، ید، پیشگیری از اسهال و کمک به درمان اسهال کودکان، کاهش عفونت های قارچی دستگاه تناسلی زنان، باعث کاهش کلسترول خون می شود، کاهش تومور روده و …

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت ماست طعمدار

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۹۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۲۵۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید:۲۰۰ متر مربع
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۱۰۰۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)